I-deals, arbeidsrelatie volgens maatwerkafspraken

I-deals, arbeidsrelatie volgens maatwerkafspraken

Binnen een volwassen arbeidsrelatie functioneren medewerker en leidinggevende meer als gelijkwaardige partner dan als onder- en bovengeschikte, staan vertrouwen, respect en wederkerigheid centraal en wisselen de medewerker en leidinggevende voortdurend informatie uit over prestaties, verbeterpunten, wensen ten aanzien van het werk, ontwikkelbehoeften en loopbaanwensen. Dit maakt een volwassen arbeidsrelatie tot een goede basis voor het sluiten van maatwerkafspraken, i-deals.

Een i-deal is een individuele afspraak tussen een medewerker en een organisatie die een medewerker (doorgaans) met de leidinggevende sluit. Deze afspraak is niet standaard, maar is afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de medewerker. I-deals kunnen onder andere betrekking hebben op de afstemming tussen werk en privé, op de inhoud van het werk of op ontwikkelingsmogelijkheden. Zo zou bijvoorbeeld afgesproken kunnen worden dat een medewerker een specifieke opleiding gaat volgen en deze kennis vervolgens overdraagt aan andere mensen binnen de organisatie. Kenmerkend voor i-deals is dat zij zowel goed zijn voor de medewerker als voor de organisatie. We veronderstellen dat i-deals positief bijdragen aan de inzetbaarheid van medewerkers. Inzetbare medewerkers zijn gemotiveerd, competent en in staat zich aan te passen aan veranderingen in het werk. Daarmee zijn zij essentieel voor iedere organisatie.

Groot meervoudig onderzoek
Om het bovenstaande te onderzoeken, worden er meerdere studies uitgevoerd binnen de acht Universitair Medische Centra die ons land telt. Zo vindt er een grootschalig vragenlijst onderzoek plaats onder leidinggevenden en medewerkers. Het unieke aan dit onderzoek is dat leidinggevenden en medewerkers niet alleen informatie over zichzelf geven, maar ook over elkaar. Bovendien wordt de vragenlijst drie keer afgenomen, wat het mogelijk maakt te kijken naar de invloed van karakteristieken van medewerkers en leidinggevenden op de kwaliteit van de arbeidsrelatie en hoe de arbeidsrelatie zich ontwikkelt. Ook kan worden bekeken welke facetten van de arbeidsrelatie belangrijk zijn voor het sluiten van i-deals en wat, op langere termijn, de daadwerkelijke invloed van i-deals op de inzetbaarheid van medewerkers is. Femke Jongerius (UVA), die als AIO bij Project Idealoog betrokken is, is nu de onderzoeksgegevens van de eerste twee metingen aan het analyseren. De eerste onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op een small group meeting over i-deals en inzetbaarheid.

I-deals nader onderzocht
Een tweede longitudinaal onderzoek is meer gericht op de dialoog en de inhoud van i-deals die er worden gesloten. Hiertoe worden opnamen gemaakt van functioneringsgesprekken tussen medewerkers en hun leidinggevenden, die desgewenst gebruikt kunnen worden om hen te coachen in het voeren van dergelijke gesprekken. Wij analyseren deze opnamen om te onderzoeken hoe i-deals daadwerkelijk gesloten worden en wat de exacte inhoud van de i-deals is. Na het gesprek vullen zowel de leidinggevende als de medewerker, verspreid over één jaar, nog achtmaal een vragenlijst in waarin onder andere wordt ingegaan op de naleving van gemaakte i-deals, de kwaliteit van de arbeidsrelatie, de mate waarin de medewerkers zich ontwikkelen en hun inzetbaarheid. Cristel van de Ven (Factor Vijf) is de drijvende kracht achter dit onderzoek. Zij zal ook de eerste onderzoeksresultaten presenteren tijdens de small group meeting over i-deals en inzetbaarheid.
Op basis van de resultaten van deze twee grote onderzoeksprojecten zullen diverse nieuwe studies worden opgezet. We houden u hier graag van op de hoogte!

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van Project Idealoog, gericht op het stimuleren van volwassen arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid in de Universitair Medische Centra (www.idealoog.nl).

Het artikel over de eerste bevindingen van het onderzoek naar volwaardige arbeidsrelaties in de Universitair Medische Centra (UMC’s) werd oorspronkelijk gepubliceerd in het Tijdschrift voor HRM (juni 2011), en is geschreven door Aukje Nauta, Wardy Doosje, Irene de Pater en Rosina van Bloois.

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons