Aanpassingsvermogen cruciaal bij employability

Mel Fugate and Denise Rousseau

De Amerikaanse topwetenschappers Mel Fugate van de Cox School of Business in Dallas en Denise Rousseau van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh waren in Nederland. Aanleiding voor hun komst was de Small Group Meeting met het thema I-deals and Employability, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam op initiatief van Aukje Nauta en Beatrice van der Heijden. In dit artikel aandacht voor de inbreng van Mel Fugate, die vooral aandacht vraagt voor de verschillende perspectieven op employability. Het is geen uniedimensionaal begrip, werkgevers en werknemers hebben verschillende belangen en er zijn grote verschillen tussen landen in de benadering van employability.

Aanpassingsvermogen een belangrijke component van Employability
Mel Fugate (2011) startte zijn presentatie met een praktijkvoorbeeld: een reorganisatie die hij zelf ooit meemaakte. Het verbaasde hem hoe verschillend mensen daarop reageren. Van schouders ophalen tot zware paniek (‘hoe moet dat nu met mijn hypotheek?). Hij constateerde dat één persoonskenmerk heel belangrijk is om reorganisaties te overleven: aanpassingsvermogen. Dat is dan ook volgens Fugate een cruciaal onderdeel van employability

Vier perspectieven op employability
Fugate onderscheidt vier perspectieven op employability:

  • Employability als persoonskenmerk. Fugate ontwikkelde een vragenlijst die dit meet;
  • Employability competenties, die ontwikkelbaar zijn en de inzetbaarheid vergroten;
  • Waargenomen employability, ofwel hoe ervaren mensen hun eigen inzetbaarheid;
  • Employability als ‘fit’ tussen mens en werk; passen iemands kennis, vaardigheden en attitudes bij de baan?

Werknemer, werkgever en overheid kijken verschillend naar Employability
Een tweede punt van aandacht is de noodzaak om employability vanuit verschillende standpunten te bestuderen: dat van de werknemer, de werkgever, de overheid, en de vakbonden. Werknemers kijken vooral naar hoe zij maatwerkafspraken (i-deals) met hun werkgever kunnen gebruiken om hun inzetbaarheid te vergroten; of zij zetten hun inzetbaarheid juist in om een betere i-deal te kunnen krijgen. Werkgevers kijken vooral naar inzetbaarheid vanuit het idee van ‘human capital’. Maakt brede inzetbaarheid deel uit van human capital? Kunnen i-deals gebruikt worden om talent aan te trekken en te houden?

Verschillen tussen landen
Er zijn grote verschillen tussen landen in de benadering van employability. Dit hangt onder andere af van het sociale zekerheidsstelsel. Mel Fugate gaf als voorbeeld de culturele en structurele verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa, in het bijzonder Nederland. Sociale zekerheid en pensioenen zijn in de VS veel slechter geregeld, maar vormen daar een grote prikkel zowel voor werknemers als voor werkgevers om te investeren in employability.

Verschillen tussen generaties
Nog een punt van aandacht zijn generatieverschillen. ‘Generatie Y’ (geboren na 1980) heeft andere waarden en verwachtingen dan ‘Generatie X’ (geboren tussen circa 1960 en 1980) en babyboomers (geboren tussen circa 1945 en 1960). De jongere generaties verwachten geen life-time employment meer, en zijn daarom naar verwachting veel bewuster aan de slag met hun employability. Een derde aandachtspunt is globalisering van de beroepsbevolking. Nu organisaties wereldwijd opereren, wordt het steeds normaler om tekorten aan de ene kant van de wereld op te vullen met ‘import’ van werkers van de andere kant van de wereld. I-deals sluiten met zulke kosmopolitische werknemers kan een manier zijn om ze aan te trekken en te behouden.

Literatuur:
Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications M Fugate, A Kinicki, Blake E Ashforth in Journal of Vocational Behavior (2004)

The role of employability in how people cope with organizational change, Mel Fugate, Arizona State University, 2001 - 360 pagina's

A dispositional approach to employability: Development of a measure and test of implications for employee reactions to organizational change Mel Fugate, Angelo J. Kinicki, Journal of Occupational and Organizational Psychology,Volume 81, Issue 3, pages 503–527, September 2008

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons