Kaartspel ‘De Breder Belang Boost’

Kaartspel Breder Belang Boost

Hoe begeleid je werkenden en jongeren naar betekenisvol werk en in hoeverre kunnen combinaties tussen het eigen werk en werk in cruciale sectoren de stap naar werken in het brede belang makkelijker maken? Als eindproduct van haar afstudeerstage ontwikkelde masterstudent Sophie Tolhuisen het kaartspel ‘De Breder Belang Boost’, waarin individuen en organisaties worden uitgedaagd om hun maatschappelijke bijdrage te vergroten via betekenisvol werk. In dit interview vertelt ze meer over het kaartspel en de onderbouwing. Het kaartspel is  gratis te downloaden via de bijlagen onder aan dit artikel. Wil je voor € 25 een geprinte versie van het spel bestellen mail dan naar info@nsvp.nl.

Wat was de inspiratie achter het ontwikkelen van dit kaartspel?
Ik kreeg de ruimte om tijdens mijn stage een eigen invalshoek en project rondom het bredere thema van werken in breder belang te starten. Gaandeweg heb ik een interesse ontwikkeld voor de loopbaankeuzes van werkenden. Specifiek de groep die de intentie heeft om hun bijdrage aan het breder belang te vergroten, maar nog weinig heeft gedaan om dit te realiseren. Ik wilde hierbij in mijn project één lijn trekken, die ik helemaal heb doorgevoerd. In eerste instantie begon dat met een uitgebreide analyse van relevante theorieën uit de arbeids- en organisatiepsychologie. Deze theorieën kwamen vervolgens weer terug in mijn vragenlijst onder werkenden. Ik vond het belangrijk om een concreet eindproduct op te leveren en ben ervan overtuigd dat er behoefte is aan een tool die concrete handvatten biedt aan dit -voor velen abstracte- thema. Mensen willen wel graag bijdragen aan de samenleving, maar het blijkt nog niet zo eenvoudig om de stap ook in je werk daadwerkelijk te zetten. 

 

Juist omdat het ingewikkeld kan voelen, helpt het om de mogelijkheden fysiek voor je te zien en met de kaarten te kunnen schuiven

Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat werkenden behoefte hebben aan informatie en vaak nog te weinig kennis hebben van de mogelijkheden die er zijn. Er wordt gauw gedacht dat de stap te groot en ingewikkeld is. Het denken in combinatiebanen/functies of taken zie ik als een concrete mogelijkheid om deze kloof te overbruggen. Hierbij is een rol weggelegd voor individuen en hun werkgevers, maar ook voor loopbaancoaches en HR-professionals. Juist omdat het ingewikkeld aan kan voelen, helpt het om de mogelijkheden fysiek voor je te kunnen zien en ermee te kunnen schuiven. Daarnaast werkt een spelelement sowieso al motiverend. En zo was het idee voor het kaartspel ‘De Breder Belang Boost’ geboren!

Wat is het doel van dit kaartspel?
Enerzijds een discussie op gang brengen waarin je reflecteert op je eigen aandeel en verhouding tot maatschappelijke problemen die ons allemaal aangaan. Maar ook op de rol van de organisatie waar je voor werkt. Hoe zou deze haar maatschappelijke impact kunnen vergroten? Altijd vanuit het uitgangspunt dat er geen goed of fout bestaat, maar dat je met elkaar verkent waar je staat.

Daarnaast kunnen spelers onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben om hun eigen bijdrage (of die van hun organisatie) aan het breder belang te vergroten. Al schuivend met functies, taken, vormen van dienstverbanden, tijdsinvestering en randvoorwaarden kunnen ze hun ideale (combinatie-)baan en werkactiviteiten vormgeven. Het geeft je een duidelijk inzicht in de verschillende manieren waarop je in, naast of tijdens je werk je maatschappelijke bijdrage kunt vergroten. Want je hoeft niet je huidige baan op te zeggen of meer uren te gaan werken om je maatschappelijke bijdrage te vergroten. Al kan dat uiteraard wel!
 

De 'Breder Belang Boost' kan worden ingezet als onderdeel van een loopbaanworkshop of een teamtraining

Hoe werkt het spel?
Je kunt dit spel individueel spelen of in een klein groepje van 2-4 personen. Het bestaat uit twee fases die samen ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Zo zou het bijvoorbeeld goed kunnen worden ingezet als onderdeel van een loopbaanworkshop of een teamtraining. De eerste fase van het spel is de ‘Impact Quest’. Deze bevat een discussiecomponent, waarbij spelers stellingen en vragen beantwoorden. Deze kunnen gericht zijn op het individu, of specifiek gaan over de organisatie waar ze werkzaam zijn. Er wordt afgerond met een reflectie op de punten die voorbij zijn gekomen.

De tweede fase heet ‘Combineren Kun Je Leren’ en heeft een praktisch component waarmee je verschillende combinaties kunt verkennen en neerleggen op tafel. De fysieke kaartjes maken dat de combinaties echt gaan leven. Deze fase kan met verschillende insteken worden gespeeld. Je kan bijvoorbeeld jouw persoonlijke combinatiewensen onderzoeken, als ‘aanjager’ van werken in het brede belang advies geven aan het management, of als (management-)team bekijken welke mogelijkheden er zijn voor cross-overs in taken en functies voor medewerkers binnen de organisatie. 

Met behulp van begeleidende vragen kan je per categorie nagaan wat je belangrijk vindt. Wil je bijvoorbeeld bij je huidige organisatie blijven werken? Wil je tijdelijk bijdragen bij een andere organisatie, op projectbasis of voor onbepaalde tijd? Heb je daar een diploma voor nodig? Hebben de twee activiteiten veel gemeen of staan ze compleet los van elkaar? Het zal vaak voorkomen dat je begint vanuit de situatie van je huidige baan. Die kan je al snel neerleggen. Vanuit daar kun je gaan nadenken over functie B en wat je daarvoor nodig hebt. Het spel bevat verschillende voorbeelden die helpen om te ontdekken wat voor mogelijkheden er zijn. Ook hier wordt er weer afgesloten met een reflectiemoment waarin je (gezamenlijk) bekijkt wat je het meest aanspreekt en wat er nodig is om dit te gaan realiseren.

Voor wie is het spel bedoeld?
Ik wilde ervoor zorgen dat het spel zo breed mogelijk inzetbaar zou zijn. Van individu in loopbaantraject, tot team, tot managementteam. Dat is denk ik de kracht van dit spel, dat je het met verschillende doelen in verschillende samenstellingen kan spelen. Op individueel niveau kan je bijvoorbeeld door ziekte uitgevallen zijn en iets anders willen. Daarnaast is het ook heel passend als loopbaanoriëntatie-spel, als je nog aan het begin van je loopbaan staat of als je je wilt heroriënteren hoe je via werk een maatschappelijke impact kunt maken. Het is ook geschikt in teamverband in organisaties die bijvoorbeeld aan hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) doelen werken. Of als een vorm van coaching op het werk voor organisaties die werk maken van modern werkgeverschap en duurzaam HR-beleid. Eigenlijk is het bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het vergroten van maatschappelijke impact en openstaat voor verandering. Het is sowieso voor iedereen zinvol om jezelf van tijd tot tijd deze vragen eens te stellen. 

Wat hoop je dat spelers meenemen uit het spel?
Dat er vaak meer mogelijk is dan je denkt! En dat je het niet alleen hoeft te doen. Hoe je ook wilt bijdragen, het is al goed dat je bent begonnen met reflecteren en je bewust bent van de noodzaak van dit thema. Na het spelen van het spel hebben spelers hopelijk genoeg tools om hun loopbaan ook daadwerkelijk een boost in het breder belang te geven!

Waar kan ik het spel vinden?
‘De Breder Belang Boost’ is als pdf-bestand te downloaden via de NSvP website via de 3 linkjes hieronder. De bestanden dienen dubbelzijdig te worden afgedrukt. 

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons