OmkeerEvent 29 mei 2018 - skiLLLs editie

Waar, hoe en wanneer leren we toekomstskills?

Er wordt veel gepraat over de toekomst van werk en de benodigde vaardigheden die daarop moeten aansluiten. In allerlei toekomstanalyses wordt geprobeerd hieraan richting te geven, alleen: ze worden niet eenduidig in hun antwoord. Blijven we daarop wachten? Ondertussen zijn er namelijk interessante initiatieven die helder aangeven waar jongeren behoefte aan hebben, en inzichtelijk maken hoe en waar skills voor een Leven Lang Leren ontwikkeld kunnen worden.

De NSvP wil met het OmkeerEvent Skills Editie – op dinsdag 29 mei 2018 waardevolle initiatieven verbinden met beleid, onderwijs, wetenschap en praktijk. Ons doel: de impact vergroten en de bestaande praktijk een steviger plek geven in de discussie.

De afgelopen twee jaar heeft de NSvP challenges uitgeschreven waarin organisaties werden uitgedaagd om na te denken over effectieve initiatieven voor het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst. Met een speciaal OmkeerEvent Skills Editie willen we praktijkinitiatieven met elkaar verbinden en onderzoeken hoe we gezamenlijk skills voor een leven lang leren kunnen positioneren en agenderen. Hoe blijven we vaardig en waardig werken in de toekomst?
Dit evenement organiseren we samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) die op dit moment een verbouwing afrondt waarmee ze zichzelf als leer-, werk- en ontwikkelplek opnieuw neerzet in de stad. Weet je nog, de ooit zo populaire cd- en dvd-afdeling? Die bestaat daar niet meer. De afdeling heeft een andere functie en aanbod gekregen – er mag daar voortaan (hardop) gepraat, samengewerkt, geleerd, geëxperimenteerd en vooral ook gemaakt worden.

En zo gaat het ook met het aanbod van onze menselijke kennis en vaardigheden. Enige tijd is er vraag naar, tot de stand der technologie of economie verandert en je jezelf moet her- en bijscholen. Maar waarin? Welk skills-aanbod past bij de huidige en toekomstige tijd? En hoe ontwikkel je die nieuwe skills, waar en met wie? Door verschillende bestaande initiatieven te verbinden, gaan we samen op zoek naar een antwoord waarop we verder kunnen bouwen richting de toekomst. En vrij naar Harry Jekkers: de toekomst is al lang begonnen, en vandaag komt nooit meer terug.

Deelname aan het OmkeerEvent is kosteloos, echter het aantal plaatsen is beperkt. Meld je dus op tijd aan – dat kan via onze Omkeringssite


Kijk voor meer achtergrondinformatie in onze nieuwe dossiers, met artikelen, video's en publicaties over:

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons