NSvP lanceert brochure Diversiteit en Kwaliteit

Kwaliteit en diversiteit zijn de laatste decennia naar elkaar toe gegroeid. Diversiteit wordt meer en meer gekoppeld aan de businesscase en het primaire proces van organisaties, terwijl in het kwaliteitsdenken het benutten van de (diversiteit van inzichten) op medewerkerniveau in het verbeteren en vernieuwen van werkprocessen in belang toeneemt. Toch blijven in veel organisaties het kwaliteitsmanagement en het diversiteitsmanagement gescheiden aandachtsgebieden. 

Koppeling Diversiteit en Kwaliteit
Diversiteit verdient een volwaardige en structurele plek in organisaties: dat kan door een koppeling te maken met kwaliteitssystemen en -modellen. Structurele inbedding in de kwaliteitsmodellen zorgt ervoor dat er actief en structureel op diversiteit gestuurd kan worden; zowel in termen van te bereiken resultaten als in de waarborging van de samenhang van diversiteit en de andere strategische processen.

D-INKmodel
Om een eerste stap te zetten naar een geïntegreerd kader heeft de NSvP het INK-model uitgebreid met diversiteitaspecten. Het D-INKmodel wordt daarbij vooral gebruikt als diagnose en ontwikkelingsmodel. De uitbreiding van het INK-model is nadrukkelijk een voorbeeld. Een vergelijkbare exercitie is ook goed te maken met tal van andere kwaliteitsmodellen.
Waarom deze brochure?

  • De koppeling van diversiteit en kwaliteit maakt organisatiedoelen die met diversiteit bereikt moeten worden inzichtelijk.
  • De focus verplaatst zich van het verkrijgen van een divers personeelsbestand naar het benutten van verschil ten behoeve van organisatiedoelen: diversiteit is geen doel op zich maar een middel om kwaliteitsverhoging en innovatie te bereiken.
  • De koppeling van diversiteit en kwaliteit maakt relatie met primaire proces helder en zorgt voor een structurele inbedding in de organisatie, diversiteit is niet langer “iets erbij”.
  • De koppeling maakt beoogde doelen meetbaar, doelen kunnen worden meegenomen in de cyclus van continu verbeteren en vernieuwen.

Divrsiteit op een hoger plan tillen
In deze brochure leest u hoe u in uw organisatie de relatie tussen diversiteit en kwaliteit sterker en meer expliciet kunt maken. De brochure is bestemd voor lijnmanagers, beleidsmakers, HR-managers, P&O-adviseurs, diversiteitmanagers en kwaliteitsmanagers die in hun organisatie diversiteit op een hoger plan willen tillen door diversiteit in bestaande kwaliteitssystemen in de organisatie te integreren. Op grond van literatuuronderzoek en analyse van best practices is het INK-management model uitgebreid met diversiteitaspecten. Deze brochure geeft informatie over de relatie tussen diversiteit en kwaliteit en biedt een praktisch model om mee aan de slag te gaan.

Achterliggend onderzoek
VanDoorneHuiskes en Partners onderzocht in opdracht van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) de relatie tussen diversiteit en kwaliteit. De resultaten uit literatuuronderzoek en de analyse van enkele praktijkcases vormen de basis van een aangepast INK- model, uitgebreid met diversiteitaspecten. Dit geïntegreerde denkmodel plaatst het benutten van verschil in het hart van de organisatie en biedt organisaties de mogelijkheid diversiteit te zien in een breder perspectief van organisatie-ontwikkelingvragen. In deze brochure leest u de belangrijkste bevindingen.

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons