Terugblik OmkeerEvent skills editie 2018

Terugblik OmkeerEvent skills editie 2018

Terugblik op de speciale skiLLLs editie van het OmkeerEvent, op 29 mei 2018 in de OBA. Verbinden van waardevolle initiatieven in de praktijk met beleid, onderwijs, wetenschap, overheid. Ons doel: het verdiepen van de skills-discussie en de bestaande praktijk daarin een steviger plek geven. In dit artikel staat alles bij elkaar: de presentaties (in pdf) van sprekers Sonia Sjollema, Annelies Spork en Sacha van Tongeren, de foto's van de dag, een kort verslag.

Whitepaper: Met juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

Whitepaper Walma vd Molen - Kirschner

Whitepaper: Met juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

Volgens Juliette Walma van der Molen en Paul Kirschner is het tijd voor een fundamenteel debat over de vraag waarom er meer aandacht moet komen voor toekomstbestendig leren (awareness) en hoe die verandering tot stand kan komen. Veel energie gaat verloren in de discussie over wat wel of niet tot 21e-eeuwse vaardigheden moet worden gerekend. Hun whitepaper “Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op”, uitgegeven door de NSvP, levert belangrijke inzichten over toekomstbestendig leren.

Best practices basis voor NL Skills Strategie

Best practices basis voor NL Skills Strategie

Er is een interessante bundel met best practices van samenwerkende organisaties die bijdragen aan skills ontwikkeling voor een leven lang leren. Het leren van de toekomst is één van de thema's waar de SER een actieve rol in speelt. "Deze veeleisende tijd vraagt om grotere onderlinge betrokkenheid en samenwerking om ieders talent en vaardigheden tot ontwikkeling te brengen."

Jongeren opleiden voor niet-bestaande banen in drie stappen

Jongeren opleiden voor niet-bestaande banen in drie stappen

Naar schatting 65% van de kinderen op de basisschool zullen later werken in beroepen die nu nog niet bestaan. Tegelijkertijd worden nu duizenden leerlingen opgeleid voor banen die in de nabije toekomst verdwijnen door automatisering. Hoe maken we het onderwijs toekomstbestendig? Dat is de centrale vraag van een onderzoek van prof. dr. Paul A. Kirschner, NSvP/NIAS-fellow en universiteitshoogleraar bij de Open Universiteit.

Maakonderwijs voor docenten en leerlingen

Maakplaats 021 Waag Society OBA

Maakonderwijs voor docenten en leerlingen

"Wereldwijd gezien doen onze basisscholen het hartstikke goed. Maar leerlingen vaardigheden aanleren voor toekomstige beroepen… daarmee is het belabberd gesteld. De 21e eeuw met al zijn digitalisering en technologisch vernuft is al een flink eind op streek, maar het reguliere onderwijs haakt daar nog veel te weinig op aan." Interview met Sacha van Tongeren van Maakplaats 021 Fellowship.

SkiLLLs Challenge 2017: de winnende initiatieven

SkiLLLs Challenge 2017: de winnende initiatieven

Drie initiatieven ontvingen in 2017 de SkiLLLs Challengeprijs á € 20.000 om hun plannen te realiseren. Voor de NSvP is het debat over skills en Leven Lang Leren reden om samen met Instituut Gak te kijken hoe met vernieuwende verbindingen tussen leren, werken en leven, leren en ontwikkelen aantrekkelijk kan worden voor iedereen. 

Creativiteit krijg je niet voor niks

Creativiteit krijg je niet voor niks - cover

Creativiteit krijg je niet voor niks

Creativiteit wordt steevast genoemd als een van de belangrijkste 21st century skills. Maar wat is creativiteit eigenlijk? En kun je binnen organisaties sturen op creativiteit? Wat zegt de wetenschap over situaties die creativiteit bevorderen? Aan de hand van leven en werk van illustere kunstenaars en creatieve genieën, maken Carsten de Dreu en Daniel Sligte in 'Creativiteit krijg je niet voor niks' duidelijk hoe creatieve producten tot stand komen, hoe je creativiteit kunt meten en welke neuropsychologische processen een rol spelen.

Stadsjongeren opgeleid tot zelfredzaamheidsgids

YQ Lifechanging Mindset

Stadsjongeren opgeleid tot zelfredzaamheidsgids

"Om te overleven gaat het vaak niet om je fysiek, maar juist om je zachte kant; je mindset is minstens zo belangrijk." Een adaptieve mindset en zelfredzaamheid is waar het om draait. "De vaardigheid om onder spanning te blijven denken en schakelen en adequaat te reageren op de snel veranderende buitenwereld." Een interview met Johan Hoogendijk van Fynder Foundation. Samen met Marco Koning van StoryConnect runt hij het project YQ Lifechanging Mindset.

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

WIN bijeenkomst Den Haag

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

Een van de conclusies van de challenge van Werken in Netwerken is dat er tijd nodig is om zich een nieuwe werkvorm eigen te maken en uit het keurslijf te stappen. Pas na het bewust doorlopen van een aantal stappen krijg je de benodigde skills onder de knie en kan het een blijvend effect sorteren. "De toekomst van werk is hún toekomst. Daarom moeten juist twintigers veel meer de lead hebben in de omkering om werk aan mensen aan te passen."

De psychologie van de dagelijkse creativiteit in werk en wetenschap

Carsten de Dreu

De psychologie van de dagelijkse creativiteit in werk en wetenschap

Een toegankelijk boek over de dagelijkse creativiteit in werk en wetenschap, en het eerste Nederlandse overzicht van de psychologische grondslagen van creativiteit. Aan bod komen neuropsychologische processen, persoonlijkheidstrekken, sociale situaties die creativiteit belemmeren of juist bevorderen en mythen rondom creativiteit. Interview met hoogleraar auteur Carsten de Dreu over 'Creativiteit krijg je niet voor niks'.

Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen?

http://demo.innovatiefinwerk.nl/experts

Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen?

Wetenschappers en NIAS/NSvP-fellows Paul A. Kirschner en Juliette Walma van der Molen bogen zich over de vraag 'Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst?' Beiden hebben weinig op met het begrip 21st century skills. Walma van der Molen spreekt liever over toekomstbestendig leren en kwaliteiten die nodig zijn om je te kunnen blijven ontwikkelen. En volgens Kirschner verschillen 20e en 21e eeuwse skills niet zoveel van elkaar; hij richt zich op informatievaardigheden om zelfgestuurd te kunnen blijven leren.

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans (organisatiekundige, lid NSvP-Denktank) ontwikkelt initiatieven voor een slimmer en beter lerende wereld. "Verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden voor de ontwikkeling van leerlingen als zelfstandige ondernemende individuen." Welke Omkering is nodig om dat te bereiken?

“Leercultuur essentieel voor individueel en nationaal succes”

SER bijeenkomst Leven Lang Leren

“Leercultuur essentieel voor individueel en nationaal succes”

Omdat in de veranderende economie en arbeidsmarkt toekomst skills steeds belangrijker worden, ontwikkelde het kabinet samen met de SER een nationale skills-strategie. Eerder werd samen met de OECD een skills strategy framework ontwikkeld, dat het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van skills ondersteunt. Drie speerpunten uit het rapport.

Van modelabel tot goede doelensite

ZomerOndernemer Arnhem

Van modelabel tot goede doelensite

Je hele zomervakantie werken aan je eigen onderneming. Dat deden de jongeren in het project ZomerOndernemer, een van de challengeprijswinnaars van de NSvP. Het resultaat: een mooie mix van commerciële en maatschappelijke doelen. En (meer) inzicht in de eigen ondernemende mindset.

Challengeprijzen 2016: meer kansen voor jongeren

Werken in Netwerken, ZomerOndernemer en Heroes of the Sky

Challengeprijzen 2016: meer kansen voor jongeren

Drie inspirerende initiatieven die bijdragen aan meer kansen voor jongeren op de toekomstige arbeidsmarkt, ontvingen van de NSvP de Challengeprijs 2016. Zij werden gekozen uit tien genomineerde voorstellen, die uit de in totaal 86 inzendingen waren geselecteerd. De winnaars ontvangen ieder een subsidie van € 30.000 om hun plannen te verwerkelijken.

Creativiteit loont. Maar moet je het belonen?

Creatief @ Work wk 12

Creativiteit loont. Maar moet je het belonen?

Veel creatieve geesten zijn sterk “intrinsiek gemotiveerd”, ze halen voldoening en genoegdoening uit de activiteit zelf en niet zozeer uit geld, schouderklopjes en roem. Maar dat creëert een dilemma: Hoe kunnen we de creativiteit van mensen stimuleren, als de belangrijkste stimulans hiervoor uit henzelf moet komen? 

Van uitstel komt afstel. En creativiteit.

Creatief At Work wk. 9

Van uitstel komt afstel. En creativiteit.

Iedereen heeft wel eens die irritante ervaring dat je vastloopt op een probleem. En dat als je dan even afstand neemt, iets anders gaat doen, en later terugkeert om het probleem weer op te pakken, de oplossing zo eenvoudig blijkt. Waarom bedacht ik dat niet direct?! Over de relevantie van de incubatieperiode en het effect op je creativiteit.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons