Onderzoek gamification krijgt Van Lennep Scriptieprijs

Scriptieprijs winnaars Anka, Yuri, Anneke

Onderzoek Yuri Scharp belangrijke implicaties voor A&O-psychologie

Onderzoek naar gamification op het werk, naar luistergedrag van leidinggevenden en naar de achterliggende werking van het belang jezelf te kunnen zijn in je werk voor jobcrafting, zijn de prijswinnende onderzoeken. De drie winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs deden onderzoek met belangrijke implicaties voor de arbeids- en organisatiepsychologie en de dagelijkse praktijk in organisaties. Zo blijkt dat het inzetten van game denken en game technieken, zoals het werken met spelelementen, medewerkers kan helpen om zichzelf te motiveren en hun werkervaring te verrijken.
Als je in je werk trouw kan zijn aan jezelf helpt jobcraften voor meer bevlogenheid en minder uitputting. En leidinggevenden die in een workshop korte mindfulness oefeningen kregen aangeleerd, verhoogden niet hun mate van mindfulness, maar vertoonden wel meer empathisch luistergedrag. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan drie vernieuwende master theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. De jury bestond uit drie professoren van verschillende universiteiten: prof. dr. Marc van Veldhoven, prof. dr. Maria Peeters en prof. dr. Jan de Jonge. De prijs werd op 29 mei 2018 door de NSvP uitgereikt tijdens een symposium in de Centrale Openbare Bibliotheek van Amsterdam.

 

1e prijs: Gamification op het werk
Yuri Scharp
van de Erasmus Universiteit Rotterdam kreeg de eerste prijs voor zijn scriptie over gamification op het werk. Yuri benaderde gamification als een bottom-up proces, waarbij verondersteld wordt dat gamification in het werk het meest succesvol is als het door de werknemers zelf geïmplementeerd wordt. Yuri heeft vervolgens twee studies verricht: de eerste studie onderzocht de kwaliteit van een nieuw instrument voor het meten van gamification. De tweede studie was een 5-daagse dagboekstudie om te bekijken hoe gamification zich dagelijks manifesteert in werksituaties.

Aanbevelingen voor de praktijk 
Het onderzoek laat zien hoe gamification op het werk werknemers kan stimuleren om te leren, proactief en creatief te zijn en waarom open, bevlogen en consciëntieuze medewerkers dit makkelijker oppakken dan anderen. Het onderzoek is goed gestructureerd, theoretisch verankerd, innovatief van opzet en zeer competent uitgevoerd. Met praktische aanbevelingen voor organisaties is dit onderzoek zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant.

 

2e plaats: het belang van authenticiteit bij Jobcraften
Op de tweede plaats kwam het onderzoek van Anneke den Hartog van de Universiteit Utrecht, met haar scriptie “Proactive shaping your true self in work”. De scriptie laat zien dat job crafting positief uitwerkt voor zowel een hoge mate van bevlogenheid in het werk als een lage mate van uitputting, via - en dit is het cruciale gedeelte - een hogere mate van authenticiteit tijdens het werk. Authenticiteit houdt hierbij in dat je bij het werk trouw kunt zijn aan je ware zelf, oftewel, je niet heel anders hoeft voor te doen dan je bent.

Niet altijd gunstige effecten
Tegelijkertijd wordt in het onderzoek duidelijk dat niet alle verschijningsvormen van jobcraften een oorzakelijk verband vertonen met welbevinden, maar dat crafting ook verweven kan zijn met een negatieve spiraal van toenemende werkdruk en uitputting, en daarbinnen passende eigen pogingen om deze spiraal van werknemerszijde te keren. Het onderzoek draagt bij aan theorievorming op het gebeid van werk, coping en stress. De studie is uitgevoerd volgens de state-of-the-art en buitengewoon goed geschreven.

 

3e plaats: Luistergedrag van leidinggevenden versterken door mindfulness 
De master these van Anka Gsell van Maastricht University over Empathisch luistergedrag van Leidinggevenden onderzoekt de effecten van een korte mindfulness-interventie. In totaal deden 82 leidinggevende mee aan dit onderzoek, waarin een deel van de leidinggevenden in een workshop drie type mindfulness oefeningen leerden. De studie sluit aan bij moderne leiderschapsbenaderingen, waarin concreet leiderschapsgedrag onderzocht wordt in plaats van vage leiderschapsstijlen.

 

Direct effect op luistergedrag
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de interventie géén effect had op de mate van mindfulness van de leidinggevenden, maar wél direct het empathische luistergedrag van leidinggevende beïnvloedde. De jury waardeert de hoge kwaliteit van de statistische analyses en onderstreept met het uitreiken van deze prijs aan Anka Gsell, dat een onderzoek van hoge kwaliteit kan zijn, ook als niet alle hypothesen bevestigd worden.

 

David van Lennep Scriptieprijs
De David van Lennep scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) voor de drie beste master theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. De prijs is één van de manieren waarop de stichting bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie. De beste scripties op dit gebied worden door de universiteiten genomineerd voor de David van Lennep scriptieprijs. De drie winnaars ontvangen ieder een bedrag van € 3.500 als aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan. De sectie die de student heeft begeleid krijgt € 1.500. De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit prof. dr. Marc van Veldhoven, prof. dr. Maria Peeters en prof. dr. Jan de Jonge.

De 13 genomineerden en hun scripties
Meer informatie over de David van Lennep Scriptieprijs

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons