Oudere werknemers worden in Nederland te vaak behandeld als een kind en als slachtoffer. Dat stelt Ronald de Leij, bestuurslid NSvP en adviseur van werkgeversvereniging AWVN.

Manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk'

Herontwerp arbeidsmarkt dringend noodzakelijk
Om de arbeidsmarkt daadwerkelijk flexibel te maken, moeten flexwerkers dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven krijgen als vaste werknemers. Daarvoor is dringend een herontwerp van de arbeidsmarkt nodig: een hernieuwd Dutch Design. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een ‘nationale flexconferentie’ uit 2012 die is gehouden op initiatief van hoogleraar arbeidsmarktbeleid Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg. Het  manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk' met de conclusies en aanbevelingen van de conferentie is nu verschenen. Het kwam tot stand met medewerking van Aukje Nauta.

Hoe benutten we de inzichten van verzorgenden beter als het gaat om kwaliteit en vernieuwing in de zorg? De werkdruk neem toe en de zorg verschraalt. Er is een grens aan nog meer doen in dezelfde tijd. Het is van belang om slimmer te werken, innovatiever te denken en te zoeken naar wat de bewoner werkelijk belangrijk vindt. En daarbij hebben we de inzichten van verzorgenden zelf hard nodig. In dit artikel voorbeelden van projecten die gericht zijn op versterking van de positie van verzorgenden.

Informatiekaart Duurzame invulling HNW

Een informatiekaart over hoe Het Nieuwe Werken kan bijdragen aan duurzaamheid, zowel bij de overheid als in de particuliere sector. De kaart is ingedeeld naar de negen principes van Het Nieuwe Werken, zoals die ontwikkeld zijn in het project Ambtenaar voor de Toekomst. Met aandacht voor:

Een interview met NSvP-directeur Sonia Sjollema over zelfsturing en employability door Loge21,de inspirerende leiderschapsloge van de 21e eeuw.  “Met zelfsturing, baanboetseren en intrapreneurship laad je de accu weer helemaal op”, zegt Sjollema in het interview. Ze vertelt over de kwaliteit in arbeidsrelaties die steeds belangrijker wordt nu we meer naar zelfbeschikking, zelfsturing en flexibele arbeidsrelaties gaan.

Door de snelle ontwikkelingen in de technologie én economie zien functietaken, op het ene moment nog helder omschreven in een functieprofiel, er volgend jaar opeens heel anders uit. Hoe werf je in deze nieuwe context de juiste medewerker voor de juiste functie en organisatiecultuur? Kan je met Facebook baansucces voorspellen? Worden aanpassingsvermogen en leervermogen in de toekomst belangrijker dan specifieke functiegerelateerde vaardigheden? Deze vragen stonden onder meer centraal tijdens het seminar: Assessment anno 2012: Co-creatie in the cloud? aan de VU in Amsterdam. Lees hier het verslag en bekijk de foto's.

Digitaal feedback instrument Job Crafting is vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar. Wil je aan de slag met job crafing? Je werk aanpassen aan je interesses en vaardigheden? En daardoor meer plezier en bevlogenheid ervaren in je werk? Vul dan nu de digitale vragenlijst in en krijg direct feedback.

“Het onderscheid tussen losse en vaste banen moet verdwijnen. Maak werk voor iedereen gedeeltelijk flexibel. Daardoor gaan mensen meer bewegen en wordt de arbeidsmarkt vlot getrokken.” Dat schrijft bijzonder hoogleraar voor de NSvP-leerstoel Aukje Nauta in een artikel op www.socialevraagstukken.nl

Is creativiteit chaotisch of systematisch?

Inge Wolsink (Universiteit van Amsterdam) won met haar masterscriptie: “The Merits of Attention Control in Musical Creativity’ de David van Lennep scriptieprijs. Zij onderzocht de invloed van de capaciteit van het werkgeheugen (Working Memory Capacity) op creativiteit. Tweeëndertig klassiek geschoolde cellisten werden eerst getest op werkgeheugencapaciteit, en speelden daarna 3 opeenvolgende improvisaties in een studio. Een onafhankelijke jury van muziekprofessionals beoordeelde vervolgens de studio-opnames op creativiteit.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons