David van Lennep Scriptieprijs 2012: Hoge onderzoekskwaliteit en maatschappelijke relevantie bij winnende master theses

winners david van lennep scriptieprijs 2012

Hoe vergroot jobcrafting de adaptieve prestaties van medewerkers? Hoe vergroot mindfulness de mentale belastbaarheid van medewerkers? En draagt behulpzaamheid op het werk bij aan de kwaliteit van het gezinsleven? Dat zijn de centrale vragen van de drie winnende Master Theses die door de NSvP beloond zijn met de David van Lennep Scriptieprijs. Onderwerpen die goed passen in de huidige werkcontext waarin aanpassingsvermogen en duurzame inzetbaarheid belangrijke onderwerpen zijn in moderne arbeidsorganisaties. Wat zijn de bevindingen? En wat kunnen organisaties hiervan leren?

Bekijk het foto-sfeerverslag van de uitreiking en het zaaldebat met Arjan Erkel

Vergroot jobcrafting de adaptieve prestaties van medewerkers?
De eerste prijs gaat naar Jeanine van Mersbergen van de Technische Universiteit Eindhoven voor haar masterscriptie: “The test and evaluation of a job crafting intervention in healthcare”. In dit onderzoek werd een groep verpleegkundigen ondersteund om via een jobcrafting-interventie op zoek te gaan naar nieuwe manieren van werken. Bij jobcrafting zijn het de medewerkers zelf die invloed uitoefenen op de vormgeving en uitvoering van het werk, zodat het beter aansluit bij de eigen mogelijkheden en interesses. Zij maakten in een training een persoonlijk crafting-plan en werkten vervolgens drie weken aan de uitvoering ervan. In dit onderzoek is aangetoond dat met name het vergroten van hulpbronnen (zoals steun zoeken bij collega´s) bijdraagt aan een groter gevoel van welzijn op het werk. Bovendien versterkt de interventie het aanpassingsvermogen. Het verplegend personeel had minder moeite met het toepassen van een nieuwe werkmethode voor oudere patiënten. Dit maakt jobcrafting niet alleen een interessante interventie om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Jobcrafting blijkt ook een belangrijke rol te spelen bij het verhogen van de adaptieve prestaties. In een sector die sterk in verandering is biedt dit organisaties een groot voordeel.

Vergroot mindfulness de mentale belastbaarheid van medewerkers?
De tweede prijs is voor Alina Feinholdt van de Universiteit van Maastricht voor haar masterscriptie: ‘A Mindful Workforce? A diary study investigating effects of brief mindfulness meditations'. Alina deed onderzoek naar een nog niet gangbare interventie in organisatie gebaseerd op mindfulness meditaties en het effect hiervan op het welbevinden van werkers in een emotioneel geladen werkomgeving. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de werkers die meededen aan de meditatieoefeningen minder last hadden van de negatieve bijeffecten van de emotionele belasting van het werk. Zij bleken het werk langer te kunnen volhouden. Ook bleek dat de tevredenheid over het werk toenam ten opzichte van de werkers in de controlegroep. De mentale belasting van werkers in stressvolle en emotioneel beladen omgevingen is in veel bedrijfstakken een bron van zorg. Dan is het zeker interessant om vast te stellen dat met een dergelijk eenvoudig ‘mindfulness’ programma gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen.

Draagt behulpzaamheid op het werk bij aan de kwaliteit van het gezinsleven?
De derde prijs gaat naar Chang Lu van de Universiteit van Tilburg voor zijn master scriptie The Relationship between Helping Behavior in Workplace and Work to Family Enrichment: A Multi-foci and Dual-cultural Study. Chang Lu onderzocht wat de mogelijke relaties zijn tussen het helpen van collega’s en leidinggevenden op het werk en de mate waarin behulpzaamheid op het werk bijdraagt aan de kwaliteit van het gezinsleven thuis. Bovendien vergeleek hij de situatie in de Nederlandse en de Chinese context. Behulpzaam gedrag ten aanzien van collega’s of leidinggevenden, vindt vaak zijn herkomst in een zekere wederkerigheid, de medewerker krijgt er ook wat voor terug. Bijvoorbeeld de steun die men van een organisatie krijgt, in de betrokkenheid die men bij de organisatie voelt, door plezier in het werk dat men ervaart. Behulpzaam zijn ten opzichte van anderen leidt op zijn beurt weer tot hogere zelfachting, tot een goed gevoel over jezelf. Die laatste gevoelens, percepties draag je vervolgens weer over naar je gezinsleven thuis. Dat is goed nieuws voor arbeidsorganisaties. Want een rijker gezinsleven draagt weer bij aan het functioneren van medewerkers.

David van Lennep Scriptieprijs
De David van Lennep scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) voor de drie beste master-theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. De prijs is één van de manieren waarop de stichting bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de Arbeids- en Organisatiepsychologie. Jaarlijks zien op dit onderzoeksterrein ongeveer 150 MA-theses het licht. Alleen de beste worden door de universiteiten genomineerd voor de David van Lennep scriptieprijs. De drie prijswinnaars ontvangen ieder een bedrag van € 3500,= als aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan. De sectie die de student heeft begeleid krijgt € 1500,=. De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit prof.dr. Nol Groot, mw. dr. Annet de Lange en mw. prof.dr. Anneke van Doorne-Huiskes.

Lees en download alle genomineerde en winnende theses.

Overige genomineerden voor de David van Lennep scriptieprijs:

 • Sarah van den Hee, Saviour or Disaster? The influence of Leaders’ narcissism on Leader Effectiveness during Crisis, Universiteit van Amsterdam, Arbeids- & Organisatiepsychologie.
 • Tim de Wilde, Noblesse Oblige: How power influences moral judgments, Universiteit van Amsterdam, Arbeids- & Organisatiepsychologie.
 • Emile Jeuken, Het Goede, het Slechte en het Geroddel: De invloed van Situatie, Sociale Waardeoriëntatie en Macht op Roddelmotivatie en Roddelgedrag, Universiteit van Amsterdam, Arbeids- & Organisatiepsychologie.
 • Rob van Dijk, Langer doorwerken: een op theorie gebasseerde interventie, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen.
 • Heidi Hoang, Parents’ Utilization of Work Home Arrangements: The role of own and spouce’s parenthood ideology and spouse’s utilization of work home arrangements, Tilburg University, Human Resource Studies.
 • Hanneke Vreugdenhil, Do older employees use task crafting in order to reduce the perceived misfit with their job? The influence of future time perspective and proactive personality – A diary study, Tilburg University, Human Resource Studies.
 • Lonneke Dubbelt, Development and Validation of a Digital Work Simulations to Assess Machiavellianism and Compliant Unethical Behavior, Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut voor Psychologie.
 • Iva Toni, Crossover of engagement in teams, Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut voor Psychologie.
 • Daphne Sman,Creating a perfect job on a daily basis: A day Reconstruction Study, Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut voor Psychologie.
 • Merel Knoppe, The psychological contracts of temporary employees, University of Amsterdam, Business School.
 • Ton Modderman, Is there a positivity effect in middle-aged adult’s memory of a leader’s speech?, Rijksuniversiteit Groningen, Organizational Psychology.
 • Marjolein Hoogeboom, The origins of self reflection: How to enhance professional development among coaching psychologists, Vrije Universiteit Amsterdam, Sociale- en Organisatiepsychologie.
 • Richard Arts, A Multilevel study on the Contagion of Job Crafting between Coworkers and the Relationship between Job Crafting and Adaptivity, Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen.
 • Aniek Verschuren, Relying on LinkedIn Profiles for Personality Impressions, Tilburg University, Work and Organizational Psychology.
 • Bram Fleuren, Benefiting from Unfairness: the Consequences of Affirmative Action on Prosocial Behavior, Tilburg University, Work and Organizational Psychology.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons