Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Nienke Wiersma

‘Hoe moet je bij het nieuwe werken omgaan met conflicten? Ontstaan er door de veranderingen in werkwijze nieuwe soorten conflicten? En hoe succesvol kan je conflicten aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?’

Wij vroegen het Nienke Wiersma, MfN-registermediator en medeaanvrager van het NSvP project 'Zonder wrijving geen glans', over het nieuwe werken en conflicthantering.

“In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat conflicten ook kansen op vernieuwing en verbetering bieden. Mediation laat soms een opbrengst zien die er zonder het conflict niet was geweest. Het conflict is dan eigenlijk voorwaarde voor een vernieuwende opbrengst, voor ‘glans’.
Ik kwam in aanraking met het onderzoek van dr. Cathy van Dyck (VU) naar de opbrengst uit fouten. Samen zijn wij verder gaan onderzoeken of de opbrengst uit conflicten wetenschappelijk te bewijzen en te kwantificeren is. De aandacht voor een creatieve en positieve vorm van conflictmanagement en conflicthantering, gericht op opbrengst en innovatie, sluit goed aan bij uitgangspunten en organisatiekenmerken van het nieuwe werken.”

Is HNW juist ongeschikt voor conflicthantering?
Maar het aanpakken en oplossen van conflicten is juist gebaat bij elkaar zien en daar de tijd voor nemen, in een omgeving waar mensen zich vrij voelen om te spreken”, zegt Wiersma. “Duidelijke structuren en procedures dragen ook bij aan een goede conflicthantering. En bij het nieuwe werken is er vaak minder persoonlijk, vertrouwelijk en informeel overleg. Er zijn minder mogelijkheden om leiding en feedback te geven en te ontvangen, waardoor (bij)sturing minder goed mogelijk is. Structuren zijn minder duidelijk, de organisatie is ‘platter’ en procedures zijn er nauwelijks. Dit vergroot  de kans op het ontstaan van conflicten en het vermindert de kans op constructieve conflicthantering.”

Weinig kennis over 'de nieuwe conflicten'.
“Uit een aantal interviews met organisaties die het nieuwe werken toepassen, bleek dat er weinig kennis en informatie beschikbaar is over het omgaan met conflicten. Ook van de risico’s op het ontstaan van nieuwe soorten conflicten en de verminderde mogelijkheden om conflicten te hanteren is men zich vaak niet bewust.
Wat opviel was dat er met veel gemak over ‘vertrouwen’ gesproken werd. Vertrouwen in de werknemer dat deze vanuit eigen verantwoordelijkheid het werk doet dat nodig is, gemotiveerd en met plezier. Vertrouwen dat de leidinggevende vanuit eigen vaardigheid kan sturen op resultaat.”

Hoe het vertrouwen behouden als je elkaar nauwelijks ziet?
Hoe merk je dat iets niet goed gaat? Hoe geef je feedback en hoe stuur je bij? “Vertrouwen, en dan vooral het ontbreken van vertrouwen, staat aan de basis van elk conflict. Daar moet je niet te makkelijk over denken. Met subsidie van de NSvP zijn wij gestart met het ontwikkelen van een interactief kennisplatform. We willen inzicht krijgen in de voorwaarden van vruchtbare conflicthantering en we willen kennis en informatie verstrekken organisaties die het nieuwe werken (willen) toepassen.
Mijn wens is dat mensen door conflictvaardiger te worden, ze het conflict in een eerdere fase (h)erkennen dan nu het geval is; dat er daardoor eerder en actiever geïntervenieerd wordt, zodat schade beperkt wordt en daar waar mogelijk een opbrengst uit het conflict kan worden behaald. Ik denk dat het conflictvaardiger worden van mens en organisatie essentieel zal worden voor constructieve conflicthantering. Niet alleen bij het nieuwe werken maar maatschappijbreed. Ook zullen meer informele conflicthanteringmethoden zoals mediation een grotere rol spelen. Mensen zullen vaker een eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen voor het oplossen van conflicten waar ze partij bij zijn” Wiersma besluit: “De Oudhollandse tegeltjeswijsheid ’zonder wrijving geen glans’ dekt de lading als je conflicten ziet als mogelijkheid tot verandering en verbetering. Het conflict is aanleiding, en soms zelfs een voorwaarde, voor glans.”

 

Voor de resultaten van het Project Zonder Wrijving Geen Glans zie de website: www.zonderwrijvinggeenglans.nl

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons