Leren op de werkvloer: Wat (stimu)leert werkenden?

leren werkvloer

Vaak vindt leren, zoals wij het kennen, formeel plaats, bijvoorbeeld in een cursus of opleiding. Toch kan juist het informeel leren op de werkvloer veel bijdragen aan de ontwikkeling van werkenden.

Naast dat de juiste vorm van leren (formeel of informeel) moet aansluiten bij de behoeften van werkenden, is het belangrijk om je, als werkgever, bewust te zijn van systematische denkfouten en overtuigingen die het leren kunnen belemmeren. Verschillende nudges -duwtjes in de goede richting- kunnen deze belemmeringen weghalen zodat er een optimale leeromgeving op het werk ontstaat.

 

Het belang van OntwikkelNudges

Het is belangrijk om de belemmeringen om te leren en ontwikkelen goed in beeld te krijgen, omdat soms ten onrechte wordt gedacht dat werkenden niet willen of kunnen leren. 'OntwikkelNudges' zijn een relatief nieuw begrip, we hopen daarom dat er in de nabije toekomst meer kennis beschikbaar komt over het toepassen van nudging om de ontwikkeling van werkenden te stimuleren.

In dit artikel kun je lezen hoe je informeel leren kunt stimuleren door gebruik te maken van de werk context. Daarnaast zullen we ingaan op veelvoorkomende denkfouten en belemmerende gedachten die het leren in de weg kunnen staan. Tenslotte, geven we een aantal suggesties om nudges in te zetten voor een optimale leeromgeving.

Een gedragsbewust HR-beleid 

Het inzetten van nudges om werkenden te stimuleren om te leren en ontwikkelen, is nog een vrij nieuw begrip. De suggesties voor verbetering in dit artikel zijn gebaseerd op veelvoorkomende biases en belemmerende gedachten die tijdens het werk het leren in de weg kunnen staan. Ze zijn bedoeld als suggesties, ter ondersteuning van een gedragsbewust HR-beleid, dat werkenden helpt het gewenste leer- en ontwikkel gedrag uit te voeren.

 

Ben je benieuwd hoe de gedragsbelemmeringen in de werkcontext een rol kunnen spelen? Lees dan het volledige artikel in de bijlage.

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons