Buiten de gepade banen: overzicht van slimme baanconstructies om inzetbaarheid te vergroten

Stilstand op de arbeidsmarkt is achteruitgang. Dat geldt voor werklozen die te lang uit het arbeidsproces zijn, maar ook voor werknemers die te lang in dezelfde baan verblijven. Door op taakniveau aan banen te sleutelen kunnen nieuwe baanconstructies ontstaan die meer kansen op doorgroei bieden. Job Engineering is de verzamelnaam van een breed palet aan sleutelmogelijkheden om op taakniveau ontwikkeling in het werk en mobiliteit te vergroten. Het houdt daarbij rekening met de individuele sterktes, wensen en vermogens van werknemers – voor een arbeidsmarkt op maat. Via deze de website is nu een waardevol overzicht van verschillende baanconstructies beschikbaar.

Lees en bekijk ook het verslag van het symposium 'Buiten de gepade banen' in woord en beeld.

Job Engineering: taken als baanonderdelen
Een belangrijk startpunt voor Job Engineering is het beschouwen van banen als een verzameling van kleine en grotere kern- en bijtaken. Taken of taakclusters zijn van elkaar te onderscheiden omdat ze bijvoorbeeld verschillende kennis, vaardigheden of psychische/ fysieke vermogens van werknemers vragen, of omdat ze alleen of juist samen met anderen moeten worden verricht. Je kunt taken ook van elkaar onderscheiden op basis van de technologie of locatie die met verschillende taken gepaard gaat. Ook de bekende driedeling in ondersteunende, voorbereidende en uitvoerende taken is te maken

Individuele taakgerichte interventies
Voor de HR-praktijk biedt het taakperspectief inzicht in kansen ter verbetering van de inzetbaarheid van werknemers. Het zijn dan niet de grote van-werk-naar-werk transities of de generieke vitaliteitsprogramma’s. Nee, het gaat dan over (individuele) taakgerichte interventies, om daarmee individuele problemen met inzetbaarheid aan te pakken of mogelijkheden voor ontwikkeling te vergroten. Je sleutelt samen met werknemers aan de afzonderlijke baanonderdelen – voor een arbeidsmarkt op maat. Dat klinkt allemaal logisch, maar is allerminst vanzelfsprekend.

Phonebloks = Jobbloks
Het denken in taken in plaats van vaststaande banen is vergelijkbaar met het idee van dat je een mobiele telefoon modulair maakt. Dat houdt in dat je mobiele telefoon als een Lego- constructie bestaat uit verschillende Phonebloks naar eigen keuze en smaak. Wil jij een betere camera, dan klik je een nieuwe camera op je telefoon. Wil je een betere batterij, dan klik je die erin. Niet alleen biedt Phonebloks mogelijkheden voor maatwerk, het is ook een oplossing voor techno-waste. Als er iets kapot is hoef je niet heel je telefoon weg te gooien; je vervangt alleen het haperende onderdeel. Logisch, maar niet vanzelfsprekend, aangezien Google er nu pas werk van aan het maken is.

Banencatalogus
Ook voor deze banencatalogus geldt: de baanoplossingen op taak(cluster) niveau zijn logisch op het moment dat banen modulair worden benaderd. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet. Denk aan: functie-differentiatie, passend werk creëren bij re-integratie of de outsourcing van onderdelen. Het gebeurt allemaal al (lang). De catalogus Buiten de gepade banen beoogt vooral het denken in vast omschreven banen te doorbreken en hoopt ideeën te geven om slimmer met taken om te gaan en zo duurzame inzetbaarheid van huidige werknemers in traditionele banen of in een werkloosheidsposities te verbeteren.

Tot slot: deze catalogus is allerminst definitief. Via de website blijven we informatie toevoegen. Dus als u tips, opmerkingen of toevoegingen heeft, laat het ons weten.

Sleutel ze!

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons