Diversiteit: hoofd, hart en buik

Bestelinformatie

Diversiteit: hoofd, hart en buik. ISBN 978 90 232 4598 8
Uitgeverij Van Gorcum. Exemplaren verkrijgbaar via de NSvP.

ISBN

9789023245988

Hoe stimuleer je op teamniveau het vermogen om met verschillen in identiteit, cultuur of achtergrond om te gaan? Hoe zorg je dat verschillen herkend, benut en gewaardeerd worden ten behoeve van leren, probleem oplossen, samenwerken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening? Een inclusieve cultuur draagt hieraan bij. Het ontwikkelen van een inclusieve cultuur vergt echter een cultuurverandering die alle medewerkers raakt.

Het vraagt loslaten van bestaande praktijken en verhoudingen, want impliciete normen en vanzelfsprekendheden komen ter discussie te staan. Draagvlak voor verandering ontstaat als er ruimte is om emoties bespreekbaar te maken. Diversiteit kan met het verstand (hoofd) wel begrepen worden, maar als het positieve gevoel (hart) en mogelijke negatieve emoties (buik) niet aan de orde komen, blijf het vaak bij goede bedoelingen en oppervlakkige aanpassingen.

Dit boek beschrijft vijf vernieuwende interventies gericht op de implementatie van diversiteitbeleid en het creëren van een inclusieve cultuur. Elke methodiek kent een eigen doelstelling en een eigen aanpak. In iedere aanpak staat de dialoog centraal, die onontbeerlijk is voor iedere organisatie die daadwerkelijk tot een inclusieve cultuur wil komen. De lezer maakt kennis met de inhoud van elke aanpak, de achtergronden en de ervaring die ermee is opgedaan.

De bundeling van ervaringen inspireert om aan de hand van concrete voorbeelden ook in de eigen organisatie met een inclusieve aanpak aan de slag te gaan.

Dossier

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons