Nudging in organisaties ten behoeve van leren en ontwikkelen

We zijn het erover eens dat leren en ontwikkeling in ons leven van belang is. Vaak hebben organisaties HR-beleid om werkenden te stimuleren om zich te ontwikkelen en te blijven leren. Wanneer het leren moeilijk van de grond komt of de ontwikkeling van werknemers moeilijk zichtbaar is, concluderen we al snel dat dit ligt aan de motivatie van de werknemers. Maar vaak zijn er ook belemmeringen in de werkomgeving die het leren en ontwikkelen in de weg staan. In dit artikel willen we ons richten op het ontwikkelen van een stimulerende werkcontext waarbinnen werkenden makkelijker tot leren en ontwikkelen komen.

 

De feilbaarheid van het menselijk brein

Vaak wordt er in HR-beleid vanuit gegaan dat mensen altijd rationeel handelen. Echter, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel van het menselijk gedrag onbewust, dus niet rationeel is (Sugden, 2009; Marteau, Hollands & Fletcher, 2012). Hierdoor kunnen onbewuste denkfouten voorgenomen gedrag tegenwerken. Een zeer innovatieve methode die uitgaat van menselijke denkfouten is nudging. Nudges of ‘duwtjes’ in de goede richting, kunnen mensen aanzetten tot ander gedrag, bijvoorbeeld door gedragskeuzes aantrekkelijker of gemakkelijker te maken. Deze methode, uitgaande van de gedragswetenschap, kan ingezet worden om leren en ontwikkelen in organisaties te stimuleren door de omgeving aan te passen zodat betere keuzes gemaakt worden. De sleutel tot succes bij het toepassen van deze methode op de werkvloer, is de kennis over de feilbaarheid van ons menselijk brein en de bekendheid met de verschillende nudgetechnieken (Hall-Ellis, 2015).

 

Nudging in organisaties

In dit artikel doen we een poging om de bestaande kennis over nudging toe te passen op het thema Leven Lang Leren. Tevens hopen we inspiratie te bieden voor een nieuwe kijk op mogelijkheden om een stimulerende leeromgeving te creëren. Zowel organisaties als werkenden kunnen daar baat bij hebben (Hall-Ellis, 2015). Het uitgangspunt is dat bijna iedereen het belang van leren en ontwikkelen omarmt, maar dat irrationele keuzeprocessen de daadwerkelijke acties om tot leergedrag te komen in de weg kunnen staan.

In het bijgevoegde artikel worden alle 'foutjes' van ons dagelijks denken en hoe deze te nudgen zijn uitgebreid toegelicht. 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons