Werken in Breder Belang: werk dat bijdraagt aan de kwaliteit van onze samenleving. Het gaat over maatschappelijke sectoren die bijdragen aan onze Brede Welvaart - zoals zorg, onderwijs, kinderopvang, vrede & veiligheid. Toch hebben juist deze sectoren te maken met grote uitdagingen in het werven en behouden van personeel. Een pandemie, een nabije oorlog, een krappe arbeidsmarkt laten zien hoe kwetsbaar onze samenleving is in tijden van crisis. Maar we zien ook dat veel mensen gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor een breder belang. Tijd dus voor een maatschappelijk debat over de inzet van onze schaarse arbeidscapaciteit in de toekomst. Niet alleen bij crisismanagement, maar als fundament voor een gezondere duurzame samenleving. De NSvP gaat zich de komende jaren (tot ca. medio 2025) bezighouden met het thema Werken in Breder Belang. Agenderend, verbindend, debatten aanjagend, inventariserend, kennis vergarend. 

Hoe gaan we naar Bull’s eye banen in een krappe arbeidsmarkt?

Symposium Werken tot Nut vh Algemeen

Hoe gaan we naar Bull’s eye banen in een krappe arbeidsmarkt?

Op 7 februari organiseerden het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken en de NSvP het symposium ‘Werken tot Nut van het Algemeen’. Centraal stond de vraag waar we ons schaarse arbeidspotentieel voor willen inzetten. En wat is nuttig werk precies? Hoe gaan we van bullshit- naar bull’s eye banen? Een middag met levendige discussies vanuit veel verschillende perspectieven, waaruit blijkt dat moeilijk een eenduidig antwoord te geven is op de vraag wat de belangrijkste opgaven van de toekomst zijn en wie dat bepaalt. Wat wel vaststaat is dat werk méér is dan een bijdrage aan het BNP of puur het verwerven van inkomen.

'Van een skill-based naar ook een will-based arbeidsmarkt'

'Van een skill-based naar ook een will-based arbeidsmarkt'

Het moet normaal worden dat mensen zich naast hun baan inzetten voor kwetsbare maatschappelijke sectoren als zorg en onderwijs. Met het nieuwe NSvP-programma ‘Werken in Breder Belang’ wil programmamanager Luc Dorenbosch het gevoel van urgentie terugbrengen dat in coronatijd ontstond. "Dit zal vooral een ‘will-based’ keuze moeten zijn, vanuit de motivatie voor het algemeen belang."

Maatschappelijke sectoren onder druk door personeelstekort: hoe keren we het tij?

Sonia Sjollema, NSvP portretfoto

Maatschappelijke sectoren onder druk door personeelstekort: hoe keren we het tij?

Maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid en kinderopvang zijn essentieel voor de kwaliteit van onze samenleving en bieden mooie kansen om betekenisvol werk te doen. Toch hebben juist deze sectoren te maken met grote uitdagingen in het werven en behouden van personeel. In dit artikel vertelt NSvP-directeur Sonia Sjollema wat er in haar ogen misgaat en hoe het anders kan én moet.

Hoe behouden we meer mensen voor de zorg?

Hoe behouden we meer mensen voor de zorg?

Nu werkt nog 1 op de 7 mensen in de zorg, maar om de continuïteit in de zorg te blijven garanderen moet dat straks naar 1 op 3. Dat lijkt een onmogelijke opgave, ook omdat de instroom weliswaar stijgt, maar de uitstroom momenteel ongekend hoog is. De zorg zal dus op zoek moeten naar andere manieren om het werk te organiseren en naar manieren om talent beter aan zich te verbinden en te blijven boeien. Hoe? Door nu al volop te experimenteren en innoveren, is de overtuiging in de regio Midden-, Zuid- en Zuid-West Gelderland. Een interview met Jennifer de Boer en Willem Rutgers, beiden van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.

‘Stop de controlekramp, maak werk weer zinvol’

Stop de controledwang

‘Stop de controlekramp, maak werk weer zinvol’

De bureaucratische controlekramp in publieke sectoren erodeert vakmanschap en zingeving, jaagt professionals gedesillusioneerd weg en maakt dat (jonge) mensen niet in zorg en welzijn of onderwijs willen werken. Volgens Jan Smit, medeoprichter van Broosz, moet werken in de publieke sector fundamenteel anders georganiseerd worden. "Geloven in de professionaliteit, de autonomie en het vakmanschap van je mensen."

Jacqueline Stuurstraat: 'Van marktwerking naar samenwerking'

Jacqueline Stuurstraat

Jacqueline Stuurstraat: 'Van marktwerking naar samenwerking'

De transitie die nodig is om iedereen zorg te bieden, terwijl het arbeidstekort verder oploopt en de zorgvraag stijgt, vraagt volgens consultant Jacqueline Stuurstraat om veelzijdige veranderingen. Niet alleen innovaties, de inzet van technologie en aandacht voor een gezonde leefomgeving en preventie is nodig, organisaties zullen ook veel meer gaan samenwerken in plaats van concurreren om zo de schaarse zorgmedewerkers in te zetten waar zij het hardst nodig zijn. Al deze veranderingen raken het werk, de kennis en opleiding en zorgmedewerkers. Een interview met Jacqueline Stuurstraat.

Vijf vragen aan Annabel Pieren, bedenker ‘Open to Volunteer’ voor LinkedIn

Vijf vragen aan Annabel Pieren, bedenker ‘Open to Volunteer’ voor LinkedIn

Zoekend naar leuk vrijwilligerswerk plaatste Annabel Pieren een bericht op LinkedIn. Dat werkte zo goed dat ze het platform vroeg dat voor iedereen mogelijk te maken. Ze stapte met het idee op de directeur van LinkedIn Benelux af, die enthousiast reageerde en het doorzette in zijn organisatie. 

Wilco de Vries: 'Investeer in begeleidingscapacteit' 

Wilco de Vries, directeur Tempo-Team Specialties

Wilco de Vries: 'Investeer in begeleidingscapacteit' 

Krapte in de zorg? Absoluut. Maar een tekort aan arbeidspotentieel is er volgens directeur Wilco de Vries van Tempo-Team Specialties zeker niet. Vooral extra begeleidingscapaciteit is nodig om de vicieuze cirkel waar zorgorganisaties in zitten te doorbreken. "Geïnteresseerden en nieuwkomers zullen dan ook echt in de zorg gaan én blijven werken. Zo verlaag je ook de werkdruk en uitstroom van zorgpersoneel.”

‘We komen op het punt dat we morele keuzes moeten maken tussen cruciale en niet-cruciale beroepen’

portretfoto Hafid Ballafkih

‘We komen op het punt dat we morele keuzes moeten maken tussen cruciale en niet-cruciale beroepen’

Goed werkgeverschap was altijd al belangrijk, maar wordt nog belangrijker - zeker voor beroepen waar de situatie zeer fragiel is, zoals bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs. In veel organisaties waar het schuurt, piept en kraakt is te weinig oog geweest voor de waardering voor professionaliteit en vakmanschap, stelt Hafid Ballafkih, lector aan de Hogeschool van Amsterdam. “Het is tijd dat we meer gaan denken in maatschappelijk nut en daar duidelijke keuzes in maken: wat levert iets op voor de samenleving?”

De publieke rol van bedrijven – interview met politiek filosoof Rutger Claassen

Rutger Claassen portretfoto

De publieke rol van bedrijven – interview met politiek filosoof Rutger Claassen

Rutger Claassen (Hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek) heeft een speciale belangstelling voor de economische ethiek en de morele waarde van markten en bedrijven. De krapte op de arbeidsmarkt maakt onze publieke sectoren kwetsbaar, in de concurrentieslag trekken bedrijven vaak aan het langste eind. Maar als de samenleving vervolgens piepend en krakend tot stilstand komt schieten we daar weinig mee op. Hebben bedrijven (ook) een publieke rol of zijn zij er enkel om winst te maken en zo bij te dragen aan onze welvaart?

Hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer: empathisch potentieel inzetten mogelijk

Monique Kremer tijdens het NSvP symposium

Hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer: empathisch potentieel inzetten mogelijk

Meer werkenden laten bijdragen aan het algemeen belang is mogelijk, denkt hoogleraar Actief Burgerschap Monique Kremer van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens het NSvP-symposium Werken in Algemeen Belang pleitte ze onder andere voor meer burgerschap óp het werk en een maatschappelijke dienstplicht voor andere groepen dan jongeren. We zetten haar aanknopingspunten voor het beter benutten van empathisch potentieel op een rij. 

Werken in algemeen belang vraagt om het maken van maatschappelijke keuzes en sturing

Symposium NSvP, De Lik. De sprekers.

Werken in algemeen belang vraagt om het maken van maatschappelijke keuzes en sturing

Een brede maatschappelijke discussie is nodig om te kiezen welke essentiële taken we door wie willen laten doen. Het is een van de conclusies van het symposium Werken in Algemeen Belang dat de NSvP op 20 september 2022 organiseerde. Tijdens dit event deelden de Nationale Zorgreserve, Ministerie van Defensie en Brainport Eindhoven hun ervaringen en werd gesproken over een arbeidsmarkt waarin het heel gebruikelijk is dat je naast je werk kunt bijdragen aan het algemeen belang. Welke stappen gaan we zetten om dit voor elkaar te krijgen?

Op weg naar een slim reservistenmodel

een toren van mensen - samenwerken voor een breder belang

Op weg naar een slim reservistenmodel

Als de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne één ding duidelijk hebben gemaakt, is het wel dat een permanente arbeidsreserve dringend noodzakelijk is voor vitale maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs en defensie. Nederlanders meldden zich massaal aan voor werken voor het algemeen belang. Maar welke rol kunnen werkgevers spelen bij het beschikbaar stellen van personeel en wat levert dit hen – naast een goed gevoel – nog meer op?

Blijven of verlaten: wat zijn de overwegingen voor verpleegkundigen in ziekenhuizen?

Ziekenhuis verpleegkundigen aan het werk

Blijven of verlaten: wat zijn de overwegingen voor verpleegkundigen in ziekenhuizen?

De stem van verpleegkundigen wordt relatief weinig gehoord in het debat over de toenemende zorgvraag en personeelskrapte. Hoe ervaren zij werkinhoudelijke en organisatorische aspecten van hun werk, die kunnen leiden tot de overweging om het beroep te verlaten? Uit onderzoek blijkt dat veel jonge, gekwalificeerde verpleegkundigen overwegen om het beroep binnen de eerste werkjaren te verlaten. Eva ter Horst interviewde tijdens haar stage bij de NSvP een groep hbo-verpleegkundigen.

'Te weinig waardering voor professionaliteit en vakmanschap? Kom in constructief verzet!’

Daniël van Middelkoop - portretfoto tijdens lectorale rede

'Te weinig waardering voor professionaliteit en vakmanschap? Kom in constructief verzet!’

We kunnen er niet omheen dat goed samen werken noodzakelijk is om de belangrijkste uitdagingen in de huidige arbeidsmarkt het hoofd te bieden. En dat vraagt om goed werk en goed werkgeverschap, stellen Daniël van Middelkoop en Hafid Ballafkih, beiden lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Helaas schort het daar nogal eens aan. Zij houden een pleidooi voor een herwaardering van professionaliteit en vakmanschap in organisaties en op de arbeidsmarkt. Deel 2 van het tweeluik is een interview met Daniël van Middelkoop: “Als een nieuwe regel of richtlijn afleidt van goed werk leveren, kom dan in constructief verzet.”
 

OmkeerEvent 20 september 2022: Werken in Algemeen Belang

OmkeerEvent 20 september 2022: Werken in Algemeen Belang

Naast je baan paraat staan voor vrede, zorg en onderwijs: hoe organiseren we dat? Tijdens het NSvP Symposium Werken in Algemeen Belang leerden we van bestaande initiatieven en bespraken we een andersoortige arbeidsmarkt waarin het heel normaal is dat je naast je werk kunt bijdragen aan het algemeen belang. Met gastsprekers Monique Kremer (Hoogleraar Actief Burgerschap UvA) - Milou Grijpink (Ministerie van Defensie) - José Geertsema (Nationale Zorgreserve) - Mieke Zijlstra (Brainport Development) - Joop Schippers (Hoogleraar Arbeidseconomie UU, Future of Work Hub).

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons