De wereld van werk een beetje mooier maken

Marise Born

Werk staat vaak synoniem voor het hebben van een betaalde baan, een functie. Maar werken staat voor iets veel breders: dat gaat om ons dagelijks bestaan en raakt aan vragen over gevoelens van zinvolheid en het ontplooien van onze talenten.

Het jaar 2016 is mijn eerst volle jaar als voorzitter van de NSvP. Een moment om als voorzitter en als organisatie wat verder in de tijd vooruit  te denken en te kijken dan op andere momenten. Te kijken naar de veranderingen om ons heen in de wereld. Nederland gaat werk maken van het voorzitterschap van de EU voor de komende zes maanden, de WRR beschrijft in zijn net verschenen rapport hoe belangrijk het is voor de toekomst van asielzoekers om werk te hebben, en dat de druk die jongeren in de huidige wereld van studie en het zoeken naar werk soms ervaren zo belastend kan zijn dat ze zich afvragen of ze alleen maar last hebben van een dipje of dat ze echt overspannen zijn. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die niet aan het studeren of werken zijn en voor wie de afstand tot studie en werk zo groot geworden is dat hun vragen veel meer gaan over wie ze zijn in de maatschappij zoals die er voor hen uitziet.

De NSvP wil meehelpen om met zijn allen de wereld van werk en werken een beetje mooier te maken. Werk staat vaak synoniem voor het hebben van een betaalde baan, een functie. Maar werken staat voor iets veel breders, Dat gaat om hoe wij functioneren in ons dagelijks bestaan en in de maatschappij, en dat raakt aan vragen over gevoelens van zinvolheid en het ontplooien van onze talenten, die heel divers kunnen zijn.

De NSvP gelooft in de kracht van divers talent en in het verbinden van wie wij als mensen zijn met hoe wij functioneren. De NSvP wil ieders talent centraal stellen en op zoek gaan naar hoe werk menswaardig kan zijn in plaats van het zoeken naar mensen die het werk waardig zijn. We noemen dat De Omkering. We hebben daar ideeën bij. Ieder mens heeft een aantal basisbehoeften, dat weten we vanuit de psychologie: de behoefte aan zekerheid en zelfredzaamheid, de behoefte aan verbinding en inclusie, de behoefte aan competent zijn en de behoefte aan autonomie en zelfverwerkelijking. Hoe kan werk zo worden vormgegeven dat het deze behoeften faciliteert? De NSvP wil met andere partijen over deze uitdagingen nadenken en mensen aanzetten tot een omkering van de huidige praktijk van werk. Daardoor denken wij dat de ruimte voor de enorme diversiteit aan talenten van mensen iets groter kan worden en de wereld ietsje mooier.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons