Winnaars David van Lennep Scriptieprijs gelauwerd tijdens OmkeerEvent 2017

winnaars David van Lennep Scriptieprijs 2016

Lex van der Vegt wint € 3500 met scriptie over directief leiderschap en geleide reflectie in teams

Teams die taken moeten uitvoeren waarbij veel op het spel staat, varen wel bij directief leiderschap en geleide reflectie. Lex van der Vegt kreeg op 15 juni 2017 de David van Lennep Scriptieprijs uitgereikt - onder meer vanwege zijn goed doordachte onderzoeksopzet. De student van de Erasmus University Rotterdam zette een real time simulatie op voor kadetten van de Koninklijke Militaire Academie om de samenhang tussen leiderschap en teamreflectie te onderzoeken: 1) welke leiderschapsstijl bevordert teamprestaties met name, wanneer er (2) sprake is van geleidde reflectie versus vrije reflectie? Zijn resultaten maken duidelijk dat in een complexe taak waar veel op het spel staat, teams met directieve leidinggevenden meer profiteren van geleidde reflectie, dan teams met een meer participatieve leider. 

De 19 masterscripties die meedongen naar de prestigieuze scriptieprijs die de NSvP jaarlijks uitreikt, waren weer van bijzonder hoge kwaliteit; de onderwerpen divers, en veelal passend bij het NSvP-thema De Omkering. Zo vond de jury de resultaten van het onderzoek van de scriptie van de 2e prijswinnaar Julia van Eijs (Universiteit Amsterdam) een duidelijke markering van een omkering in het denken over hoe je medewerkers het beste kunnen betrekken bij het oplossen van problemen. Door het onderzoek van Julia weten we nu dat als we groepen laten nadenken over een probleem, ze dat niet heel creatief doen. Ze komen met weinig originele beschrijvingen, en als ze dan vervolgens doorgaan met het bedenken van oplossingen blijven ze op die weinig creatieve manier doorgaan. Hun oplossingen zijn daardoor minder creatief en origineel dan die van mensen die niet eerst zelf nadenken over de probleemdefinitie.

De 3e prijswinnaar Oana Salcescu (Erasmus University Rotterdam) liet met haar resultaten zien dat leidinggevenden een balans zullen moeten zoeken tussen het toestaan van ongebreidelde, risicovolle en creatieve projecten en het beperken van de tijd en middelen daarvoor. Organisatorische beperkingen bleken geen remmer te zijn maar juist positief gerelateerd zijn aan creativiteit bij medewerkers. Ook het varen van een eigen koers en het negeren van sociale normen bleek bij te dragen aan het behalen van een werkdoel.

De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vond plaats tijdens het OmkeerEvent op 15 juni 2017 in de Metaal Kathedraal, door juryleden Jan de Jonge en Sjiera de Vries (mede namens juryvoorzitter Carsten de Dreu).  

Foto's van de uitreiking tijdens het OmkeerEvent zijn te zien op onze Facebookpagina!


De prijswinnaars David van Lennepscriptieprijs 2016

1e prijs: Lex van der Vegt 
Titel: When team reflexivity pays off: The effects of leadership style and guided reflexivity on team performance improvement and the role of adaptive behavior.
Begeleider: Prof. dr. Michaéla Schippers
Erasmus University Rotterdam, Rotterdam School of Management Business Administration 

2e prijs: Julia van Eijs
Titel: Creative Problem Solving in Groups: The Effects of Problem Construction on Creative Ideation and Selection.
Begeleider: Dr. Matthijs Baas
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie

3e prijs: Oana Catalina Salcescu
Titel: Constraints and creativity at the workplace: The role of constructive non-compliance
Begeleider: Dr. Paraskevas Petrou
Erasmus University Rotterdam, Faculty of Social Science
, Organizational Psychology


Over de David van Lennep Scriptieprijs

De David van Lennep Scriptieprijs wordt elk jaar uitgereikt aan drie jonge gedragswetenschappers. De prestigieuze prijs wordt toegekend aan uitzonderlijk goede doctoraalscripties op het gebied van de psychologie van arbeid en organisatie en gedragswetenschap. Voor de scriptieschrijvers, die in het begin van hun carrière staan, is de prijs een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan en zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Voor de NSvP is de prijs een van de middelen waarmee de NSvP de ontwikkeling en toepassing van de psychologie op het terrein van arbeid, beroep en organisatie wil bevorderen. De prijs bedraagt € 3500 voor elke prijswinnaar. De universitair begeleiders strijden vooral om de eer - de sectie die de student heeft begeleid, krijgt een financiële beloning van €1500. 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons