Leernetwerk Werken in Breder Belang

Onze samenleving is kwetsbaar, zeker in tijden van personeelsschaarste. Veel werkenden voelen de urgentie om werk te doen dat er écht toe doet. Werkgevers en andere partijen zoeken naar mogelijkheden om meer en breder met elkaar samen te werken om nog grotere tekorten in maatschappelijk cruciale sectoren (bv. zorg, onderwijs, defensie) te voorkomen. Maar samen optrekken in het bredere collectieve belang is nog niet vanzelfsprekend.

‘Zet je uren ook ten goede in, anders gaat het vanzelf verkeerd’

overzicht fotos Werken in Breder Belang event 4 juni

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen naast het werk een rol kan spelen bij het bereiken van brede welvaartsdoelen? “Dit vraagt inbedding in een bredere beweging waarin talent niet enkel ten goede komt aan de economie, maar waarin mensen een balans vinden tussen individuele opbrengsten van werk en bijdragen aan collectieve opgaven”, stelt Siebren Houtman, dagvoorzitter van het symposium Werken in Breder Belang (4 juni 2024 in Kanaal30, Utrecht) en voorzitter van de NSvP. “De gemiddelde carrière telt 80.000 uren. Een enorme kans dus om impact te maken!"

Overwegen werkenden om meer te Werken in Breder Belang?

afbeelding poppetjes maken samen een puzzel breder belang

Met welke waarden geven werkenden richting aan hun leven en werk en hoe zit het met het spanningsveld tussen individueel en maatschappelijk belang? Zijn ze daadwerkelijk bereid om hun bijdrage aan het breder belang te vergroten via hun werk? Wat weerhoudt ze ervan om deze bijdrage te vergroten? Wie of wat hebben ze nodig om hun maatschappelijke impact te vergroten via werk? En welke mogelijkheden tot het combineren van banen, als manier om deze bijdrage te vergroten, spreekt ze het meest aan? De antwoorden op deze vragen lees je in dit artikel! 

De crux van het combineren: gecombineerde (loop)banen

Samenvatting/achtergrond
Dit project verbindt drie verschillende wijzen van geleidelijke of gedeeltelijke mobiliteit op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om tussenvormen waarbij werknemers geen gehele loopbaanstappen of transities maken, maar door het toevoegen van nieuwe taakuitdagingen, rollen of deeltijdbanen hun loopbaanhorizon verbreden. Dit project verbindt de volgende lopende initiatieven:

Links en Leesvoer Job Crafting & Combinatiebanen

Links en leesvoer over job crafting, i-deals, job engineering en combinatiebanen. Hieronder vind je links naar artikelen, radiofragmenten en video's. Heb je aanvullingen? Die ontvangen we graag! 
 

Luisteren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons