Buiten de gepade banen: overzicht van slimme baanconstructies om inzetbaarheid te vergroten

Buiten de gepade banen: overzicht van slimme baanconstructies om inzetbaarheid te vergroten

Door op taakniveau aan banen te sleutelen kunnen nieuwe baanconstructies ontstaan die meer kansen op doorgroei bieden. Job Engineering is de verzamelnaam van een breed palet aan sleutelmogelijkheden om op taakniveau ontwikkeling in het werk en mobiliteit te vergroten. Het houdt daarbij rekening met individuele sterktes, wensen en vermogens. Deze catalogus (hier te downloaden) geeft ideeën om slimmer met taken om te gaan en zo duurzame inzetbaarheid van mensen te verbeteren. Een co-creatie van TNO en de NSvP.

Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Onderwijs Hybride docent

Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Om het baan-combineren in het onderwijs te laten slagen, zijn inspanningen nodig van zowel de hybride docent zelf, als ook van de organisaties waar deze werkzaam is. Er is echter weinig bekend over hoe hybride docenten het combineren van banen ervaren. Marian Thunnissen (Universiteit Utrecht, Fontys) en Roos van Rijn (High Select) onderzochten de werkbeleving van hybride docenten en de aspecten die van invloed zijn op de keuze om het baan-combineren wel of niet te continueren.

Jobcrafting, zo werkt het

Jobcrafting, zo werkt het

Past je baan niet meer zo goed bij je? Of wil je (tijdelijk) een deel van je werk aanpassen? Door je baan in taken op te splitsen, kun je 'knutselen' aan je baan zodat je baan weer beter bij je past. Job Crafting. Hoe doe je dat? Een productie van Buro302 in opdracht van NSvP Innovatief in Werk.

Wanneer en waarom werkt job crafting eigenlijk?

Wanneer en waarom werkt job crafting eigenlijk?

Anneke den Hartog (Universiteit Utrecht) onderzocht wanneer en waarom job crafting precies werkt. Hierover is namelijk nog weinig bekend. Een cruciale factor blijkt te zijn hoe ‘authentiek’ iemand tijdens het werk is. Anneke ontving de David van Lennep Scriptieprijs voor haar onderzoek.

Breng job craften in de praktijk met Scherp in Werk

Breng job craften in de praktijk met Scherp in Werk

Vijf proeven met job crafting en innovatief werken, beschreven en onderzocht door verschillende universiteiten en adviesbureaus, staan in het boek Scherp in Werk. Doel van de vijf methodieken is het vergroten van de arbeidsmotivatie. Een interview met onderzoekers Maria Peeters en Jan de Jonge, die bijdroegen aan het boek. 

I-deals, arbeidsrelatie volgens maatwerkafspraken

I-deals, arbeidsrelatie volgens maatwerkafspraken

I-deals, arbeidsrelatie volgens maatwerkafspraken

Een volwassen arbeidsrelatie is een goede basis voor het sluiten van maatwerkafspraken, i-deals. Een i-deal is een individuele afspraak-op-maat over werk en ontwikkeling tussen medewerker en organisatie. Kenmerkend voor i-deals is dat zij zowel goed zijn voor de medewerker als voor de organisatie. Een artikel over onderzoek naar i-deals in de UMC's.

Mooi werk: naar een betere baan zonder weg te gaan

Mooier Werk

Mooi werk: naar een betere baan zonder weg te gaan

Hoe raak je af van dat knagende ontevreden gevoel over je werk zonder meteen naar een andere baan te zoeken? Luc Dorenbosch en Mark van Vuuren maakten een praktisch werkboek, dat je helpt de weg te vinden om van je werk weer Mooi Werk te maken. Het boek biedt inzichten en een helder stappenplan om je baan zo te ‘renoveren’ dat die weer bij je past.

Bevlogen aan het werk: een web-based training

Bevlogen aan het werk: een web-based training

Een training die medewerkers activeert en ze bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk naar eigen wens in te vullen. Oorspronkelijk ontwikkeld voor online gebruik en met een e-coach op afstand, maar ook hier te downloaden als werkboek. De methodiek is ontwikkeld door Schouten en Nelissen samen met de Universiteit van Utrecht.

Klein maar fijn

Klein maar fijn

Volgens politiek filosoof Karl Popper verandert de wereld niet ten goede door Grote Programma’s - Popper zag meer heil in piecemeal social engineering. Een mooi equivalent van het begrip job crafting. Zet kleine stapjes, dan kom je een heel eind. Column door Karel Soudijn.

Job crafting op basis van een online feedbackinstrument

Erasmus Universiteit Rotterdam EUR

Job crafting op basis van een online feedbackinstrument

Deze job craftingmethodiek, ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit,is gebaseerd op een online feedbackinstrument waarbij medewerkers (digitaal) een aantal vragen beantwoorden en persoonlijke feedback krijgen over hun werksituatie. De methodiek is laagdrempelig en kan worden ingezet om werknemers bewust te maken van het niveau van hun taakeisen en hulpbronnen op het werk, en van de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen om deze te veranderen. 

Bevlogen mensen zie je niet op het spreekuur van de bedrijfsarts

Bevlogen mensen zie je niet op het spreekuur van de bedrijfsarts

Niet tot je zestigste, maar tot je 67ste doorwerken: ‘Dat moet je niet alleen kunnen maar ook echt willen’, stelt Henri Hendrickx. Hij is bedrijfsarts bij SABIC in Bergen op Zoom. Het bedrijf investeert veel in het welbevinden van medewerkers. Hendrickx zag het accent daarbij de afgelopen jaren verschuiven van het beïnvloeden van leefstijlen naar employability en motivatie.

Boetseer je Baan

Boetseer je Baan

"Met job crafting creëer je zelf ruimte voor jouw verdere ontwikkeling. Jarenlang investeerde HR in het beschrijven en ontwerpen van functies. Daar zit een zekere starheid en belemmering in voor verdere ontwikkeling van medewerkers. Met job crafting zoek je juist naar de flexibiliteit in functies." Anne Gouweloos schreef het artikel 'Boetseer je baan. Het werk anders doen' voor de Gids voor Personeelsmanagement.

HNW, job crafting en I-deals: hypes of blijvertjes?

HNW, job crafting en I-deals: hypes of blijvertjes?

Zijn HNW, I-deals en job crafting hypes of blijvertjes? Die vraag staat centraal in het artikel van Jacco van den Berg en Richard Jongsma. Ze schetsen de ontwikkelingen van verdergaande individualisering van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden en gaan in op deze drie relatief nieuwe verschijnselen.

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons