Goed gemotiveerde docenten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Ze blijven bovendien langer werken. De MOTIVATIEwijzer geeft werkgevers en werknemers handvatten om het gesprek aan te gaan over die motivatie en blijvende inzetbaarheid.

Effectieve vrouwennetwerken

Nederland kent veel bedrijven en organisaties waarin een vrouwennetwerk actief is. Vrouwennetwerken in organisaties zijn georganiseerde netwerken van medewerkers die erop gericht zijn de positie en de bijdrage van vrouwen in de organisatie te versterken. Effectieve samenwerking tussen vrouwennetwerken en de organisaties waarvan zij deel uitmaken, draagt bij aan het benutten van diversiteit. Hoe ziet de samenwerking er nu uit en hoe kan ze eventueel geoptimaliseerd worden?

Sinds 2008 organiseert de Universiteit Twente samen met studentes van de technische opleidingen. Vrouwelijke scholieren uit 4, 5, en 6 VWO krijgen de kans om te bekijken of een technische opleiding iets voor hen is. Een interview met Machteld Voormolen, penningmeester van de  commissie ‘High Tech High Tea’.

Heb je zelf invloed op de zwaarte van de taakeisen op je werk? En als het werk te saai is, wat kun je daar dan zelf aan doen? Deze vragen en meer, staan centraal in een nieuwe methode van Job Crafting, getest bij het Politiekorps Brabant-Noord. De Poliie wil de aanpak breder gaan toepassen.

Diversiteit wordt vaak in verband gebracht met creativiteit en innovatie. In het onderzoek 'innovatie in etnisch ondernemerschap' ligt de nadruk op innoverend ondernemerschap en de relatie tussen culturele en etnische achtergrond van de ondernemer en de interactie met de omgeving. Interactie is van groot belang bij innovatie. Achterliggend uitgangspunt is dat innovatie een gevolg is van een interactief proces, waarbij synergie ontstaat tussen de verschillende achtergronden en competenties van mensen.

Met deze kop reageerden veel Nederlandse kranten onlangs op de komst van een groep verpleegkundigen uit Spanje naar Nederland. In Spanje heerst grote werkeloosheid onder zowel hoog als laag opgeleiden. Maar liefst 53% van de Spaanse jeugd is werkeloos, zo ook vakbekwame verpleegkundigen. In Nederland is nog steeds sprake van een groot tekort aan medisch personeel (verpleegkundigen, verzorgende en artsen). En dan gaat de wet van de communicerende vaten in werking, zijn we ‘back in the sixties’ en probeert het verschil zichzelf op te heffen.

Bij grote organisaties is het vaak behoorlijk lastig om de bedrijfsvoering op orde te krijgen, terwijl dat juist bij andere  organisaties schijnbaar gemakkelijk gaat. Bij grote organisaties wordt veel tijd besteed aan het formuleren van beleid, aan het in kaart brengen van de processen, het opstellen van procedures, protocollen en werkinstructies etc.

Eer van je Werk Verpleeghuiszorg

Verzorgenden willen goede kwaliteit leveren maar krappe budgetten, personeelstekort en werkdruk staan dat vaak in de weg. De NSvP schreef samen met de Stichting Gezond Werk en Economisch Welzijn (StGW) een werkplan gericht op het verbeteren van kwaliteit en motivatie in de verpleeghuiszorg. De problematiek in de zorg is gezien de vergrijzing en de stijgende kosten in de zorg nog altijd zeer actueel.

tijd voor bewoners

Gabriëlle Verbeek schreef het artikel 'Tijd maken voor de bewoners' over een onderzoek naar tijdsbeleving van bewoners in het kader van het door de NSvP gesubsidieerde project 'Tijd voor beroepspraktijk' dat door Artemea werd uitgevoerd. De Tijdwijzer Zorg, het werkboek waarmee teams actief hun werkdruk kunnen verminderen is inmiddels digitaal beschikbaar.

Een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken is nodig om te bereiken dat werkenden duurzaam en productief inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Preventie is daarvoor cruciaal: voorkomen moet worden dat mensen door hun werk of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen en daardoor uitvallen. 

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons