Wanneer en waarom werkt job crafting eigenlijk?

Onderzoek naar de rol van authenticiteit bij job crafting

Uit veel onderzoek blijkt job crafting, ofwel het op eigen initiatief knutselen en boetseren aan je baan, veel positieve werkuitkomsten te hebben. In haar onderzoek ging Anneke den Hartog (Universiteit Utrecht) op zoek naar wanneer en waarom job crafting precies werkt. Hierover is namelijk nog weinig bekend. Met haar masterscriptie getiteld Proactively shaping your true self at work. A study examining the relationships between job crafting, age and well-being and the mediating role of authenticity won zij de tweede prijs van de David van Lennep Scriptieprijs. Over haar keuze voor dit onderwerp vertelt Anneke: “Tijdens mijn studie heb ik altijd al een fascinatie gehad voor bevlogenheid op de werkvloer en dan met name hoe je dit kunt bevorderen. Aangezien mensen een groot deel van hun leven op hun werk doorbrengen, is het fijn als werknemers bevlogen zijn en genieten van hun werk.” 

Het bleek dat het cruciale onderdeel binnen de vraagstelling ‘authenticiteit’ tijdens het werk is. Authenticiteit wordt omschreven als het trouw kunnen zijn aan jezelf en je niet anders te hoeven voordoen dan je bent. Via authenticiteit leidt job craften tot meer bevlogenheid en minder uitputting, zo blijkt uit dit onderzoek. Anneke: “De sleutel tot absorptie, vitaliteit en toewijding op de werkvloer is dus dicht bij jezelf blijven.”

“De sleutel tot vitaliteit en toewijding op de werkvloer is authenticiteit, dicht bij jezelf blijven.”

 

Uitdagende vs. belemmerende taakeisen

De gunstigste uitkomsten zijn gevonden voor het craften van uitdagende taakeisen, het aannemen van uitdagende taken zonder daar extra voor te worden uitbetaald, en structurele hulpbronnen, zoals het proberen te ontwikkelen van capaciteiten. Een andere interessante bevinding uit het onderzoek van Anneke is dat het craften van belemmerende taakeisen juist tegenovergestelde resultaten liet zien. Het stimuleren van het job craften van hinderende, belemmerende taakeisen wordt niet aanbevolen, omdat dit mogelijk negatief kan uitwerken op authenticiteit en welzijn. Dit insinueert dat job crafting bij medewerkers mogelijk gepaard gaat met een negatieve spiraal van toenemende werkdruk en uitputting, en daarbinnen passende eigen pogingen om deze spiraal van werknemerszijde te keren. 

Anneke raadt aan de hand van de resultaten van haar onderzoek aan dat werkgevers kansen bieden aan hun medewerkers om structurele en uitdagende taakeisen te craften. Daarbij wordt aanbevolen om dit gedrag ook aan te moedigen. Daardoor zullen medewerkers een vergoot gevoel van authenticiteit en welzijn op het werk krijgen. Wel moet men oppassen bij het craften van sociale hulpbronnen, zoals het vragen om coaching van de leidinggevende, aangezien dit zowel positief als negatief kan uitwerken op authenticiteit en welzijn. Het is dus nuttig voor werkgevers om de verschillende onderdelen van job crafting als losse onderdelen te beschouwen, aangezien deze verschillend samenhangen met authenticiteit en werkuitkomsten.

Puzzel kloppender maken

“Wat je hierbij goed in je achterhoofd moet houden is dat een werknemer niet zomaar taken kan afstoten. Bij job craften gaat het erom om de puzzel 'kloppender' te maken en niet om bepaalde stukjes achterwegen te laten. Wel kan het voorkomen dat een taak waaraan de ene persoon een hekel heeft en ziet als stressor door een ander wordt gezien als een uitdaging. Door job crafting op teamniveau toe te passen, kunnen dit soort zaken aan het licht komen en kan de puzzel op teamniveau passender gemaakt worden", verduidelijkt Anneke.

 


Anneke den Hartog, Universiteit Utrecht, ontving in mei 2018 de David van Lennep Scriptieprijs voor haar masterthesis Proactively shaping your true self at work. A study examining the relationships between job crafting, age and well-being and the mediating role of authenticity. De David van Lennep Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan maximaal drie uitzonderlijk goede doctoraalscripties op het gebied van de psychologie van beroep, arbeid en organisatie. Een onafhankelijke jury van experts uit het vakgebied beoordeelt de scripties.


Meer lezen over job craften?

Kijk in ons speciale Dossier Job Crafting & I-deals!

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons