Het psycho-dynamische model van conflictescalatie

werk conflict boos

Waarom reageren mensen niet in alle redelijkheid op escalerend gedrag van de tegenpartij? Hiervoor wenden we ons tot het psycho-dynamisch model, gebaseerd op de menselijke neigingen negatief gedrag van de ander aan de persoonlijkheid te koppelen en positief gedrag aan de omstandigheden. Terwijl men bij zichzelf precies het omgekeerde doet.

Conflicten in organisaties, niet altijd negatief

conflict kantoor office team

Conflicten in organisaties kosten tijd, veroorzaken slechte beslissingen of leiden ertoe dat goede werknemers hun baan opzeggen of minder gemotiveerd raken. Maar conflicten kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan het functioneren en presteren van individuen en teams in organisaties. Soms leiden conflicten tot betere onderlinge verhoudingen en een vergroot begrip voor elkaars normen en waarden.

Wat gebeurt er onder het oppervlak? Macht, conflict en de prestatie van medische actieteams

In medische actieteams (reanimatieteams, ok-teams, trauma-opvangteams) moeten verstoringen van goed teamwerk zoveel mogelijk voorkomen worden vanwege de levensbedreigende consequenties die er mee verbonden zijn. Bijzonder aan medische actie teams is het feit de samenstelling van deze teams wisselt. 

Het nieuwe conflicthanteren

In de onderzoeksresultaten van ‘Zonder wrijving, geen glans’ en in haar eigen praktijk ziet Nienke Wiersma dat de conflicthantering bij de invoering van het nieuwe werken onderbelicht blijft. Het conflictmanagement wordt niet aangepast aan de nieuwe situatie. En dat is wel nodig, vindt deze mediator en onderzoeker naar conflicten en conflicthantering.

Conflictvaardiger in een nieuwe tijd

In november werd het interactieve kennisplatform Zonder Wrijving Geen Glans (ZWGG) gelanceerd. Het is een kennisplatform voor conflicthantering in de nieuwe tijd. Praktijkvoorbeelden, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, columns en tips & tricks van organisaties die het nieuwe werken toepassen staan bijeen op de website www.zonderwrijvinggeenglans.nl

Leren samenwerken in medische actieteams

Een technisch uitmuntend specialist in een ziekenhuis kan er in de operatiekamer nog een rommeltje van maken als hij niet goed samenwerkt met zijn collega’s tijdens de operatie. Zoals de KNO-arts die volgens een bericht in een Duitse krant tijdens een ruzie in de OK zijn anesthesioloog een kaakslag verkocht. Niet fijn voor de collega en meer nog: daar heeft de patiëntenzorg onder te leiden.
Dat kan beter. Daarom houdt Rozemarijn Janss, anesthesioloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zich bezig met het verbeteren van niet-technische skills bij gezondheidswerkers.

Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

‘Hoe is de beleving van conflicten bij het nieuwe werken? Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze die met (de invoering van) het nieuwe werken gepaard gaan? Hoe kan je conflicten succesvol aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?’

Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Nienke Wiersma

‘Hoe moet je bij het nieuwe werken omgaan met conflicten? Ontstaan er door de veranderingen in werkwijze nieuwe soorten conflicten? En hoe succesvol kan je conflicten aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?’ Interview met Nienke Wiersma, jurist en MfN-registermediator.

Conflictstijl generatiegebonden?

Nienke Wiersma

Gaat generatie Y op dezelfde manier om met conflicten als de protestgeneratie? Of is de generatie een factor van betekenis om rekening mee te houden bij conflicthantering en mediation? Nienke Wiersma ging samen met Marieke Grondstra op onderzoek uit: in hun eigen praktijk, in de literatuur en met eigen onderzoek. Wordt er verschillend omgegaan met conflicten door de generaties? Ja en nee.

Zonder wrijving geen glans: Conflicthantering & Het Nieuwe Werken

Conflicthantering is gebaat bij elkaar zien en daar de tijd voor nemen, in een omgeving waar mensen zich vrij voelen te spreken. Ook duidelijke structuren en procedures dragen bij aan conflicthantering. Juist bij Het Nieuwe Werken is minder vaak sprake van face-to-face en ad-hoc, ongepland, informeel overleg.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons