Culturele diversiteit op het werk

Bestelinformatie

Culturele diversiteit op het werk, Uitgeverij Van Gorcum. Exemplaar bestellen kan via de NSvP.

ISBN

9789023242109

Achtergronden en interventies
De werkvloer is in toenemende mate cultureel divers geworden. Globalisering, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vragen van consumenten maken van diversiteit tevens een economische noodzaak. Hoe kunnen organisaties hierop inspelen? Wat kunnen zij doen om de positie van allochtone medewerkers te verbeteren en de samenwerking tussen hen en autochtone medewerkers op de werkplek te bevorderen? Hoe kunnen organisaties allochtoon talent kennen en herkennen en profiteren van creativiteit en innovatie? In het boek stellen de auteurs diversiteit op de werkvloer centraal. Aan de hand van theoretische concepten geven zij inzicht in de verschillen. Maar ook de positieve gevolgen van diversiteit komen aan bod, zoals het benutten van de heterogeniteit aan perspectieven en het stimuleren van creativiteit en innovatie. Ten slotte beschrijven de auteurs verschillende interventies - gericht op individuen, teams en de organisatie als geheel - om verschillen te overbruggen en kansen te benutten op een cultureel diverse werkvloer. 'Culturele diversiteit op het werk' biedt managers, HRM-professionals, adviseurs en andere professionals inzicht in de kennis die op dit moment over het onderwerp voor handen is. Daarnaast geeft het boek praktische handvatten om als organisatie van een cultureel diverse werkvloer te profiteren.

Karen van Oudenhoven-van der Zee is werkzaam als hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Haar onderzoek is gericht op culturele diversiteit Sociale Weerbaarheid dat onderzoek verricht op het gebied van integratievraagstukken.

Jan Pieter van Oudenhoven is bijzonder hoogleraar Cross-culturele psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Bevordering Intercultureel Contact (www.intercultureelcontact.nl). Zijn onderzoek richt zich onder andere op nationale culturen, internationale samenwerking en determinanten van succesvolle interculturele interact.

Het boek uit de NSvP boekenreeks "Culturele diversiteit op het werk" van Karen van der Zee en Jan Pieter van Oudenhoven heeft de LTP-Van den Berghprijs 2008 gewonnen. LTP kent deze prijs elke twee jaar toe aan het beste boek op het gebied van Human Resources Management in het Nederlands taalgebied.

Dossier

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons