Diversiteit: hoofd, hart en buik. Vijf vernieuwende interventies met aandacht voor dialoog en inclusie

De NSvP heeft vijf organisaties in de gelegenheid gesteld om een interventie uit te werken waarmee dicht op de huid van medewerkers gewerkt kan worden aan het hanteren van verschil. Uitgangspunt bij deze interventies is door dialoog te streven naar ‘inclusion’, zodat een situatie ontstaat waarbij verschillen tussen mensen worden gewaardeerd en benut.

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe zij goed kunnen omgaan met diversiteit. Medewerkers vinden het moeilijk om samen te werken met collega’s die anders zijn. Hierdoor is de samenwerking in diverse groepen niet altijd effectief of prettig. Jammer, want als samenwerking in diverse teams slaagt, werkt dat positief: teams worden creatiever en inventiever en de tevredenheid van de medewerkers neemt toe. Reden voor de NSvP om organisaites uit te nodigen voor het initieren van vernieuwende projecten. In het NSvP Journaal van oktober 2009 worden de vijf interventies besproken. Hier een kort overzicht.

De NSvP heeft vijf organisaties in de gelegenheid gesteld om een interventie uit te werken waarmee dicht op de huid van medewerkers gewerkt kan worden aan het hanteren van verschil. Uitgangspunt bij deze interventies is door dialoog te streven naar ‘inclusion’, zodat een situatie ontstaat waarbij verschillen tussen mensen worden gewaardeerd en benut. In het NSvP Journaal van oktober 2009 worden de vijf interventies besproken. Hier een kort overzicht.

De vijf interventies

  • Leidinggeven aan diverse teams is een bottomupbenadering waarbij teamleiders de vraag voorgelegd krijgen wat hen binnen de organisatie stimuleert en belemmert om leiding te geven aan diverse teams. De eigen rol van teamleiders wordt hierdoor duidelijker en ook de randvoorwaarden om op een goede manier leiding te geven komen aan bod.
  • Verschillen werken is een training in dialoogvaardigheden, ontwikkeld door het NieuweTrivium. Centraal staan een onderzoekende houding en uitstel van oordeel. Voor een goede samenwerking is verbinding nodig tussen collega’s en die kan ontstaan door het regelmatig voeren van een dialoog. Ook de (allochtone)cliënt is met een open houding beter geholpen.
  • Caleidoscoop is een teamcoachingsprogramma gericht op het beter benutten van diversiteit bij creatieve processen. Er wordt onder andere gewerkt aan het verminderen van de angst en onzekerheid die gepaard gaan met het omgaan met verschil, en aan het ontwikkelen van een meer inclusieve identiteit. Het programma richt zich op de hogere echelons in de organisatie. Om diversiteit te laten slagen is commitment aan de top van belang en dat ontstaat alleen als managementteams zelf ook een veranderingsproces doormaken.
  • Kleurrijk samenwerken koppelt diversiteit aan het primaire proces. De aanpak gaat ervan uit dat waarderen van verschil makkelijker verloopt als de voordelen direct zichtbaar worden in het werk. Daarom wordt in deze methodiek het werken aan een inclusieve identiteit gekoppeld aan het oplossen van een concreet organisatievraagstuk. Zo ontstaat meer ruimte voor de individuele inbreng van de verschillende groepsleden.
  • Collectief leren over etnische diversiteit is een combinatie van participatief onderzoek en dialoog. De methodiek biedt handvatten om de organisatiecontext en de uitvoeringspraktijk te analyseren en geeft een diagnosemodel om de attitude van het team tegenover diversiteit in kaart te brengen. Teamleden gaan vervolgens in gesprek over de vraag hoe en waar het team met etnische diversiteit te maken krijgt en hoe het team hierover leert.

Aan u de keus…
De vijf interventies hebben allemaal een heel eigen opzet en werkwijze, en zijn allemaal in de praktijk getoetst. Wie echt aan de slag wil met diversiteit en ‘inclusion’ kan de interventie kiezen die het beste past bij de eigen organisatie en doelstellingen. De methodiekbeschrijving van de vijf pilotprojecten, onder redactie van Sjiera de Vries, wordt uitgegeven bij Van Gorcum BV en verschijnt begin volgend jaar.

Titel: Diversiteit. hoofd, hart en buik. 
ISBN: 978-90-232-4598-8
Uitgever: Van Gorkum BV

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons