Winnaars David van Lennep prijs: One size does not fit all!

winnaars David van Lenep Scriptieprijs uitreiking 18 juni 2019

Onderzoek toont impact van specifieke gedragsinterventies

Wat werkt het beste als je ethisch gedrag wilt stimuleren? Wat kunnen werknemers zelf doen om meer te bewegen op het werk? Aan welke eisen moet inzetbaarheidsbeleid voldoen om het passend te maken voor een individu? Dit zijn de vragen die de drie winnende masterstudenten zich stelden en waarin een gedragsgerichte benadering een rol speelt. Hun onderzoek van uitmuntende kwaliteit en met praktische relevantie is door de NSvP beloond met de David van Lennep Scriptieprijs. Belangrijke boodschap van alle drie de winnaars voor organisaties: neem de stap van algemeen beleid naar specifieke gedragsinterventies: one size does not fit all!
Op 18 juni 2019 werden de prijzen uitgereikt door de jury bestaande uit prof. dr. Arnold Bakker, dr. Diana Rus en prof. dr. Maria Peeters tijdens het OmkeerEvent van de NSvP in de Metaal Kathedraal in Utrecht.

1e prijs: Wat werkt het beste als je ethisch gedrag wilt stimuleren?

Thekla Schmidt van de Rijksuniversiteit Groningen won de eerste prijs met haar scriptie over Ethisch gedrag in organisaties. Ethisch en onethisch gedrag in organisaties is een zeer relevant onderwerp, maar het is moeilijk om interventies te ontwikkelen en deze meetbaar en onderzoekbaar te maken. Thekla kwam op het idee om ethisch gedrag te onderzoeken in een praktische veldstudie, waarin mensen in een werksetting snacks konden kopen zonder dat er toezicht was op betaling. Thekla onderzocht of het variëren van woordgebruik en het verstrekken van informatie over de mensen die worden geschaad door oneerlijk gedrag, diefstal kan verminderen. Een positief geformuleerd verzoek om te betalen na het nemen van een snack werkte beter dan een negatief geformuleerde herinnering - en het effect is sterker als er een afbeelding bij geplaatst wordt van de specifieke medewerker die geschaad wordt en niet van het hele team.

Hoogwaardig onderzoek

Haar onderzoeksopzet was kwalitatief zeer sterk, het werd uitgevoerd in 104 kantoren, die willekeurig werden toegewezen aan vier interventie- en controlegroepen. Doordat het daadwerkelijke gedrag op een objectieve manier kon worden gemeten (wel of niet betalen) kon op een uitzonderlijk objectieve manier de effecten worden gemeten op ethisch en onethisch gedrag.

2e prijs: Wat kunnen werknemers zelf doen om meer te bewegen op het werk?

De tweede prijs ging naar Franklin To van de Erasmus Universiteit Rotterdam met zijn masterthesis over Bewegen op het werk. Veel mensen zitten lange dagen achter een computer, wat niet bevorderlijk is voor gezondheid en welzijn. Het onderzoek combineert economische inzichten op het gebied van 'nudging' met proactief gedrag. Nudging kan worden gezien als een duwtje in de rug om voorgenomen activiteiten ook echt uit te voeren en mensen kunnen dit ook zelf als een strategie inzetten. Franklin wist op een zeer overtuigende manier aan te tonen dat mensen die lichamelijk actiever willen worden, gebruik kunnen maken van zelfopgelegde duwtjes die de kans vergroten dat ze hun gewenste lichamelijke activiteiten ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Zo kan je gebruik maken van herinneringen, praten over fitnessdoelen met collega's, je kunt je hardloopschoenen op een zichtbare plek neerzetten of gebruik maken van apps en draagbare gadgets.

Geavanceerde statistische analyses

Franklin deed een onderzoek bij 41 medewerkers die op tien openvolgende dagen bijhielden hoeveel fysieke activiteiten ze hadden ondernomen, hoe hun dagelijkse energieniveau, hun mentale gezondheid en hun dagelijkse werkprestaties waren. Hij kwam tot zijn conclusies op basis van zeer geavanceerde statistische analyses. Bovendien ontwikkelde en valideerde hij een eigen vragenlijst om zijn onderzoek te kunnen uitvoeren.

3e prijs: Aan welke eisen moet inzetbaarheidsbeleid voldoen om het passend te maken voor een individu?

De winnaar van de derde prijs is Anneloes Bal van de Universiteit van Tilburg, met haar scriptie over Deelname aan inzetbaarheidsinitiatieven. Aandacht voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid kan er toe leiden dat mensen langer en met meer plezier kunnen doorwerken, eerder een andere baan vinden, en makkelijker de weg vinden in een nieuwe organisatie. Toch is vaak niet duidelijk wat werknemers stimuleert of belemmert om ook ècht gebruik te maken van de mogelijkheden die organisaties bieden. Anneloes maakt op basis van kwalitatieve interviews duidelijk dat individuele factoren een belangrijke rol spelen. Initiatieven slaan beter aan als ze aansluiten bij de persoonlijke interesses van werkenden; ouderen maken meer gebruik van de mogelijkheden en een gezondheidsprobleem is vaak de trigger. Daarnaast speelt ook de context een grote rol: In een omgeving waar de werkdruk hoog is, is de deelname laag. Sociale steun van collega’s en leidinggevende werken juist stimulerend. Vrijwillige deelname is doorslaggevend en een spelelement of een competitie kan initiatieven aantrekkelijker maken.

Vernieuwend model

Op basis van het onderzoek heeft Anneloes een model ontwikkeld waarin de verschillende persoons-, context- en initiatief-gebonden factoren als voorspellers zijn opgenomen. Dit model kan een belangrijke impuls geven aan vervolgonderzoek en geeft ook voor de praktijk belangrijke indicatoren voor het daadwerkelijk benutten van aangeboden initiatieven.


De David van Lennep Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) aan de drie beste mastertheses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. De prijs is een van de manieren waarop de stichting bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie. De beste scripties op dit gebied worden door de universiteiten genomineerd voor de David van Lennep Scriptieprijs. De drie winnaars ontvangen ieder een bedrag van € 3.500 als aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan. De sectie die de student heeft begeleid krijgt € 1.500. De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit prof. dr. Arnold Bakker, dr. Diana Rus en prof. dr. Maria Peeters.

 

De overige 20 genomineerden en hun scripties staan op deze pagina van innovatiefinwerk.nl

 

Thema's

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons