Terugblik OmkeerEvent skills editie 2018

Een impressie in foto's vind je op ons Facebook-pagina - met dank aan Chielfoto voor de mooie plaatjes!
Om de skills-power terug te zien in bewegend beeld (en geluid): zie ons mooie filmpje op Youtube! Met dank aan Pepijn Nuiten van in-productie.
De presentaties van sprekers Sonia Sjollema, Annelies Spork en Sacha van Tongeren kun je hieronder nog eens terugkijken (klik op de plaatjes). De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs staan in dit bericht.

OmkeerEvent - plenaire presentaties

Sonia Sjollema, directeur van de NSvP, trapte af met een presentatie over de relatie tussen Skills en een Leven Lang Leren. Zij gaf aan dat het thema vooral geagendeerd wordt vanuit het economische streven naar een goed toegeruste beroepsbevolking, het verhogen van internationale concurrentiekracht en inzetbaarheid op een dynamische arbeidsmarkt. Maar ook het persoonlijke belang (de vrijheid voor elk individu om eigen potentie te ontwikkelen) en democratische belang (wat doen mensen met hun vrijheid en ontwikkelde potentieel ten behoeve van een inclusieve en rechtvaardige samenleving?) zijn belangrijk bij skills-ontwikkeling. De recente publicatie over studiesucces in het onderwijs benadrukt ook dat het onderwijs te veel de nadruk legt op de harde en meetbare skills ingegeven door het economische belang en weinig oog heeft voor ongelijkheid. Vanuit het individuele perspectief is het interessant om vast te stellen dat skills, zoals samenwerken met anderen en doorzetten als het tegenzit, op tal van plekken geleerd kunnen worden. Volgens MBO-jongeren leren zij belangrijke vaardigheden voor de toekomst niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Bovendien blijkt dat zij vinden dat bepaalde skills helemaal niet leerbaar zijn.

Sacha van Tongeren, programma manager binnen de OBA en actief betrokken bij het initiatief ‘Maakplaats 021’, nam het stokje over en sprak over het belang van leren in de 21e eeuw. Sacha sluit zich aan bij het idee dat vaardigheden op diverse plekken ontwikkeld kunnen worden. Zij benoemde dat technologie een steeds grote plaats inneemt in ons dagelijks leven. In de OBA zijn zogenaamde maakplaatsen ingericht, zodat jongeren zelf kunnen spelen met technologie. De OBA heeft daarbij van oudsher een publieke functie en wil laagdrempelig voor iedereen toegankelijk zijn. Want: elke jongere verdient een kans om zijn/haar talenten optimaal te benutten. Aangezien we leven in een continu veranderende wereld is het belangrijk dat jongeren aansluiting vinden met banen van de toekomst door ze in aanraking te brengen met digitale technologie.

Tot slot kwam Annelies Spork, programmadirecteur van House of Skills, aan het woord. Zij maakte onderscheid tussen de arbeidsmarkt van nu en de arbeidsmarkt van de toekomst. Momenteel richten wij ons teveel op diploma’s en nemen op basis van een papiertje personeel aan. In de toekomst zullen vaardigheden van essentiële waarde zijn om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. De vraag die zij centraal stelt, is: hoe gaan we naar een skillsgerichte arbeidsmarkt? De huidige manier van matching is niet meer van deze tijd. House of Skills zet zich onder meer in om intersectorale plaatsing te verbetering. Volgens Annelies Spork moet er een verschuiving plaatsvinden: van een focus op diploma’s naar een focus op vaardigheden. Het doel is om vaardigheden op te nemen in een ‘skills-paspoort’ waarmee kandidaten kunnen solliciteren op nieuwe functies.

De presentaties: 

 

 

In gesprek met elkaar: de skiLLL-tafels

Na afloop van het plenaire deel verspreidde de deelnemers zich over de tien SkiLLLs-tafels. In de 1e ronde werden ervaringen gedeeld over mogelijke plaatsen en manieren om skills te ontwikkelen/leren. Wat opviel was dat er al snel verbindingen ontstonden om elkaar te kunnen ondersteunen. De motivatie om een Leven Lang Leren vanuit diverse praktijkperspectieven op de kaart te zetten was groot. Daarna werd er gesproken over geleerde lessen, wat er nodig is voor versterking van bestaande initiatieven en de relatie tussen onderwijs, wetenschap en praktijk. De deelnemers en discussieleiders dachten tot slot na over een overkoepelende boodschap naar buiten. Deze boodschappen werden in de theaterzaal ten gehore gebracht.

De boodschap naar buiten

Uit de gesprekken kwamen mooie boodschappen voor verschillende stakeholders naar voren. Vincent Wiegel en José Cuperus, beiden verbonden aan het project “Crossing Educational Borders”, spraken het publiek toe met de volgende boodschap: Werk aan ontschotting en creëer ruimte voor werkenden, docenten en studenten om samen in gesprek te gaan over wat een ieder wil leren. Want Leven Lang Leren is voor hen allemaal van belang. Manon Becher, oprichter van Starters4Communities, kwam tot de conclusie dat veel mensen ongelukkig in hun werk zijn en dat meer modulair onderwijs voor (nog meer) keuzestress zorgt. Zij richtte haar boodschap aan kleuters omdat het belangrijk is al jong vanuit het persoonlijk perspectief na te denken over wat je wil toevoegen aan de samenleving. Hossam Boutaïbi, oprichter van Dare2Dream projecten en verbonden aan de Nationale Denktank, richtte zijn boodschap aan scholieren. In de toekomst zullen robots en computers steeds belangrijker worden. Hoe kunnen wij ons van robots onderscheiden? Door jezelf te laten zien en hard te werken aan intermenselijke vaardigheden. Sacha van Tongeren, programmamanager Maakplaats 021, benoemde vooral een aantal inzichten, zoals de ‘match’ tussen het aanleren van nieuwe skills en de relevantie ervan in de toekomst. Want ook de toekomst blijft in ontwikkeling en de aanpassingen in onderwijs gaan vaak langzaam. Vragen die daarbij van belang zijn: Is de wereld al verder? Gaan we de juiste kant op? Uit de discussie bleek dat deelnemers het erover eens waren dat een Leven Lang Leren een centrale plaats moet hebben in onderwijsontwikkeling, maar dat maatschappelijke en persoonlijke belangen daarin ook plaats verdienen. En dat het van belang is om gesprekken te blijven voeren waarbij zowel initiatiefnemers van skills-projecten als docenten, beleidsmedewerkers en wetenschappers inzichten delen.

Fictiefilm ‘2045: Mens en/of Robot?’

Zoals deze de dag al eerder werd genoemd: de impact van technologie op onze manier van leven en werken is groot. Maaike Broos, freelance filmmaker en directeur van BROOSDOC-films, betrad vervolgens het podium en introduceerde de film “2045: Mens en/of Robot?”. De korte film is het resultaat van de FilmChallenge die de NSvP uitzette om jongeren uit te dagen de toekomst van werk te verbeelden. De voorpremière liet het resultaat zien dat met de inbreng van velen tot stand was gekomen. De film is er niet op gericht een positieve of negatieve toekomst te schetsen, maar om discussie los te maken over welke relaties wel en niet door technologie overgenomen kunnen worden en wie de technologie beheert en aanstuurt. Doel van de film om debat en discussie aan te wakkeren leek behaald. Het publiek bleef achter met vragen als: “Wie voerde het gesprek met de patiënt?” en “Hoe zou ik het gesprek met een robot ervaren?”

Uitreiking David van Lennep Scriptieprijzen

Onder de aanwezigen wachtten een aantal studenten in spanning af op het moment van de uitreiking. De NSvP reikt de David van Lennepprijs jaarlijks uit aan uitmuntende master theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. Dit jaar vielen Yuri Scharp (1e prijs, onderzoek naar gamification op werk, Erasmus Universiteit Rotterdam), Anneke den Hartog (2e prijs, het belang van authenticiteit bij jobcraften, Universiteit Utrecht) en Anka Gsell (3e prijs, luistergedrag van leidinggevenden versterken door mindfulness, Maastricht University) in de prijzen. Zij werden ieder door een van de juryleden – Jan de Jonge, Maria Peeters, Marc van Veldhoven – persoonlijk toegesproken en gelauwerd.

 

De NSvP wil met het OmkeerEvent - Skills Editie waardevolle initiatieven verbinden met beleid, onderwijs, wetenschap en praktijk. Ons doel: de impact vergroten en de bestaande praktijk een steviger plek geven in de discussie. Bekijk het hele programma nog eens op de pagina van het OmkeerEvent. Of struin voor inhoudelijke artikelen door het Skills-dossier of het dossier Leven Lang Leren in ons Kenniscentrum.

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons