informeel leren

Afgelopen zomer meldde Marjon van Gelderen, HRM’er bij de Nationale Politie haar organisatie aan voor het Deellfestival. “Bij de politie werken we aan een meer wendbare en flexibele organisatie. Ik zelf hou van veranderen door dingen uit te proberen, en dat wordt volgens mij ook de nieuwe manier om bij de tijd te blijven.

Kiki Poppes

Het WeRC-project (Werken in een Ruimere Context) van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam laat zien hoe 'anders werken' mensen in beweging krijgt. Zoals: denken in klussen en activiteiten, in plaats van in functies.

Leren van elkaars werk en inspiratie opdoen voor je eigen werk en loopbaan. Dat is het doel van Gluren bij de buren. Medewerkers van vijf Veenendaalse bedrijven nemen bij elkaar een kijkje in de keuken. Koekjesbakkerij Veldt doet mee én staat aan de basis van dit uitwisselingsproject. De NSvP subsidieerde het project.

Scholing van de geest

Een boek van Jos Kessels, waarin filosofie, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand gaan. Bij complexere veranderingen komt het immers ook aan op de vraag: Wat betekent dit voor mij persoonlijk? Wat is hier de essentie, wat gaat mij aan het hart? Wat hebben we onder ogen te zien om tot een nieuwe balans te komen? Als deze relatie met de persoonlijke laag niet gelegd en gedeeld wordt blijven visies oppervlakkig en komt een organisatie niet in beweging.

werkstress

Alle aandacht voor werkstress richt zich vooral op wat werkenden daartegen kunnen doen. Een gemiste kans, vinden Frank Pot en Peter Smulders, omdat niet naar de oorzaak wordt gekeken. Die ligt namelijk in de wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Meer eigen regelmogelijkheden voor werkenden kan stress voorkomen. Nu is er niets tegen het lichamelijk en geestelijk weerbaarder maken van werkenden. Maar het thema werkstress is daarmee in eenzijdig vaarwater terechtgekomen en loopt daardoor het risico minder effect te sorteren of zelfs te leiden tot ‘het slachtoffer de schuld geven’.

nieuwjaarsoverdenking Sonia Sjollema

Goede voornemens zijn het begin zijn van persoonlijke ontwikkeling. Zelf heb ik er natuurlijk ook één: Leven met meer lef! Maar dan hoor ik al weer dat stemmetje in mijn hoofd, dat me onnodig zenuwachtig maken en me achteraf genadeloos op al mijn fouten wijst. En die helpt me niet om tot een goede presentatie te komen.  Hoe kom ik er vanaf? Ik ga hiervoor inspiratie halen uit de Acceptance en Committent Therapie (ACT). 

Durf in je loopbaan

"Als leven het meervoud van lef is – zoals de uitspraak van Loesje luidt - dan houdt dat in dat we allemaal ook bang zijn. Anders zou er immers geen lef nodig zijn om te leven. In loopbaantermen uitgedrukt zouden we kunnen spreken over de durf om onszelf en ons talent optimaal uit te drukken in de vorm van arbeid."

Sonia Sjollema

De laatste jaren staan de kranten vol over de opkomst van de deeleconomie. Het gaat om mensen en bedrijven die peer-to-peer via digitale platforms vraag en aanbod bij elkaar brengen. In het begin sprak de ontwikkeling aan, omdat er vaak een ideële gedachte achter zat. Het was een democratische beweging die oude bedrijven, waarin het vertrouwen sinds de economische crisis gedaald was, buiten spel wist te zetten. Maar hoe verstorend is die nieuwe deeleconomie voor de arbeidsmarkt? Wat zijn de gevolgen voor de kloof tussen arm en rijk?

Ilona van Beek

De verschillen en overeenkomsten tussen werkverslaafde, bevlogen en opgebrande werknemers zijn al vaker onderzocht maar hun drijfveren nog maar weinig. In 2012 deed een aantal onderzoekers onderzoek naar de drijfveren van deze typen werknemers. In het kader van de Week van de werkstress spraken we hierover met een van de onderzoekers, dr. Ilona van Beek.

coach working together

Het project Carrière Coach van JINC is een loopbaanadviestraject voor leerlingen uit de eindexamenklas van het vmbo. Het voorziet in de behoefte scholen en ouders te ondersteunen en leerlingen te stimuleren zich goed en bewust te oriënteren op hun schoolloopbaan, waardoor ze beter in staat zijn een keuze te maken voor hun vervolgopleiding.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons