David van Lennep Scriptieprijs dit jaar online uitgereikt

David van Lennep Scriptieprijs - genomineerden en jury 2020

Floris de Krijger wint 1e prijs voor actueel onderzoek over platformwerk

Floris de Krijger, Tom Junker en Nick Becker zijn de drie winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2019, een prestigieuze nationale prijs op het gebied van werk en organisatie. De prijzen van respectievelijk € 2.000, € 1.500 en € 1.000 werden op 29 april 2020 voor het eerst in de geschiedenis online uitgereikt. De jury bestond uit prof. dr. Toon Taris, dr. Diana Rus en dr. Machteld van den Heuvel. De David van Lennep Scriptieprijs, genoemd naar de grondlegger van de NSvP, werd voor het eerst uitgereikt in 1997.

1e prijs: Hoe platforms en platformwerkers elkaar als in een spel beïnvloeden.

Floris de Krijger (Universiteit Utrecht) won de eerste prijs met zijn scriptie over platformwerk: Free to Enjoy a Precarious Ride. On Entrepreneurial Game Playing in the Platform-Based Food Delivery Sector).
Floris laat in zijn thesis zien dat je de verhouding tussen opdrachtgever (Deliveroo, Uber Eats) en opdrachtnemer (de fietskoerier) kunt bestuderen alsof die twee partijen een spel met elkaar spelen. De organisatie probeert de ZZP'ers die voor hen werken via een ingewikkeld systeem van stukloon te manipuleren. De regels van dat systeem veranderen in hoog tempo en zijn afhankelijk van de tijd van de dag, de af te leggen afstand, de plek waar een koerier zich bevindt, enzovoort. Op hun beurt proberen koeriers hun verdiensten te maximaliseren door te reageren op deze regels en de veranderingen daarin. Ze zijn op bepaalde tijden of plekken beschikbaar voor een opdracht (en op andere niet), en kiezen er bewust voor bepaalde opdrachten wél en andere niet aan te nemen. Als er bijvoorbeeld om half elf 's ochtends een maaltijd in een buitengebied bezorgd moet worden, zullen maar weinig fietskoeriers die opdracht willen aannemen (dat kost teveel moeite; het is ver weg en je zult op die plek niet gemakkelijk snel een nieuwe opdracht vinden). De organisatie kan daarop reageren door de verdiensten voor de rit naar die specifieke bestemming te verhogen, zodat de maaltijd toch wordt afgeleverd. Zo ontstaat het beeld van een soort schaakpartij waarbij de ene partij een zet doet, de ander daarop reageert, enzovoort.
Door de actualiteit van het gekozen onderwerp heeft het onderzoek grote maatschappelijke relevantie. Ook de gehanteerde (etnografische) methodologie, waarbij Floris de Krijger zelf als platformwerker aan de slag ging en data verzamelde door observaties en interviews met andere koeriers, is een bijzonder veeleisende methodologische aanpak. In combinatie met het speltheoretische perspectief op arbeid en organisatie vond de jury dit onderzoek verrassend en zeer interessant.

 

2e prijs: Wat is de relatie tussen agile werken en proactief werkgedrag in teams?

Tom Junker (Erasmus Universiteit Rotterdam) won de tweede prijs met zijn scriptie Agile Team Practices: Construct Development and Multilevel Study.
Agile is een buzzwoord in organisaties en media, maar er is nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van agile werken voor het versterken van proactief gedrag van medewerkers. Tom Junker heeft met zijn onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel de theorievorming als aan de praktijk van agile (zelfsturend) werken in organisaties. In zijn scriptie richt Tom zich op agile teampraktijken: een bundel instructies die als doel hebben om medewerkers in staat te stellen om op een zelfsturende (agile) manier te werken. Hij ontwikkelde een nieuwe schaal om het concept te meten en onderzocht de effecten van agile teampraktijken op het proactieve gedrag van medewerkers bij maar liefst 476 werknemers in 114 teams. Uit de resultaten blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen agile werkpraktijken en de gedeelde normen voor proactiviteit binnen teams, die op hun beurt een positief verband hebben met proactief gedrag van de individuele medewerkers. Met andere woorden, door gedeelde normen voor proactiviteit in de teams te promoten, kunnen agile werkpraktijken een gunstige context creëren voor job-crafting en intrapreneurship van werknemers. In het onderzoek geeft Tom Junker blijk van een zeer hoog niveau van statistisch en wetenschappelijk inzicht.

 

3e prijs: Wat helpt om afleiding door technologie op het werk te beperken?

Nick Becker (Universiteit Maastricht) won de derde prijs met zijn scriptie Please, Let Me Finish! - The Relationship of Technology-Mediated Interruptions with Time Pressure and Task Accomplishment, the Mechanism Responsiveness and the Benefits of Mindfulness).
Nicks masterthesis richt zich op de onderbrekingen op het werk die de nieuwe technologie met alle e-mails en berichten met zich meebrengt. Ze kunnen een belangrijke bron van stress zijn en de arbeidsprestaties verminderen. We kennen ze allemaal, de piepjes, zoemtonen en pop-ups die onze aandacht proberen te trekken. Nick verwachtte dat de 'responsiveness' van een persoon (d.w.z. de neiging om onmiddellijk te reageren op dergelijke berichten) de negatieve gevolgen van deze onderbrekingen kan verklaren. Nick combineert in zijn onderzoek de literatuur over onderbrekingen op het werk met onderzoek naar mindfulness. Op basis van een 14-daagse dagboekstudie en een gerandomiseerd veldexperiment, gecombineerd met geavanceerde statistische methodieken, vond Nick dat mensen door de onderbrekingen inderdaad meer tijdsdruk en hinder in de uitvoering van de werktaken ervaarden. Maar dit effect werd slechts gedeeltelijk verklaard door de 'responsiveness’. Post-hoc analyse toonde aan dat mindfulness als een buffer fungeerde tussen de onderbreking en de ‘responsiveness’. Dat wil zeggen dat mindfulness kan voorkomen dat we 'smartphone-junkies' worden.   

 

Over de David van Lennep Scriptieprijs

De David van Lennep Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) aan de drie beste mastertheses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. Deze prijs is een van de manieren waarop de stichting bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie. De mastertheses worden door de hoogleraar van de betreffende vakgroep voorgedragen voor de scriptieprijs. Een onafhankelijke jury – dit jaar bestaande uit prof. dr. Toon Taris, dr. Diana Rus en dr. Machteld van den Heuvel – wijst de winnaars aan. De David van Lennep Scriptieprijs, genoemd naar de grondlegger van de NSvP, werd voor het eerst uitgereikt in 1997. Dit jaar is de bekendmaking en uitreiking voor het eerst online gedaan, omdat het fysieke symposium op 26 maart 2020 moest worden geannuleerd wegens Covid-19.
De overige genomineerden en hun scripties staan op deze pagina van innovatiefinwerk.nl
 

Thema's

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons