We zien hoe kwetsbaar onze samenleving is in tijden van crisis. Maar ook dat veel mensen gemotiveerd zijn om zich - tijdelijk of parttime - in te zetten voor het algemeen belang. Hoe vormen we - zeker in tijden van krapte - een maatschappelijke schil voor de publieke sectoren? Een arbeidsmarkt waarin heel normaal is dat naast je werk paraat kunt staan voor een breder belang?

Maatschappelijke sectoren onder druk door personeelstekort: hoe keren we het tij?

Sonia Sjollema, NSvP portretfoto

Maatschappelijke sectoren onder druk door personeelstekort: hoe keren we het tij?

Maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid en kinderopvang zijn essentieel voor de kwaliteit van onze samenleving en bieden mooie kansen om betekenisvol werk te doen. Toch hebben juist deze sectoren te maken met grote uitdagingen in het werven en behouden van personeel. In dit artikel vertelt NSvP-directeur Sonia Sjollema wat er in haar ogen misgaat en hoe het anders kan én moet.

‘Stop de controlekramp, maak werk weer zinvol’

Stop de controledwang

‘Stop de controlekramp, maak werk weer zinvol’

De bureaucratische controlekramp in publieke sectoren erodeert vakmanschap en zingeving, jaagt professionals gedesillusioneerd weg en maakt dat (jonge) mensen niet in zorg en welzijn of onderwijs willen werken. Volgens Jan Smit, medeoprichter van Broosz, moet werken in de publieke sector fundamenteel anders georganiseerd worden. "Geloven in de professionaliteit, de autonomie en het vakmanschap van je mensen."

‘We komen op het punt dat we morele keuzes moeten maken tussen cruciale en niet-cruciale beroepen’

portretfoto Hafid Ballafkih

‘We komen op het punt dat we morele keuzes moeten maken tussen cruciale en niet-cruciale beroepen’

Goed werkgeverschap was altijd al belangrijk, maar wordt nog belangrijker - zeker voor beroepen waar de situatie zeer fragiel is, zoals bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs. In veel organisaties waar het schuurt, piept en kraakt is te weinig oog geweest voor de waardering voor professionaliteit en vakmanschap, stellen Daniël van Middelkoop en Hafid Ballafkih, beiden lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Deel 1 van het tweeluik is een interview met Hafid Ballafkih: “Het is tijd dat we meer gaan denken in maatschappelijk nut en daar duidelijke keuzes in maken: wat levert iets op voor de samenleving?”

'Te weinig waardering voor professionaliteit en vakmanschap? Kom in constructief verzet!’

Daniël van Middelkoop - portretfoto tijdens lectorale rede

'Te weinig waardering voor professionaliteit en vakmanschap? Kom in constructief verzet!’

We kunnen er niet omheen dat goed samen werken noodzakelijk is om de belangrijkste uitdagingen in de huidige arbeidsmarkt het hoofd te bieden. En dat vraagt om goed werk en goed werkgeverschap, stellen Daniël van Middelkoop en Hafid Ballafkih, beiden lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Helaas schort het daar nogal eens aan. Zij houden een pleidooi voor een herwaardering van professionaliteit en vakmanschap in organisaties en op de arbeidsmarkt. Deel 2 van het tweeluik is een interview met Daniël van Middelkoop: “Als een nieuwe regel of richtlijn afleidt van goed werk leveren, kom dan in constructief verzet.”
 

Hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer: empathisch potentieel inzetten mogelijk

Monique Kremer tijdens het NSvP symposium

Hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer: empathisch potentieel inzetten mogelijk

Meer werkenden laten bijdragen aan het algemeen belang is mogelijk, denkt hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens het NSvP-symposium Werken in Algemeen Belang pleitte ze onder andere voor meer burgerschap óp het werk en een maatschappelijke dienstplicht voor andere groepen dan jongeren (al vindt ze de term 'dienstplicht' niet handig). We zetten haar aanknopingspunten voor het beter benutten van empathisch potentieel op een rij, plus de aandachtspunten. 

De publieke rol van bedrijven – interview met politiek filosoof Rutger Claassen

Rutger Claassen portretfoto

De publieke rol van bedrijven – interview met politiek filosoof Rutger Claassen

Rutger Claassen (Hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek aan Universiteit Utrecht) heeft een speciale belangstelling voor de economische ethiek en de morele waarde van markten en bedrijven. De krapte op de arbeidsmarkt maakt onze publieke sectoren kwetsbaar, in de concurrentieslag trekken bedrijven vaak aan het langste eind. Maar als de samenleving vervolgens piepend en krakend tot stilstand komt schieten we daar weinig mee op. Hebben bedrijven (ook) een publieke rol of zijn zij er enkel om winst te maken en zo bij te dragen aan onze welvaart?

Werken in algemeen belang vraagt om het maken van maatschappelijke keuzes en sturing

Symposium NSvP, De Lik. De sprekers.

Werken in algemeen belang vraagt om het maken van maatschappelijke keuzes en sturing

Een brede maatschappelijke discussie is nodig om te kiezen welke essentiële taken we door wie willen laten doen. Het is een van de conclusies van het symposium Werken in Algemeen Belang dat de NSvP op 20 september 2022 organiseerde. Tijdens dit event deelden de Nationale Zorgreserve, Ministerie van Defensie en Brainport Eindhoven hun ervaringen en werd gesproken over een arbeidsmarkt waarin het heel gebruikelijk is dat je naast je werk kunt bijdragen aan het algemeen belang. Welke stappen gaan we zetten om dit voor elkaar te krijgen?

Op weg naar een slim reservistenmodel

een toren van mensen - samenwerken voor een breder belang

Op weg naar een slim reservistenmodel

Als de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne één ding duidelijk hebben gemaakt, is het wel dat een permanente arbeidsreserve dringend noodzakelijk is voor vitale maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs en defensie. Nederlanders meldden zich massaal aan voor werken voor het algemeen belang. Maar welke rol kunnen werkgevers spelen bij het beschikbaar stellen van personeel en wat levert dit hen – naast een goed gevoel – nog meer op?

OmkeerEvent 20 september 2022: Werken in Algemeen Belang

OmkeerEvent 20 september 2022: Werken in Algemeen Belang

Naast je baan paraat staan voor vrede, zorg en onderwijs: hoe organiseren we dat? Tijdens het NSvP Symposium Werken in Algemeen Belang leerden we van bestaande initiatieven en bespraken we een andersoortige arbeidsmarkt waarin het heel normaal is dat je naast je werk kunt bijdragen aan het algemeen belang. Met gastsprekers Monique Kremer (Hoogleraar Actief Burgerschap UvA) - Milou Grijpink (Ministerie van Defensie) - José Geertsema (Nationale Zorgreserve) - Mieke Zijlstra (Brainport Development) - Joop Schippers (Hoogleraar Arbeidseconomie UU, Future of Work Hub).

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons