Handleiding Carrière Coach

Carrière Coach van JINC biedt 4e klas vmbo-leerlingen een loopbaanadvies-traject. Doel is de leerlingen te stimuleren zich goed en bewust te oriënteren op hun studiekeuze, waardoor ze beter in staat zijn een keuze te maken voor hun vervolgopleiding. Het geeft ze de kans om met een objectief, onafhankelijk persoon vrijuit te praten over hun wensen en mogelijkheden. De aanpak is uitgetest en verwerkt in de Handleiding Carrière Coach.

Carrière Coaches helpen 560 leerlingen

coach working together

Het project Carrière Coach van JINC is een loopbaanadviestraject voor leerlingen uit de eindexamenklas van het vmbo. Het voorziet in de behoefte scholen en ouders te ondersteunen en leerlingen te stimuleren zich goed en bewust te oriënteren op hun schoolloopbaan, waardoor ze beter in staat zijn een keuze te maken voor hun vervolgopleiding.

Innovatief loopbaanproject resultaat van NOLOC campagne 'Verken de Grenzen'

De NSvP stelde in 2013 het thema loopbaanontwikkeling centraal in haar activiteiten. Dit resulteerde onder andere in een samenwerking met Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Het bestuur van Noloc vroeg in de campagne 'Verken de Grenzen' haar leden om mee te denken over vernieuwende initiatieven op het gebied van loopbaanontwikkeling. Uit de reacties werden vijf projectvoorstellen uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur van de NSvP. De aanvraag van Tom Luken en Albert de Folter werd toegekend.

NSvP 12,5 jaar: Talent tot ontwikkeling brengen

De NSvP stelt in het kader van haar 12,5 jarig bestaan als vermogensfonds het thema loopbaanontwikkeling centraal. De Stichting werd ooit opgericht als Bureau voor Beroepskeuze. Uitgangspunt van de oprichter was: "Je moet geen bakker worden omdat je vader bakker is, maar kiezen voor wat bij je past". Missie werd talent tot ontwikkeling te brengen in de werksituatie. Maak hoe kom je er achter wat je werkelijk wilt en past bij je talenten?

Een ACT toolkit voor LOB: Basis voor pychologische flexibiliteit in de loopbaanontwikkeling

Beelden van mijn toekomst

Doel van het project is aanvulling van het actuele LOB instrumentarium met een wetenschappelijk verantwoorde, praktische, innovatieve en effectieve toolkit. De inhoud bestaat uit een diagnostisch instrument, waarmee de keuzesituatie en -vragen van de leerling in kaart worden gebracht. Verder bevat de toolkit concrete oefeningen, gespreksmodellen, werkvormen en verwijzingen. De toolkit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep, dat wil zeggen decanen, mentoren en andere keuzebegeleiders van leerlingen in de tweede fase van havo/vwo en aankomende studenten in het hoger onderwijs.

Moeilijk kiezen

moeilijk kiezen

Bij loopbaanontwikkeling draait het om drie vragen: Wat kan ik? Wat wil ik? En hoe kan ik dat bereiken? De vraag: Wat wil ik? is voor veel mensen moeilijk te beantwoorden en ook in de HRM en loopbaanwereld is niet direct duidelijk wat mensen nodig hebben om deze vraag te beantwoorden en goede keuzes te maken. De NSvP richt zich komend jaar onder andere op het thema loopbaanontwikkeling en loopbaankeuzes. 

Loopbaanleren in het HBO

Studieloopbaanbegeleiding is ‘hot’ in het hoger beroepsonderwijs. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen ziet studieloopbaanbegeleiding als het belangrijkste instrument om studenten tot grotere 
zelfsturing te brengen (Project HAN Onderwijs Flexibilisering, 2003). En Hogeschool Zuyd spreekt zelfs van studieloopbaanbegeleiding als ‘het kloppend hart van het curriculum’ (Twardy-Duisters et al., 2008).  De afgelopen jaren zijn daarom in vrijwel alle hogescholen flinke investeringen in studieloopbaanbegeleiding gedaan. Maar deze investeringen lijken tot op dit moment nauwelijks te 

Investeren in een loopbaangerichte leeromgeving loont

In Over leerloopbanen en loopbaanleren beschrijven Frans Meijers, Marinka Kuijpers en Jantiene Bakker het resultaat van een grootschalig onderzoek naar de succesfactoren in loopbaanoriëntatie en -begeleiding in vmbo en mbo. Dit onderzoek is gehouden onder ruim 1300 vmbo-leerlingen en 2200 deelnemers uit het mbo. Daarnaast waren er ook 160 docenten uit vmbo en mbo bij betrokken.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons