Vakbonden en werkgevers werken in bedrijven volop samen rond het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Dat blijkt uit het boekje ‘Duurzaam meedoen’ dat de vakbonden De Unie, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten samen met werkgeversvereniging AWVN in november 2011 publiceerden. In het boekje worden tien praktijkvoorbeelden beschreven van bedrijven waar werknemers en werkgever samenwerken aan duurzame inzetbaarheid. Het gaat daarbij om projecten gericht  op verduurzaming van de inzet van arbeid. Werknemers moet het werk langer kunnen en willen volhouden – het werk moet leuker worden, als zinvoller worden ervaren en gelijktijdig moet de productiviteit verbeteren. Daarvoor wordt een groot scala van instrumenten ingezet, van opleidingsbeleid tot arbeidsvoorwaarden. In de publicatie worden de volgende voorbeelden beschreven: ING, Dalli de Klok, Yara, Rabobank, Achmea, Aviko, Odfjell, SCA, Movares en Curtec. De rode draad in de voorbeelden is dat werkgever en werknemers een gedeeld belang hebben bij de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. Voor werknemers betekent het leuker werk dat langer is vol te houden, voor werkgever betekent het een betere concurrentiepositie.

De publicatie van ‘Duurzaam Meedoen’ past in het gedachtegoed van het sociaal manifest ‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Mensen maken het verschil, mensen realiseren groei’. Het manifest werd aan het begin van 2011 door de vier organisaties gepubliceerd en spreekt de intentie uit om werk te maken van duurzame inzetbaarheid.

 

Meer informatie De volledige publicatie Duurzaam Meedoen met praktijkvoorbeelden is opgenomen als bijlage.

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons