Het nieuwe conflicthanteren

In de onderzoeksresultaten van ‘Zonder wrijving, geen glans’ en in haar eigen praktijk ziet Nienke Wiersma dat de conflicthantering bij de invoering van het nieuwe werken onderbelicht blijft. Het conflictmanagement wordt niet aangepast aan de nieuwe situatie. En dat is wel nodig, vindt deze mediator en onderzoeker naar conflicten en conflicthantering.

Conflictvaardiger in een nieuwe tijd

In november werd het interactieve kennisplatform Zonder Wrijving Geen Glans (ZWGG) gelanceerd. Het is een kennisplatform voor conflicthantering in de nieuwe tijd. Praktijkvoorbeelden, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, columns en tips & tricks van organisaties die het nieuwe werken toepassen staan bijeen op de website www.zonderwrijvinggeenglans.nl

HNW is geen panklaar recept. Over de 'Radboud manier van werken'

Twee jaar geleden begon het Universitair Medisch Centrum St Radboud met de invoering van Het Nieuwe Werken. Programmamanager Lizette Engelen  – ‘Ik ben de olie tussen de radertjes' – vertelt over het project. “Doel is dat we meer samenwerken, zodat er ruimte ontstaat, we transparanter zijn en elkaar aanspreken.’ Het project heeft haar tot nu toe geleerd dat “het een proces is dat maatwerk vraagt en waar je de tijd voor moet nemen.

Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

‘Hoe is de beleving van conflicten bij het nieuwe werken? Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze die met (de invoering van) het nieuwe werken gepaard gaan? Hoe kan je conflicten succesvol aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?’

Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Nienke Wiersma

‘Hoe moet je bij het nieuwe werken omgaan met conflicten? Ontstaan er door de veranderingen in werkwijze nieuwe soorten conflicten? En hoe succesvol kan je conflicten aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?’ Interview met Nienke Wiersma, jurist en MfN-registermediator.

Conflictstijl generatiegebonden?

Nienke Wiersma

Gaat generatie Y op dezelfde manier om met conflicten als de protestgeneratie? Of is de generatie een factor van betekenis om rekening mee te houden bij conflicthantering en mediation? Nienke Wiersma ging samen met Marieke Grondstra op onderzoek uit: in hun eigen praktijk, in de literatuur en met eigen onderzoek. Wordt er verschillend omgegaan met conflicten door de generaties? Ja en nee.

Informatiekaart 'Naar een Duurzame invulling van HNW'

Informatiekaart Duurzame invulling HNW

Een informatiekaart over hoe Het Nieuwe Werken kan bijdragen aan duurzaamheid, zowel bij de overheid als in de particuliere sector. De kaart is ingedeeld naar de negen principes van Het Nieuwe Werken, zoals die ontwikkeld zijn in het project Ambtenaar voor de Toekomst. Met aandacht voor:

Zonder wrijving geen glans: Conflicthantering & Het Nieuwe Werken

Conflicthantering is gebaat bij elkaar zien en daar de tijd voor nemen, in een omgeving waar mensen zich vrij voelen te spreken. Ook duidelijke structuren en procedures dragen bij aan conflicthantering. Juist bij Het Nieuwe Werken is minder vaak sprake van face-to-face en ad-hoc, ongepland, informeel overleg.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons