David van Lennep Scriptieprijs 2022 uitgereikt

Prijswinnaars scriptieprijs: Hoe kan werk bijdragen aan betekenisvol leven?, stress bij crisismanagers en het bespreken van chronische ziekte op werk 

Op 8 april werd voor de 25e keer de jaarlijkse David van Lennep Scriptieprijs door de NSvP uitgereikt aan drie jonge gedragswetenschappers. In een tijd waarin de wereld er opeens heel anders uitzag dan we gewend waren, schreven zij hun masterthesis op het gebied van mens, werk en organisatie. De drie winnaars geven samen een mooi overzicht van wat er op de tegenwoordige werkvloer speelt. De 1e prijs is voor Charlotte Rodriguez Conde (Maastricht Universiteit), welverdiend met haar onderzoek naar existentiële vraagstukken rondom werk. De 2e prijs ging naar Lee Colmer (Universiteit van Amsterdam) met een onderzoek naar werknemers die hun chronische ziekte kenbaar maken - of juist niet - aan hun werkgever. De 3e prijs ging naar Dieuwertje van Dijk (Maastricht Universiteit), zij onderzocht leiderschap en stress in crisisteams. 

1e prijs: Existential Concerns Rooted in Work (Charlotte Rodriguez Conde, Maastricht Universiteit)
2e prijs: Working with Inflammatory Bowel Disease (Lee Colmer, Universiteit van Amsterdam)
3e prijs: Leadership & Stress in Crisis Teams (Dieuwertje van Dijk, Maastricht Universiteit) 

1e prijs: Charlotte Rodriguez Conde, Maastricht Universiteit.

Is Sisyphus Really Happy? Construction and Initial Validation of an Assessment Tool Measuring Existential Concerns Rooted in Work. 

We leven in onzekere tijden en velen van ons zijn verleid om na te denken over de betekenis van dit alles. Charlotte Rodriguez Conde speelt hierop in en combineert in haar thesis filosofie en psychologie om onderzoek te doen naar hoe werk bijdraagt aan de betekenis van ons leven. Ze ontwikkelde zelf een beoordelingsinstrument om vijf existentiële vraagstukken rondom werk (betekenis, identiteit, vrijheid, isolatie en dood) te meten. Niet alleen ontwikkelde ze zelf een beoordelingsinstrument, ze heeft deze onder andere ook gebruikt om de relatie tussen betekenisvol werk en burnout te onderzoeken. Haar scriptie is relevant voor de tijd waarin we leven en kan mogelijk tot een nieuwe manier van onderzoek naar werkgerelateerde emotionele uitputting inspireren.
 

2e prijs: Lee Colmer, Universiteit van Amsterdam. 

Working with Inflammatory Bowel Disease: Employee Disclosure to Managers.

Maar liefst zo’n twintig procent van werkend Nederland heeft een chronische ziekte, maar onder welke omstandigheden delen werknemers gezondheidsissues met hun werkgever? Dat onderzocht Lee Colmer. Werknemers houden chronische ziektes vaak voor zichzelf, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn gestigmatiseerd te worden of omdat ze geen goede relatie hebben met hun werkgever. Echter, het is zowel in het belang van de werkgever als de werknemer dat zij dit delen, zodat er voor iedereen een gezonde, positieve werkomgeving kan worden gecreëerd. Colmer zet met deze scriptie een onderwerp op de kaart waar veel mensen mee te maken hebben maar waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. Het onderzoek had een positieve uitkomst: wanneer werknemers hun werkgevers vertelden over hun chronische ziekten leverde dit vaak meer sociale steun en begrip op.

3e prijs: Dieuwertje van Dijk, Maastricht Universiteit

Leadership & Stress in Crisis Teams – an Exploratory Research Investigating Experienced Stressors of Crisis Leaders.

We vallen als samenleving van de ene crisis in de andere, het onderzoek van Dieuwertje van Dijk is dan ook uiterst relevant. In haar thesis deed zij onderzoek naar hoe leiders stress ervaren tijdens het managen van een crisis. Aan de hand van interviews met crisisleiders uit verschillende velden identificeerde ze vijf categorieën voor stressoren, namelijk leiderschaps-, organisatorische, persoonlijke, interpersoonlijke en situationele stressoren. De inzichten uit het onderzoek kunnen goed gebruikt worden om interventies te creëren en hebben nu al impact op het gebied van leiderschap en crisismanagement. Zo zijn de uitkomsten van de thesis gebruikt door OTO Limburg voor het ontwikkelen van een masterclass voor crisismanagers over stress en weerstand.

David van Lennep Scriptieprijsuitreiking: 

 

Over de David van Lennep Scriptieprijs

De David van Lennep Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) aan de drie beste mastertheses op het gebied van mens, werk en organisatie. De mastertheses worden door de hoogleraar van de vakgroep ingediend. Een onafhankelijke jury – dit jaar bestaande uit prof. dr. Toon Taris, dr. Diana Rus en dr. Machteld van den Heuvel – bepaalt wie de drie winnaars zijn. De David van Lennep Scriptieprijs, genoemd naar de grondlegger van de NSvP, werd voor het eerst uitgereikt in 1997. De scriptieprijswinnaars ontvangen een geldbedrag van respectievelijk € 2.000, € 1.500 en € 1.000.
Alle dertien genomineerden en hun scripties staan op deze pagina van innovatiefinwerk.nl.

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons