0%

Job crafting gaat over het aanpassen van de werkomgeving zodat deze goed past bij de eigen vaardigheden en interesses.

Door prof.dr. Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit van Rotterdam is een feedback instrument ontwikkeld dat kan helpen om je bewust te worden van je job crafting gedrag en je bevlogenheid in het werk. Als je aan de slag wilt met job crafting is het invullen van de vragenlijst een goede start. De feedback geeft aan op welk gebied je het beste actie kan ondernemen. Na verloop van tijd kan je de vragenlijst opnieuw invullen om te kijken of er inderdaad verandering is opgetreden. 

Door de vragenlijst in te vullen krijgt je niet alleen inzicht in je eigen situatie, maar lever je tevens een bijdrage aan onderzoek. Het onderzoek brengt het zelfsturende gedrag van Nederlandse werknemers en ondernemers in kaart.

Enkele aandachtspunten bij het invullen van de vragenlijst:

  • De vragen die hierna volgen gaan over je situatie op het werk en hebben dus een individueel karakter. Vul daarom de vragen in op een rustig moment, waarbij je ongestoord kunt werken.
  • Na het invullen van de vragenlijst krijg je persoonlijke feedback op het scherm over je  eigen job crafting gedrag en bevlogenheid.
  • De door u verstrekte informatie wordt anoniem, en strikt vertrouwelijk behandeld. De informatie gaat rechtstreeks naar de onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Voor het slagen van het onderzoek is het erg belangrijk dat je  alle vragen invult. Er zijn geen juiste of onjuiste antwoorden. Geef dus aan wat je  zelf het best passende antwoord vindt. Het invullen zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Veel succes!

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons