Afscheid Alex Bunjes als bestuursvoorzitter NSvP

Alex Bunjes Marise Born Joost Belinfante

Tijdens een feestelijke borrel met muziek van Joost Belinfante vond na afloop van de Kompasmiddag van 17 november het afscheid plaats van Alex Bunjes als bestuursvoorzitter van de NSvP. Hij gaf sinds 2004 leiding aan de verdere uitbouw van de NSvP als stichting en kennisplatform. Kenmerkend voor zijn voorzitterschap was zijn ondersteunende opstelling en zijn passie voor ontwikkeling van individueel talent en de persoonlijke kracht van mensen. Met zijn vertrek komt er een einde aan ruim veertig jaar betrokkenheid bij de NSvP, maar zijn verbondenheid met het gedachtegoed blijft. Vanaf hier geeft hij stokje over aan Marise Born, hoogleraar Psychologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.  

           

Lange betrokkenheid 
Alex heeft een veel langere betrokkenheid met de NSvP dan alleen zijn voorzitterschap. Hij is in verschillende rollen meer dan 40 jaar met de NSvP verbonden en kent daarmee de geschiedenis van het adviesbureau van binnen uit. Al in 1973 ging hij is als psychologisch adviseur bij het adviesbureau Psychotechniek werken. Hij vervulde hier verschillende rollen en werd in 1992 directeur van het adviesbureau. In 2004 werd hij voorzitter van de NSvP, dat inmiddels een onafhankelijk fonds en kennisplatform was geworden. 

NSvP in verleden, heden en toekomst 
Alex blikte tijdens zijn afscheid terug op een aantal markante periodes uit de geschiedenis van de stichting en plaatste de NSvP in verleden, heden en toekomst. Hij sprak over de industriële revolutie als context voor de oprichting van het adviesbureau Psychotechiek, de Foundign Fathers, zijn ervaringen in de adviespraktijk en de uitdagingen voor de toekomst. (Lees hier zijn hele toespraak)

Eigen ervaring met founding fathers en de adviespraktijk 
Door zijn lange betrokkenheid bij de NSvP kent Alex de idealen die samenhingen met de oprichting en ontwikkeling van de NSvP van binnenuit. In de brochure ‘oog voor ontwikkeling’ die in verband met dit afscheid werd samengesteld, is de geschiedenis van de stichting vanuit dit persoonlijke perspectief belicht. Onder andere zijn de persoonlijkheden van de ‘foundign fathers’ beschreven als ook hun gemeenschappelijk ideaal: het zichtbaar maken van het ontwikkelpotentieel en een samenwerking in vrijheid. In zijn toespraak memoreerde Alex ook enkele persoonlijke herinneringen aan deze tijd.  

Ook noemde hij enkele maatschappelijke ontwikkelingen die aandacht en activiteiten vragen van de NSvP. Hij sloot af met de woorden: “Activiteiten die aansluiten bij de rode draad die door de NSvP loopt en die ruimte en waarde creëren voor individu, organisaties en samenleving. Daarbij wens ik haar en alle betrokkenen veel succes.” 

Bijlage

Thema's

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons