Feedforward Analyse en meetlatgesprekken

Eerste ervaringen bij team GasUnie

Medewerkers van de GasUnie zijn sinds de deelname aan de Sterke Punten Challenge in volle vaart van start gegaan met hun pilot FeedForward Analyse. De aanpak is tot stand gekomen op initiatief van een groep medewerkers van de Gasunie zelf, die een beoordelingsmethodiek willen ontwikkelen die “samen leren” stimuleert. In een pilot binnen een afdeling willen zij uitvinden op welke manier Feedforward, als onderdeel van een sterke punten benadering, te integreren is in de bestaande beoordelingscyclus (zie ook de uitgebreidere projectomschrijving). In dit artikel delen zij hun eerste opgedane ervaringen.


Wat is Feedforward ook alweer?

Feedforward is een methodiek die zoekt naar zichtbare kwaliteiten van een individu. Het brengt individuele intenties in kaart en hoe anderen jou zien. De gedachte van Feedforward Analyse is dat je je beter kunt richten op kwaliteiten dan op verbeterpunten. Door middel van een rapportage krijg je te zien welke kwaliteiten anderen met nadruk aan je toedichten. Komen deze overeen met kwaliteiten die belangrijk zijn voor het succesvol uitoefenen van je functie?
 

Meetlatgesprekken

In de laatste maanden van 2018 zijn er met alle deelnemende medewerkers (mensen van Unit T) meetlatgesprekken gevoerd. In dit gesprek is samen met de manager een 'meetlat' bepaald; dit gebeurde mede aan de hand van de bestaande functieomschrijvingen en de competentiebibliotheek. In dat meetlatgesprek is gesproken over de kwaliteiten die bij de functie passen. De helft van de groep heeft - bij wijze van een nulmeting - vooraf al een Feedforward analyse laten uitvoeren. De opgeleverde Feedforward-rapportage blijkt een handig hulpmiddel om te zien welke competenties de medewerker nu al laat zien.

Eerste ervaringen van de medewerkers

Een aantal collega's van de betreffende afdeling deelt graag hun eerste ervaringen. Bas Barten: "Het is goed om in het gesprek expliciet te benadrukken welke competenties er nodig zijn voor jouw functie en welke je al veel laat zien. Met deze positieve insteek kun je vervolgens gaan werken aan competenties die minder zichtbaar zijn voor collega's én die je wellicht wél al hebt." "Het gesprek vond ik nuttig", zegt Peter van der Pol, "voor mij leidde het er toe dat ik zaken meer zou kunnen oppakken alsof ik met mijn eigen onderneming bezig ben." Ook de managers zijn positief. "Janneke Hermes: "Met behulp van Feedforward analyse kun je heel gericht in gaan op: wat zou je op bepaalde momenten net iets vaker kunnen laten zien om nóg effectiever te worden? Dit levert hele leuke gesprekken op. Er worden dingen besproken waar je anders niet eens op gekomen was." "Het Feedforward model zorgt ervoor dat er van meet af aan een positief, open gesprek ontstaat," laat manager Sander Swaters weten. "Dit geeft vertrouwen, waardoor het gesprek veel diepgaander wordt. Ik vind de Feedforward analyse een prachtige tool, die medewerkers stimuleert om nog beter te worden dan ze al zijn."

Vervolg

In het voorjaar van 2019 gaan de medewerkers van deze unit opnieuw een Feedforward analyse uitvoeren. "De resultaten van deze analyse zullen worden vergeleken met de 'meetlat' die eind 2018 is vastgesteld. Zo kunnen we nog beter werken aan onze persoonlijke ontwikkeling", zegt Merel Bijlsma van GasUnie.


Lees meer:

Projectomschrijving: FeedForward Analyse in de huidige performance cyclus 

Interview met Janneke Hermes: "Feedforward geeft mooie spiegel van jezelf". 

Wetenschappelijke validatie van feedforward op de site van Direction

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons