Driekwart eeuw Psychotechniek in Nederland

Bestelinformatie

Driekwart eeuw Psychotechniek in Nederland ISBN 90-232-3677-7 Uitgeverij Van Gorcum. Bestellen kan via info @nsvp.nl, tel. 026-445 7800.

URL uitgever

ISBN

9023236777

De magie van het testen

Ruim driekwart eeuw geleden deed de psychologische test zijn intrede in Nederland. Hoewel er intussen miljoenen volwassenen en kinderen door de ‘testmolen' zijn gegaan, blijft het testen omringd met een zekere magie: wat haalt de psycholoog er allemaal uit en wat klopt ervan?

In dit boek wordt, tegen de achtergrond van de veranderende Nederlandse samenleving, de ontwikkelingsgang van het testen nagegaan, vanaf de prille psychotechniek met zijn imponerende apparaten tot aan het moderne Assessment Center en het testen per computer. Dat gebeurt aan de hand van de lotgevallen van het oudste en landelijk meest bekende psychologisch testbureau, de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) te Utrecht. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op de denkbeelden van oprichter David Jacob van Lennep (1896-1982), met zijn fascinatie voor gelaatsuitdrukking, handschrift en projectieverschijnselen, op de maatschappelijke idealen van diens medepionier Taco Kuiper (1894-1945) en op de verzakelijking van het testbedrijf onder hun opvolgers. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het herleefd maatschappelijk elan bij de NSvP, nu deze zelfstandig is geworden, terwijl het bureau onderdeel is geworden van een internationaal testconcern.

Door de gekozen opzet is het boek behalve voor psychologen ook interessant voor ieder die, hetzij als opdrachtgever, hetzij als onderzochte of anderszins, geconfronteerd werd met ‘de magie van het testen'.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons