Nudging als middel voor bewuste gedragsverandering

OntwikkelNudge van Team UWV winnaar NudgeEindprijs

Vrijdag 23 november werd tijdens de Middag van het Ontwikkelgedrag de winnaar van de NudgeChallenge aangewezen: Team UWV ontving uit handen van Marise Born (bestuursvoorzitter van de NSvP) de NudgeEindprijs van € 15.000.
Hoe stimuleer je leren en ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden? Welke OntwikkelNudges kunnen daarbij helpen en waarom? Drie organisaties ontvingen in 2017 een subsidie van de NSvP á € 10.000 om een kansrijke pilot met OntwikkelNudges uit te voeren. Team Fontys Hogeschool, team UWV en team Gemeente Zutphen i.s.m. Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam verrichtten afgelopen jaar concrete OntwikkelNudges, en streden daarmee tevens om de eindprijs van € 15.000.

Ieder jaar organiseert de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) challenges om vernieuwing op het vakgebied van mens en werk te stimuleren, gericht op een menswaardige toekomst van werk. Na de eerste oproep kregen de drie beste initiatieven met € 10.000 de kans om een NudgePilot op te zetten. De drie NudgePilots waren:
•    “OntwikkelNudge om informeel leren te stimuleren door kennis van buiten naar binnen te halen” (team gemeente Zutphen)
•    “Platform-nudge om de mediawijsheid van docenten te vergroten” (team Fontys)
•    “Nudge om de kansrijkheid van werkzoekenden te vergroten” (team UWV)

De NudgePilot omvatte het daadwerkelijk verrichten van een OntwikkelNudge, een effectmeting en een goede beschrijving van de resultaten en inzichten. Op basis daarvan bepaalde het bestuur van de NSvP welke van de organisaties de NudgeEindprijs zou ontvangen.

 

Doorbreken van negatieve stereotypering met gerichte informatie als basis van Nudge

Op 23 november werd tijdens de Middag van het Ontwikkelgedrag in Dierenpark Amersfoort de winnaar aangewezen: team UWV, bestaande uit een groep jonge, gedreven medewerkers die de mogelijkheden voor een goede match op de arbeidsmarkt en daarmee de kansrijkheid van werkzoekenden wil vergroten.
Langs de kant staan is niet alleen frustrerend, maar levert ook achterstand op het gebied van leren en ontwikkelen, omdat het meeste geleerd wordt via informeel leren op de werkvloer. Met name werkzoekenden van boven de 45 jaar met een opleiding op MBO-niveau in de administratieve sector hebben moeite om een baan te vinden. De gedachte van deze werkzoekenden is vaak dat dit vooral komt door hun leeftijd terwijl met name het type vacatures waar zij op solliciteren van grote invloed is. In 2017 waren er 340 vacatures en 32.000 werkzoekenden die op vacatures voor administratieve functies reageerden! Door de teleurstelling als gevolg van afwijzingen ontstaat een negatieve stereotypering waarin de werkzoekende zichzelf afschrijft en als te oud bestempeld.

Om de negatieve stereotypering te doorbreken, werd per mail een voorbeeld gegeven van iemand die op oudere leeftijd een andere baan vond in een vergelijkbaar beroep en werd met concrete stappen duidelijk gemaakt hoe een betere match bereikt kon worden. De aanpak valt onder een gedragsgerichte benadering, omdat er rekening wordt gehouden met typisch menselijke angsten en biases. Maar de Nudge liet eigen keuze open, de werkzoekende bleef bewuste en goed geïnformeerde keuzes maken over de vacatures waarop iemand wel of niet reageerde.

 

Onderzoek en resultaten

In totaal waren 1861 werkzoekenden betrokken in het experiment, waarbij de helft de mail met aanvullende informatie kreeg (de Nudge-conditie) en de helft een controlegroep vormde. Uit het onderzoek bleek dat onder de werkzoekenden die de e-mail ontvingen 30% meer naar kansrijke beroepen werd gezocht. Bovendien veranderde ook hun sollicitatiegedrag: terwijl het aantal sollicitaties hetzelfde bleef reageerden zij vaker op kansrijke beroepen en minder vaak op administratieve beroepen.

 

Juryoverwegingen

De jury was van mening dat Team UWV een uitstekende NudgePilot heeft neergezet -met een goed doordachte aanpak. Het team heeft een gedegen vooronderzoek gedaan waaruit zeven belangrijke gedragsbelemmeringen werden gedestilleerd. Met behulp van gedragskennis werden de achterliggende biases geïdentificeerd waarop een passende interventie werd ontworpen om werkzoekenden met gerichte informatie te benaderen. De jury was van mening dat in de aanpak wetenschap en toepassing op elegante manier bij elkaar zijn gebracht. De goede zelfreflectie en aandacht voor de ethische afwegingen leidde tot de keuze voor een type Nudge waarin bewuste overwegingen tot gedragsaanpassing leiden.
Het experiment toont aan dat goed onderbouwde mini-interventies relatief grote effecten kunnen hebben die op een eenvoudige wijze ook breder zijn toe te passen om mismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken.


 

Een artikel over de gedragsinterventie en de opgedane inzichten staat hier in ons Kenniscentrum: Waardevolle gedragsinzichten voor goede match op de arbeidsmarkt 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons