Hoe een nudge mensen helpt om fysiek actief te zijn

Franklin To ontvangt scriptieprijs Marjan Gorievski

Onderzoek naar zelf-geïnitieerde nudges wint scriptieprijs

Een nudge – een duwtje in de rug – is een aspect van de omgeving dat het gedrag van mensen in een voorspellende zin kan beïnvloeden. Stel je voor, je neemt de trap in plaats van de lift omdat je gele markeringen op de vloer hebt gevolgd die naar de trap leiden, dan word je ‘beïnvloed’ door een nudge. In het onderzoek van Franklin To, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, draait het niet om nudges van de buitenwereld, maar juist om zelf-geïnitieerde nudges. Op dinsdag 18 juni 2019 ontving Franklin de tweede prijs voor zijn masterscriptie getiteld: “Self-initiated nudging for physical activity: A diary study.”

Neuro-economics en psychologie 

Over de keuze van dit onderwerp vertelt Franklin: “Vanuit de universiteit werd het onderwerp ‘nudging and physical activity’ aangeboden. De vraagstelling was: hoe kunnen medewerkers worden geholpen om minder te zitten gedurende de dag? Omdat ik zelf erg geïnteresseerd ben in gewoontes, een minor in neuro-economics had gevolgd en zelf erg fysiek actief ben, zag ik meteen de aansluiting tussen mijn belangstelling en het project.”
Zodoende schreef Franklin een, volgens de jury, voortreffelijk stuk waarin hij economische literatuur over nudging met psychologische literatuur over proactief gedrag combineert. Een opvallende combinatie die nog niet eerder is gemaakt, maar zeer interessant bleek. Franklin heeft zelfs een nieuwe valide, betrouwbare schaal ontwikkeld om zelf-geïnitieerde nudges te meten, iets wat zeker niet makkelijk is en al helemaal niet wordt verwacht van een masterstudent!

Franklin To combineert economische literatuur over nudging met psychologische literatuur over proactief gedrag 

 

Dagboeken, data en daadwerkelijke activiteit

Franklin: “Het onderwerp ging over iemand die zijn of haar omgeving kan aanpassen, met behulp van zogenoemde ‘nudges’. Ik vond dat erg interessant, omdat er nog geen systematisch onderzoek was gedaan over dit fenomeen. Om dit onderzoek uit te voeren, had ik de kans om mensen te interviewen en zeer geavanceerde statistische procedures te leren, waardoor het nog spannender werd.” Franklin deed zijn onderzoek naar de zelf-geïnitieerde nudges aan de hand van dagboeken en interviews. Bij 41 werknemers van twee makelaarskantoren heeft hij een 10-daags onderzoek gedaan. De werknemers kregen een vragenlijst en hen werd gevraagd op welke manier zij zichzelf aanspoorden om fysiek actief te zijn. Voorbeelden van inzetbare nudges: herinneringen om fysiek actief te zijn, praten over fitnessdoelen met collega’s en het plaatsen van je sportschoenen op een plek waar ze niet te missen zijn. Naast de nudges werd de participanten ook gevraagd in hoeverre zij daadwerkelijk actief waren en zij zich energiek en gezond voelden. Het resultaat was positief: zelf-geïnitieerde nudges leiden inderdaad tot meer fysieke activiteit! De jury van de Scriptieprijs oordeelde dat Franklin een innovatief onderzoek heeft uitgevoerd met belangrijke bevindingen. Zijn onderzoek suggereert dat mensen zichzelf in beweging kunnen laten komen met behulp van eenvoudige nudges.

Franklin blikt terug op de fase waarin hij zijn scriptie moest schrijven: “Vanwege persoonlijke omstandigheden moest ik iets later met het project beginnen en vanwege de moeite die het kostte om data te verzamelen en data te analyseren, had ik min of meer nog 5 weken om mijn scriptie te schrijven, wilde ik het op tijd afkrijgen. Het schrijven was dus heel gecondenseerd en eiste veel meer inspanning.”
De jury was van mening dat Franklin’s thesis – naast inhoudelijk vernieuwend – erg goed geschreven, duidelijk en fascinerend is, goed gedoseerd en met een uitstekende beheersing van de Engelse taal. Ondanks de persoonlijke tegenslagen ontving Franklin de tweede prijs van de David van Lennep Scriptieprijs, een meer dan geslaagd resultaat. 

 


Franklin To ontving op 18 juni 2019 de David van Lennep Scriptieprijs voor zijn masterthesis “Self-initiated nudging for physical activity: A diary study.” De scriptie schreef hij vanuit het Department of Psychology Education & Child Studies (DPECS) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De David van Lennep Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan maximaal drie uitzonderlijk goede doctoraalscripties op het gebied van de psychologie van beroep, arbeid en organisatie. Een onafhankelijke jury van experts uit het vakgebied beoordeelt de scripties.

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons