Je talent gericht inzetten in je werk, hoe doe je dat?

onderwijs klas docent

Blog over talentbenutting in de praktijk

Je talent gericht inzetten bij werkzaamheden binnen de organisatie, hoe doe je dat? Naar die vraag doen we al jaren onderzoek. Toch kunnen we hem voor onszelf nauwelijks beantwoorden. Wat maakt dat zo moeilijk? We hebben het in onze functioneringsgesprekken over onze talenten en sterke punten. Maar eenmaal weer aan het werk betrappen we onszelf erop dat we vooral gefocust zijn op het zo goed mogelijk doen van ons werk. We weten wat onze talenten zijn, maar deze gericht inzetten bij werkzaamheden blijft een lastige.

Er is geen talentgerichte manier van werken

Uit ons onderzoek blijkt dat we niet de enigen zijn. Het herkennen van talent blijkt meestal wel te lukken, met behulp van tests, opmerkingen van collega’s of werkervaring. Ook door de leidinggevende kunnen talenten worden herkend en aangegeven. De koppeling van talenten aan werkzaamheden blijkt echter lastig. Zowel leidinggevenden als medewerkers geven in onze interviews aan dat ze in de dagelijkse praktijk weinig tot niets doen met de talenten die ze herkend en besproken hebben, er is geen talentgerichte manier van werken. En dat terwijl iedereen die we spreken beseft dat koppeling van talent aan werkzaamheden goed is voor zowel de organisatieprestatie als het werkplezier van de medewerker. Zo gaf een bevlogen leidinggevende in een interview aan dat hij in zijn vrije tijd prestatiegericht en sportminded was. Hij stelde dat hij van nature makkelijk met sporters kan communiceren, het gaat als het ware vanzelf. Dit in tegenstelling tot de communicatie met een introverte medewerkster, waar hij wel de talenten en mogelijkheden zag, maar niet de klik had om het te bespreken. Als onderzoekers vragen we ons af hoe het komt dat talentbenutting zo weerbarstig is in de praktijk, hoe komt het dat we wel willen maar blijkbaar niet weten hoe?

In ons onderzoek stellen we ons de vraag wat organisaties nodig hebben om talentbenutting vorm te geven in de praktijk. We zijn verheugd dat de NSvP ons steunt in onze zoektocht naar effectieve interventies die het talentbenuttingsproces in organisaties kunnen versterken. We richten ons daarbij voornamelijk op de invloed van de arbeidsrelatie tussen leidinggevende en medewerker op dit proces.

De NSvP ondersteunt ons bij het uitvoeren van experimenten in een drietal organisaties waar we het effect willen meten van interventies gericht op het koppelen van talent aan werkzaamheden. In het eerste experiment, dat komend half jaar plaatsvindt, werken we samen met de DSP-groep uit Amsterdam (een onafhankelijk bureau voor beleidsadvies, beleidsonderzoek) en trainingsbureau Rendement door Talent. DSP-groep wil verder werken aan een talentgerichte aanpak. Om dat te bereiken hebben ze een tweetal trainingen gevolgd van Rendement door Talent, gericht op talentherkenning. Nu ontwikkelt trainer Elise van den End een vervolginterventie die gericht is op de koppeling van aanwezig talent in een projectgroep aan werkzaamheden binnen de verschillende fasen van het project. In een experimentele vorm kijken ze wat de werkzaamheden zijn, welke talenten daarvoor nodig zijn, en bij welke medewerker dat het beste aansluit. Dat doen ze niet één keer, maar op verschillende momenten in het traject. Immers, de talenten die nodig zijn in de acquisitiefase passen niet altijd even goed bij de uitvoeringsfase van het project.

We zijn benieuwd naar de effecten van de interventie en wat de ervaringen van de betrokken projectgroep leden is. We houden je op de hoogte!

 

Willy Veenkamp en Louis Celant
Lectoraat Sociale Innovatie Windesheim
(Kijk hier voor info over het onderzoeksproject dat financieel wordt ondersteund door de NSvP)

Thema's

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons