Wat triggert medewerkers om mee te bewegen met een veranderende arbeidsmarkt? Want leren en ontwikkelen is niet alleen een kwestie van genoeg financiële middelen en de juiste leermethode. Hoe kun je met gedragswetenschappelijke kennis medewerkers uit de employability impasse krijgen? Welke OntwikkelNudges kunnen daarbij werken en waarom? Kortom: hoe gaan we gedragsbewuster om met het thema leven lang leren?

1. Toolbox Nudging: Stappenplan om interventie te ontwerpen

1. Toolbox Nudging: Stappenplan om interventie te ontwerpen

Hoe stimuleer je mensen op te willen leren en ontwikkelen? Aanpassingen in de keuzearchitectuur helpen om een werkcontext in te richten die is gericht op leren en ontwikkelen. Münscher, Vetter en Scheuerle (2015) hebben een stappenplan ontwikkeld voor het opstellen van interventies in de keuzearchitectuur.

2. Toolbox Nudging: Overzicht toepasbare nudges in organisaties

interventie

2. Toolbox Nudging: Overzicht toepasbare nudges in organisaties

Het menselijk denken is niet altijd rationeel, maar wordt beïnvloed door de context waarin keuzes gemaakt worden. Door deze context te veranderen, kan een werkgever het denken en gedrag in de organisatie in de goede richting leiden. De volgende drie manieren worden gezien als toepasbare nudges die leer- en ontwikkelgedrag in een werkomgeving kunnen stimuleren.

Toolbox Nudging: EAST framework

Toolbox Nudging: EAST framework

Om bepaald gedrag te stimuleren heeft het Behavioural Insights Team een model ontworpen, het EAST framework. Dit model bestaat uit vier verschillende onderdelen: Easy, Attractive, Social en Timely. Dit model laat zien welke principes de kans vergroten dat bepaald gewenst gedrag vertoond gaat worden in organisaties, en hoe je hier slim gebruik van kan maken. 

Bias en nudging in selectieprocedures

Bias en nudging in selectieprocedures

Vanuit haar rol als organisatieadviseur houdt Claartje Vinkenburg zich bezig met de manier waarop je impliciete bias zichtbaar kunt maken en de invloed er van kunt beperken. In dit interview geeft zij haar visie over hoe het effect van bias omgedraaid kan worden door middel van kleine duwtjes, oftewel nudges, die ons gedrag positief beïnvloeden.

Workplace nudging: Inspiratie voor OntwikkelNudges

Workplace nudging: Inspiratie voor OntwikkelNudges

Hoe kunnen theorie en praktijk gekoppeld worden om effectieve nudges op de werkvloer te ontwerpen? Esther Roelofs en Simone Leenders van consultancybureau WorkWire vertellen hoe zij Workplace Nudges creëren - zij zetten deze nudges in om medewerkers op een positieve wijze aan te zetten tot een nieuwe manier van werken. 

Ethische aspecten bij nudging

nudging

Ethische aspecten bij nudging

Daphne Truijens (promovenda in Filosofie en Economie aan het Erasmus Institute for Philosophy and Economics, en onderzoeksmedewerker SMO) en Joanne Reinhard (Senior Advisor bij Behavioural Insights Team), gaven een stoomcursus methodologisch en ethisch verantwoord nudgen. Doel: deelnemers bewust maken van de ethische aspecten bij het ontwerp van OntwikkelNudges.

Koen Smets: Beter leren & ontwikkelen, kwestie van gedrag?

Koen Smets: Beter leren & ontwikkelen, kwestie van gedrag?

"Beter leren & ontwikkelen: een kwestie van gedrag (?)", zo luidt de titel van de presentatie die Koen Smets gaf tijdens de Middag van het Ontwikkelgedrag. Waarom leren we wél of juist niet? Welke vormen van leren onderscheiden wij? Koen Smets (alias @Koenfucius) is directeur-oprichter van The Bee & Behavioural Economist 'by accident'. Hij legde de link naar biases, nudging, gedragsinzichten en illustreerde hoe frustratie kan leiden tot nieuwsgierigheid met als gevolg innovatie. Hoe kunnen gedragsinzichten bijdragen aan een meer doelmatig leer- en ontwikkelingsklimaat?

Nudging als middel voor bewuste gedragsverandering

Nudging als middel voor bewuste gedragsverandering

Team UWV ontving de NudgeEindprijs van € 15.000. Het team ontwierp passende interventies om werkzoekende 45+ers met gerichte informatie te benaderen en hun kansrijkheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Het experiment toont aan dat goed onderbouwde mini-interventies relatief grote effecten kunnen hebben die op een eenvoudige wijze ook breder zijn toe te passen om mismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken.

"Zonder vraagteken is er geen leren" - Middag van het Ontwikkelgedrag

Middag vh Ontwikkelgedrag - foto

"Zonder vraagteken is er geen leren" - Middag van het Ontwikkelgedrag

Hoe kunnen we Nudging als gedragsveranderingstactiek inzetten om leren en ontwikkelen te stimuleren? Gedragsexpert Koen Smets sprak tijdens de Middag van het Ontwikkelgedrag over zijn visie op het nudgen van ontwikkelgedrag.

Gedragsinzichten om kansen voor werkzoekenden te vergroten 

Werkzoekend solliciteren online

Gedragsinzichten om kansen voor werkzoekenden te vergroten 

Langs de kant staan is voor alle werkzoekenden frustrerend. Bovendien levert het ook achterstand op op het gebied van leren en ontwikkelen, omdat het meeste geleerd wordt via informeel leren op de werkvloer. Een groep jonge, gedreven medewerkers van het UWV onderzocht in het kader van de NudgeChallenge hoe met een gedragsgerichte benadering deze patstelling doorbroken kan worden.

Mediawijsheid van docenten vergroten met gedragsgerichte aanpak

Mediawijsheid van docenten vergroten met gedragsgerichte aanpak

Binnen Fontys Hogescholen wil een groep docenten collega's stimuleren om kennis over mediawijsheid onderling te delen om zo de kloof tussen onderwijs en de belevingswereld van de studenten te verkleinen. Het is daarbij belangrijk dat docenten onderling hun visies, kennis, ideeën en ervaringen delen. Met een gedragsgerichte aanpak werd gekeken wat het delen van kennis in de weg staat, hoe dit makkelijker en aantrekkelijk kan worden gemaakt.

Nudging in organisaties ten behoeve van leren en ontwikkelen

Nudging in organisaties ten behoeve van leren en ontwikkelen

In dit artikel wordt bestaande kennis over nudging toegepast op het thema Leven Lang Leren, ten bate van zowel werknemer als werkgever. Het uitgangspunt is dat bijna iedereen het belang van leren en ontwikkelen omarmt, maar dat irrationele keuzeprocessen de daadwerkelijke acties om tot leergedrag te komen in de weg kunnen staan.
 

Leren op de werkvloer: Wat (stimu)leert werkenden?

leren werkvloer

Leren op de werkvloer: Wat (stimu)leert werkenden?

Vaak vindt leren, zoals wij het kennen, formeel plaats, bijvoorbeeld in een cursus of opleiding. Toch kan juist het informeel leren op de werkvloer veel bijdragen aan de ontwikkeling van werkenden. Hoe kan informeel leren gestimuleerd worden door gebruik te maken van de werkcontext? Een paper op weg naar het ontwikkelen vaneen optimale leeromgeving.

Van mono- naar multidisciplinair denken en doen

Van mono- naar multidisciplinair denken en doen

Gemeente Zutphen ontwikkelde samen met Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam een OntwikkelNudge om medewerkers te stimuleren meer kennis van buiten naar binnen te halen. Medewerkers zouden buiten het eigen team naar kennis kunnen zoeken om de beleidsvoering te voeden en daarmee tegelijkertijd hun eigen ontwikkelmogelijkheden vergroten. Het onderzoek en de inzichten uit de doeken gedaan.

Casus gedragsgerichte aanpak gemeente Zutphen

Zutphen team mensen werk buiten

Casus gedragsgerichte aanpak gemeente Zutphen

Bij de gemeente Zutphen wordt door de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar een gedragsgerichte aanpak die leren en ontwikkelen van medewerkers kan stimuleren. Kleine gedragsgerichte interventies kunnen grote effecten hebben op ons gedrag. De naar buiten gerichte werkwijze (doel: effectiever beleid) wordt door Zutphen tevens gezien als kans voor informeel leren door medewerkers.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons