De wereld van werk een beetje mooier maken

Marise Born

Werk staat vaak synoniem voor het hebben van een betaalde baan, een functie. Maar werken staat voor iets veel breders: dat gaat om ons dagelijks bestaan en raakt aan vragen over gevoelens van zinvolheid en het ontplooien van onze talenten.

Afscheid Alex Bunjes als bestuursvoorzitter NSvP

Alex Bunjes Marise Born Joost Belinfante

Tijdens een feestelijke borrel met muziek van Joost Belinfante vond na afloop van de Kompasmiddag van 17 november het afscheid plaats van Alex Bunjes als bestuursvoorzitter van de NSvP.

Scriptieprijswinnaars 2014

Scripties over psychopathisch leiderschap, start- en stopcontrole als selectie instrument en het nut van leer- en streefdoelen winnen prijs. Met een sterk ethische bedrijfscultuur minder last van de negatieve effecten van psychopathisch leiderschap. Testen op start- en stopcontrole lijkt nuttig selectie-instrument te zijn. En leer-toenaderingsdoelen zijn goed voor het vertrouwen in de eigen bekwaamheid.
Dat zijn drie belangrijke bevindingen uit de winnende scripties David van Lennepscriptieprijs 2014.

Goede voornemens en ACT

nieuwjaarsoverdenking Sonia Sjollema

Goede voornemens zijn het begin zijn van persoonlijke ontwikkeling. Zelf heb ik er natuurlijk ook één: Leven met meer lef! Maar dan hoor ik al weer dat stemmetje in mijn hoofd, dat me onnodig zenuwachtig maken en me achteraf genadeloos op al mijn fouten wijst. En die helpt me niet om tot een goede presentatie te komen.  Hoe kom ik er vanaf? Ik ga hiervoor inspiratie halen uit de Acceptance en Committent Therapie (ACT). 

Eerlijk zullen we alle delen, of toch niet?

Sonia Sjollema

De laatste jaren staan de kranten vol over de opkomst van de deeleconomie. Het gaat om mensen en bedrijven die peer-to-peer via digitale platforms vraag en aanbod bij elkaar brengen. In het begin sprak de ontwikkeling aan, omdat er vaak een ideële gedachte achter zat. Het was een democratische beweging die oude bedrijven, waarin het vertrouwen sinds de economische crisis gedaald was, buiten spel wist te zetten. Maar hoe verstorend is die nieuwe deeleconomie voor de arbeidsmarkt? Wat zijn de gevolgen voor de kloof tussen arm en rijk?

Feilbaar maakt veilig. Het effect van Team Resource Management op de cultuur van een intensive care (2010)

Karien Hammink onderzocht een thema dat elke dag wel in het nieuws komt: de soms grote fouten die organisaties en hun medewerkers en managers maken.  Na elke grote fout zijn politiek en media er vaak als de kippen bij om te roepen dat er gestraft moet worden. Barbertje moet hangen, zo is de common sense. Hammink concludeert uit haar onderzoek binnen een Intensive Care afdeling van een ziekenhuis juist het tegenovergestelde. Fouten moet je niet bestraffen, maar ervan leren. Teams die dat doen, worden steeds beter, waardoor de veiligheid voor – in dit geval – patiënten toeneemt.

Dynamische loopbanen: het centrale thema van de NSvP in 2013

Het jaar 2013 was een jubileumjaar voor de NSvP omdat de stichting haar 12,5 jarig bestaan als vermogensfonds vierde. Het thema loopbaanontwikkeling dat sinds de oprichting al een belangrijk thema is geweest, stond in dit jubileumjaar centraal. Tijdens verschillende activiteiten heeft de NSvP samen met een grote groep betrokkenen geprobeerd zicht te krijgen op wat mensen daadwerkelijk in beweging brengt en hoe de dynamiek in loopbanen te vergroten is. Hieronder een kleine greep uit de jubileumactiviteiten die in het jaarverslag nader worden belicht.

Nieuws van de leerstoelhouder ‘Employability in werkrelaties’ in 2014

Aukje Nauta

Aukje Nauta is sinds 2010 NSvP-leerstoelhouder ‘Employability in werkrelaties’. In die rol zoekt ze naar methoden om de relatie tussen baas en medewerker een nieuwe impuls te geven. Op de vraag waar zij zich de komende tijd mee bezig wil houden, antwoordt ze: ‘Ik heb een duidelijke missie voor ogen: werknemers en werkgevers met elkaar in gesprek brengen om het beste in elkaar naar boven te halen.

Scripties over stresshantering, innovatiekracht en leeftijdsdiscriminatie winnen David van Lennepprijs

Prijswinnaars David van Lennep Scriptieprijs 2013. Conclusies van de prijswinnende scripties: "Beter in je vel door het accepteren van negatieve emoties" (Katharine Kuba) en "Vacatureteksten met leeftijdsonderscheid leiden tot een voorkeur voor de jongere kandidaat" (Anne Wouters-Megens). En Ann-Cathrin Starke onderzocht de invloed van de persoonlijke waarden van CEO's op innovatief werkgedrag van medewerkers.

Uitreiking David van Lennep Scriptieprijs 2013 en debat: Werken in de 21e eeuw

Jaarlijks reikt de NSvP de David van Lennep Scriptieprijs uit. Het gaat om een prestigieuze prijs die wordt toegekend voor uitzonderlijk goede doctoraalscripties/master theses op het gebied van de psychologie van arbeid en organisatie. Voorafgaand is er een debat met het thema Werken in de 21e eeuw. Geïnteresseerden en relaties van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek zijn van harte uitgenodigd om deze feestelijke middag bij te wonen.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons