Goed opdrachtgeverschap. Ontwikkel de relatie - AWVN, FNV Zelfstandigen (2014)

Zzp’ers spelen in onze economie een steeds grotere rol. Steeds meer groepen op de arbeidsmarkt bieden hun kennis en competenties op maat aan. Goed nieuws voor opdrachtgevers, zou je denken. Maar het stelt bedrijven en organisaties ook voor nieuwe vragen. Hoe ga je ermee om als je medewerkers voor een belangrijk deel zzp’ers zijn? Hoe kun je zzp’ers eigenlijk het beste aansturen en bijsturen? Kun je slim en snel op het juiste moment de juiste zzp’ers vinden? Hoe ga je om met het delen en ontwikkelen van kennis en competenties? Kun je met zzp’ers een duurzame relatie opbouwen?

Het nieuwe conflicthanteren

In de onderzoeksresultaten van ‘Zonder wrijving, geen glans’ en in haar eigen praktijk ziet Nienke Wiersma dat de conflicthantering bij de invoering van het nieuwe werken onderbelicht blijft. Het conflictmanagement wordt niet aangepast aan de nieuwe situatie. En dat is wel nodig, vindt deze mediator en onderzoeker naar conflicten en conflicthantering.

Conflictvaardiger in een nieuwe tijd

In november werd het interactieve kennisplatform Zonder Wrijving Geen Glans (ZWGG) gelanceerd. Het is een kennisplatform voor conflicthantering in de nieuwe tijd. Praktijkvoorbeelden, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, columns en tips & tricks van organisaties die het nieuwe werken toepassen staan bijeen op de website www.zonderwrijvinggeenglans.nl

Altijd bereikbaar. Is smartphone-gebruik eigenlijk wel zo smart?

Onderzoekers zijn het er over eens dat de smartphone de grenzen tussen werk en privé leven flexibeler gemaakt heeft. Maar de gevolgen van die toegenomen flexibiliteit zijn niet eenduidig aangetoond. Zo is er bewijs dat de smartphone kan helpen om een betere balans tussen werk en privéleven te bewerkstelligen maar er gaan ook geluiden op dat smartphone-gebruik tot meer rolconflicten leidt tussen werk en privé (werk-thuis interferentie).

Tijd voor zorg? Zorg voor tijd! - Gabrielle Verbeek (2013)

Tijd voor zorg? Zorg voor tijd? is een artikel van Gabriëlle Verbeek over tijd in de zorg. Het verscheen in TvV mei 2013. Ze schreef het artikel in het kader van het project' Zorg voor tijd in de beroepspraktijk; ontwikkeling tijddiagnose tijdsbesteding en tijdsbeleving op de werkvloer'. Lees meer over het project

Ben ik een 'mindful' werknemer?

De wekker loopt af. Het is half zeven en ik probeer nog een keer naar mijn droom terug te keren. Maar precies op het moment dat ik weer op mijn eiland zit, komt de gedachte “verslag voor patiënt Y moet vandaag nog worden afgemaakt”. Dat betekent dus: “Adieu Bahamas!” en “Hello werk!”. Ik loop naar de badkamer om snel te douchen. Daar komen weer nieuwe gedachtes in me op “Vandaag heb ik ook nog een afspraak met Jeroen en met patiënt X”. Plotseling krijg ik de reeds bekende pijn in mijn buik. Gewoon negeren. Het douchen en aankleden gaat automatisch. Ik kan me nauwelijks herinneren dat ik voor de spiegel stond.

'Help – de hybride ambtenaar'

In 'de proeftuin' zijn 14 overheidsorganisaties op zoek naar nieuwe tussenvormen van vaste en flexibele arbeid. De laatste themabijeenkomst stond in het teken van 'Help – de hybride ambtenaar'. Hybride werken staat voor combinaties van werkzaamheden, banen of functies.

HNW is geen panklaar recept. Over de 'Radboud manier van werken'

Twee jaar geleden begon het Universitair Medisch Centrum St Radboud met de invoering van Het Nieuwe Werken. Programmamanager Lizette Engelen  – ‘Ik ben de olie tussen de radertjes' – vertelt over het project. “Doel is dat we meer samenwerken, zodat er ruimte ontstaat, we transparanter zijn en elkaar aanspreken.’ Het project heeft haar tot nu toe geleerd dat “het een proces is dat maatwerk vraagt en waar je de tijd voor moet nemen.

Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

‘Hoe is de beleving van conflicten bij het nieuwe werken? Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze die met (de invoering van) het nieuwe werken gepaard gaan? Hoe kan je conflicten succesvol aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?’

Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Nienke Wiersma

‘Hoe moet je bij het nieuwe werken omgaan met conflicten? Ontstaan er door de veranderingen in werkwijze nieuwe soorten conflicten? En hoe succesvol kan je conflicten aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?’ Interview met Nienke Wiersma, jurist en MfN-registermediator.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons