Toolbox verschil benutten/innoveren

toolbox verschil benutten

Deze toolbox verschil benutten/innoveren is door de NSvP ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW en specifiek gericht op het benutten van verschil in organisaties. In deze toolbox zijn interessante visies en aanpakken gebundeld die van belang zijn om verschillende competenties van teamleden te benutten. Vaak zoeken we een teamlid die past in de werkcultuur van het bestaande team. Maar wil je ingeslepen patronen doorbreken en het lerend en vernieuwend vermogen van teams vergroten dan is het ook interessant om juist te kijken naar aanvullende (complementaire) competenties. Welke verschillende competenties brengen teamleden in? Welke aanpakken helpen om de verschillende gezichtspunten in teams boven tafel te krijgen ten behoeve van verbetering en vernieuwing? Hoe geef je ruimte aan verschil in teams en zorg je dat er ook een gevoel van binding ontstaat?

Gebruik maken van verschillen
In het industriële tijdperk waren mensen een verlengstuk van de machine. Het efficiënt en betrouwbaar produceren en reproduceren van (massa)producten stond centraal. In organisaties gericht op standaardisatie en beheersing was weinig ruimte voor de verschillen tussen medewerkers. Als het gaat om vernieuwing is het juist een pre om gebruik te kunnen maken van verschillende inzichten van medewerkers. In de huidige kenniseconomie is het van belang snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderende vragen in de markt. Het zijn vooral de medewerkers die in hun contacten met klanten en toeleveranciers veranderende klantvragen signaleren. Het zijn ook de medewerkers op de werkvloer die zien waar verbetering mogelijk is in het productieproces. Het is essentieel om deze inzichten bottom-up te benutten. Als het gaat om verbetering van productieprocessen, vernieuwing en het inspelen op de diverse behoeften van verschillende klantgroepen, is het goed om gebruik te kunnen maken van de verschillende inzichten die er binnen de organisatie zijn.

Complementaire competenties
We zijn dan niet zozeer gericht op het vergroten van zichtbare verschillen maar vooral geïnteresseerd in het benutten van de achterliggende verschillen in levenservaring, socialisatieprocessen en kennisnetwerken. Voor het nadenken over diversiteit en innovatie is het belangrijk om boven demografische categorieën uit te stijgen. In plaats daarvan moet de nadruk liggen op individuele verschillen in kennis, ervaring, communicatiestijlen, opleiding, levenservaring, etcetera. Het creëren van cross-functional teams, waarin deze individuele verschillen vertegenwoordigd zijn, is het startpunt voor het verhogen van innovatie.

In dit deel van de toolbox vindt u instrumenten die ondersteunen bij het benutten van verschil.

Raadpleeg eventueel ook de andere delen van deze Toolbox over diversiteit:

Verschil meten en doelen stellen

Verschil toelaten

Verschil hanteren

Verschil waarderen

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons