Buiten de gepade banen: overzicht van slimme baanconstructies om inzetbaarheid te vergroten

Buiten de gepade banen: overzicht van slimme baanconstructies om inzetbaarheid te vergroten

Door op taakniveau aan banen te sleutelen kunnen nieuwe baanconstructies ontstaan die meer kansen op doorgroei bieden. Job Engineering is de verzamelnaam van een breed palet aan sleutelmogelijkheden om op taakniveau ontwikkeling in het werk en mobiliteit te vergroten. Het houdt daarbij rekening met individuele sterktes, wensen en vermogens. Deze catalogus (hier te downloaden) geeft ideeën om slimmer met taken om te gaan en zo duurzame inzetbaarheid van mensen te verbeteren. Een co-creatie van TNO en de NSvP.

Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Onderwijs Hybride docent

Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Om het baan-combineren in het onderwijs te laten slagen, zijn inspanningen nodig van zowel de hybride docent zelf, als ook van de organisaties waar deze werkzaam is. Er is echter weinig bekend over hoe hybride docenten het combineren van banen ervaren. Marian Thunnissen (Universiteit Utrecht, Fontys) en Roos van Rijn (High Select) onderzochten de werkbeleving van hybride docenten en de aspecten die van invloed zijn op de keuze om het baan-combineren wel of niet te continueren.

Jobcrafting, zo werkt het

Jobcrafting, zo werkt het

Past je baan niet meer zo goed bij je? Of wil je (tijdelijk) een deel van je werk aanpassen? Door je baan in taken op te splitsen, kun je 'knutselen' aan je baan zodat je baan weer beter bij je past. Job Crafting. Hoe doe je dat? Een productie van Buro302 in opdracht van NSvP Innovatief in Werk.

Wanneer en waarom werkt job crafting eigenlijk?

Wanneer en waarom werkt job crafting eigenlijk?

Anneke den Hartog (Universiteit Utrecht) onderzocht wanneer en waarom job crafting precies werkt. Hierover is namelijk nog weinig bekend. Een cruciale factor blijkt te zijn hoe ‘authentiek’ iemand tijdens het werk is. Anneke ontving de David van Lennep Scriptieprijs voor haar onderzoek.

Breng job craften in de praktijk met Scherp in Werk

Breng job craften in de praktijk met Scherp in Werk

Vijf proeven met job crafting en innovatief werken, beschreven en onderzocht door verschillende universiteiten en adviesbureaus, staan in het boek Scherp in Werk. Doel van de vijf methodieken is het vergroten van de arbeidsmotivatie. Een interview met onderzoekers Maria Peeters en Jan de Jonge, die bijdroegen aan het boek. 

I-deals, arbeidsrelatie volgens maatwerkafspraken

I-deals, arbeidsrelatie volgens maatwerkafspraken

I-deals, arbeidsrelatie volgens maatwerkafspraken

Een volwassen arbeidsrelatie is een goede basis voor het sluiten van maatwerkafspraken, i-deals. Een i-deal is een individuele afspraak-op-maat over werk en ontwikkeling tussen medewerker en organisatie. Kenmerkend voor i-deals is dat zij zowel goed zijn voor de medewerker als voor de organisatie. Een artikel over onderzoek naar i-deals in de UMC's.

Mooi werk: naar een betere baan zonder weg te gaan

Mooier Werk

Mooi werk: naar een betere baan zonder weg te gaan

Hoe raak je af van dat knagende ontevreden gevoel over je werk zonder meteen naar een andere baan te zoeken? Luc Dorenbosch en Mark van Vuuren maakten een praktisch werkboek, dat je helpt de weg te vinden om van je werk weer Mooi Werk te maken. Het boek biedt inzichten en een helder stappenplan om je baan zo te ‘renoveren’ dat die weer bij je past.

Bevlogen aan het werk: een web-based training

Bevlogen aan het werk: een web-based training

Een training die medewerkers activeert en ze bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk naar eigen wens in te vullen. Oorspronkelijk ontwikkeld voor online gebruik en met een e-coach op afstand, maar ook hier te downloaden als werkboek. De methodiek is ontwikkeld door Schouten en Nelissen samen met de Universiteit van Utrecht.

Klein maar fijn

Klein maar fijn

Volgens politiek filosoof Karl Popper verandert de wereld niet ten goede door Grote Programma’s - Popper zag meer heil in piecemeal social engineering. Een mooi equivalent van het begrip job crafting. Zet kleine stapjes, dan kom je een heel eind. Column door Karel Soudijn.

Job crafting op basis van een online feedbackinstrument

Erasmus Universiteit Rotterdam EUR

Job crafting op basis van een online feedbackinstrument

Deze job craftingmethodiek, ontwikkeld aan de Erasmus Universiteit,is gebaseerd op een online feedbackinstrument waarbij medewerkers (digitaal) een aantal vragen beantwoorden en persoonlijke feedback krijgen over hun werksituatie. De methodiek is laagdrempelig en kan worden ingezet om werknemers bewust te maken van het niveau van hun taakeisen en hulpbronnen op het werk, en van de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen om deze te veranderen. 

Bevlogen mensen zie je niet op het spreekuur van de bedrijfsarts

Bevlogen mensen zie je niet op het spreekuur van de bedrijfsarts

Niet tot je zestigste, maar tot je 67ste doorwerken: ‘Dat moet je niet alleen kunnen maar ook echt willen’, stelt Henri Hendrickx. Hij is bedrijfsarts bij SABIC in Bergen op Zoom. Het bedrijf investeert veel in het welbevinden van medewerkers. Hendrickx zag het accent daarbij de afgelopen jaren verschuiven van het beïnvloeden van leefstijlen naar employability en motivatie.

Boetseer je Baan

Boetseer je Baan

"Met job crafting creëer je zelf ruimte voor jouw verdere ontwikkeling. Jarenlang investeerde HR in het beschrijven en ontwerpen van functies. Daar zit een zekere starheid en belemmering in voor verdere ontwikkeling van medewerkers. Met job crafting zoek je juist naar de flexibiliteit in functies." Anne Gouweloos schreef het artikel 'Boetseer je baan. Het werk anders doen' voor de Gids voor Personeelsmanagement.

HNW, job crafting en I-deals: hypes of blijvertjes?

HNW, job crafting en I-deals: hypes of blijvertjes?

Zijn HNW, I-deals en job crafting hypes of blijvertjes? Die vraag staat centraal in het artikel van Jacco van den Berg en Richard Jongsma. Ze schetsen de ontwikkelingen van verdergaande individualisering van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden en gaan in op deze drie relatief nieuwe verschijnselen.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons