Scriptieprijswinnaars 2014

Scripties over psychopathisch leiderschap, start- en stopcontrole als selectie instrument en het nut van leer- en streefdoelen winnen prijs.

Met een sterk ethische bedrijfscultuur minder last van de negatieve effecten van psychopathisch leiderschap. Testen op start- en stopcontrole lijkt nuttig selectie-instrument te zijn. En leer-toenaderingsdoelen zijn goed voor het vertrouwen in de eigen bekwaamheid.
Dat zijn drie belangrijke bevindingen uit de winnende scripties David van Lennepscriptieprijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan drie vernieuwende master theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. De jury bestond dit jaar uit drie professoren van verschillende universiteiten: Carsten de Dreu, Marise Born en Bernard Bijstad.

De prijs werd uitgereikt in Utrecht, door NSvP-directeur Sonia Sjollema. 

1e prijs: Wapen je organisatie tegen psychopathisch leiderschap met sterke bedrijfsethiek

Maxim Laurijssen van de Rijksuniversiteit Groningen kreeg de eerste prijs voor zijn scriptie over psychopathisch leiderschap. 
Een neiging tot psychopathisch trekjes lijkt bevorderlijk voor het verkrijgen en behouden van een leidinggevende positie, stelt Laurijssen in zijn master thesis. Commanderen, manipuleren, onaanvaardbare risico's nemen en dat gedrag normaal vinden. Laurijssen vroeg zich af wat eigenlijk de effecten zijn van dat psychopathisch leiderschap op de organisatie, en wat er tegen te doen is. Een sterk ethische cultuur bleek een buffer tegen het psychopathische gedrag. 

Groot praktisch nut
De jury was lovend over deze these. Bedrijfsethiek staat hoog op de wetenschappelijke agenda en deze maatschappelijke relevante vraag, en het gedegen onderzoek dat hij deed, zijn redenen om hem de eerste prijs uit te reiken. ”Een theoretisch sterk verankerde interventie met mogelijkerwijs een groot praktisch effect”, oordeelde de jury.

2e prijs: start- en stopcontrole voorspelt gedrag op de werkvloer

De winnaar van de tweede prijs is Loes Kreemers van de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef een uitermate goed leesbare thesis over de relatie tussen zelfcontrole en werkgedrag. 
Hoe beter iemands stopcontrole is –  stoppen met aantrekkelijk maar ongewenst gedrag zoals impuls aankopen – hoe minder contraproductief gedrag de werknemer vertoonde, zoals iemand ergens de schuld van geven. Een goede startcontrole – het kunnen starten gewenst maar niet aantrekkelijk gedrag zoals het beginnen aan een saaie taak –  voorspelde dat werknemers vaker een probleem positief herdefinieerden. 

Onderzoek onder 300 werknemers 
De jury ziet in de uitkomsten van het onderzoek onder 300 werknemers een praktische waarde voor de HRM-praktijk. Bij personeelsselectie kan bijvoorbeeld getest worden op start- en stopcontrole. “Een voorbeeld van boeiend en weloverwogen onderzoek.”

3e prijs: Invloed van prestatiedoelen op de werkuitkomsten 

De derde prijs gaat naar de master these met een zeer uitgebreid en grondig meta onderzoek. Lisenne Giel van de Erasmus Universiteit Rotterdam bekeek 93 eerder studies met in totaal 15.000 respondenten en analyseerde 308 effecten. Dit robuuste onderzoek heeft volgens de jury duidelijke implicaties voor organisaties. Lisanne Giel beschreef in haar thesis vier typen doelen – een leerdoel en een streefdoel beiden met een toenaderings- en een vermijdingsdimensie. Ze bekeek hun effect op vertrouwen in de eigen bekwaamheid, werkplezier, motivatie en prestatie van werknemers. De vier doelen zorgen ervoor dat: a) mensen zichzelf willen verbeteren, b) willen voorkomen dat ze het slechter gaan doen, c) laten zien dat de beter zijn dan anderen of d) willen voorkomen dat ze als incompetent worden gezien. Dat het creëren van een organisatieklimaat waarin ontwikkeling van kennis en vaardigheden centraal staat, belangrijke positieve gevolgen heeft voor de organisatie en de werknemers, is een van Lisennes conclusies.   

David van Lennep Scriptieprijs

​De David van Lennep scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) voor de drie beste master theses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. De prijs is één van de manieren waarop de stichting bijdraagt aan de innovatie op het terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie. Jaarlijks worden er over dit onderzoeksterrein ongeveer 150 master theses geschreven. Alleen de beste worden door de universiteiten genomineerd voor de David van Lennep scriptieprijs. 

€ 3.500 voor de prijswinnaars 
De drie prijswinnaars ontvangen ieder een bedrag van € 3.500 als aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan. De sectie die de student heeft begeleid krijgt € 1.500. De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit prof. dr. Carsten K.W. De Dreu, prof. dr. Bernard A. Nijstad en prof. dr. Marise Ph. Born,  

De prijswinnaars op een rijtje

1e prijs: Maxim Laurijssen. Harnessing Against Psychopathic Leaders: The Moderating Role of Ethical Culture in the Relationship Between Corporate Psychopathy and Destructive Leadership. 
2e prijs: Loes Kreemers. Inhibitory and initiatory self-control at work: A field study on the relationship of two types of self-control with the prevalence of productive and counterproductive behaviour at the workplace. 
3e prijs: Lisanne Giel. The Impact of Induced State Achievement Goal Orientation on Performance, Motivation, Self-efficacy, and Enjoyment: A Meta-Analysis. 

De scripties van de overige 16 genomineerden vindt u hier 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons