Loonbaanontwikkelexperts aan het woord: van Serial mastery tot nudges

In het kader van het 12,5 jarig bestaan van de NSvP als vermogensfonds (in 2013) organiseerden wij een expertmeeting met 30 experts over loopbaanontwikkeling. Centraal stond de vraag hoe de (gewenste) dynamiek in loopbanen te vergroten is. Wat brengt mensen daadwerkelijk in beweging? 

Direct naar het verslag

Dynamische loopbanen. Een kwestie van vooruit kijken.

Dynamische Loopbanen

Hoogleraar organisatiepsychologie Annelies van Vianen schreef op uitnodiging van de NSvP een praktisch, overzichtelijk en wetenschappelijk onderbouwd boek over loopbaanbegeleiding: 'Dynamische loopbanen. Een kwestie van vooruit kijken.' Het boek geeft diepgaande achtergrondinformatie over de psychologische processen die spelen bij het vormgeven van een dynamische loopbaan en is een inspiratiebron voor iedereen die persoonlijk of professioneel verdieping zoekt op het terrein van loopbaanontwikkeling.

Innovatief loopbaanproject resultaat van NOLOC campagne 'Verken de Grenzen'

De NSvP stelde in 2013 het thema loopbaanontwikkeling centraal in haar activiteiten. Dit resulteerde onder andere in een samenwerking met Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Het bestuur van Noloc vroeg in de campagne 'Verken de Grenzen' haar leden om mee te denken over vernieuwende initiatieven op het gebied van loopbaanontwikkeling. Uit de reacties werden vijf projectvoorstellen uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur van de NSvP. De aanvraag van Tom Luken en Albert de Folter werd toegekend.

NSvP 12,5 jaar: Talent tot ontwikkeling brengen

De NSvP stelt in het kader van haar 12,5 jarig bestaan als vermogensfonds het thema loopbaanontwikkeling centraal. De Stichting werd ooit opgericht als Bureau voor Beroepskeuze. Uitgangspunt van de oprichter was: "Je moet geen bakker worden omdat je vader bakker is, maar kiezen voor wat bij je past". Missie werd talent tot ontwikkeling te brengen in de werksituatie. Maak hoe kom je er achter wat je werkelijk wilt en past bij je talenten?

Een ACT toolkit voor LOB: Basis voor pychologische flexibiliteit in de loopbaanontwikkeling

Beelden van mijn toekomst

Doel van het project is aanvulling van het actuele LOB instrumentarium met een wetenschappelijk verantwoorde, praktische, innovatieve en effectieve toolkit. De inhoud bestaat uit een diagnostisch instrument, waarmee de keuzesituatie en -vragen van de leerling in kaart worden gebracht. Verder bevat de toolkit concrete oefeningen, gespreksmodellen, werkvormen en verwijzingen. De toolkit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep, dat wil zeggen decanen, mentoren en andere keuzebegeleiders van leerlingen in de tweede fase van havo/vwo en aankomende studenten in het hoger onderwijs.

Innovaties in loopbaanadvies

loopbaan ladder

De wereld van werk is in de afgelopen jaren nogal veranderd. Door toenemende globalisatie, technologische ontwikkelingen en diversiteit kunnen werkenden niet meer rekenen op een vaste betrekking bij één bedrijf, of zelfs op één carrière. En dat heeft ook gevolgen voor loopbaanadvies, iets waar veel werkenden en werkzoekenden gebruik van maken. Zo'n nieuwe werkveld vraagt om een andere aanpak, waarvan hieronder een aantal voorbeelden wordt geven, in een samenvatting van het artikel 'Innovations in Career Counseling' van Felissa K.

Over studiemotivatie en de opbrengsten van een “juiste” loopbaankeuze

Elk jaar is het een terugkerend fenomeen: duizenden eindexamenkandidaten breken zich de hersens over hun studiekeuze. Er worden open dagen afgelopen en bergen folders doorgespit, maar voor veel mensen blijkt dit niet genoeg om in één keer de juiste keus te maken. Dat gold ook voor mij: na een jaar politicologie ben ik gestart met de kunstacademie. Tijd om me als ervaringsdeskundige in de discussie te mengen. Mijn oplossing: kies voor je eigen motivatie en ga ervoor!

Loopbaan ontwikkelen: haal de praktijk de school in

Foto: Neofoto

“Twijfelen over je loopbaan is iets van alle generaties”, “van verkeerde keuzes leer je veel “ en “gedwongen veranderingen brengen meer positieve ontwikkelingen dan je op het eerste gezicht eerst zou denken”. Dat, en nog veel meer inzichten kwamen naar voren tijdens de NSvP-bijeenkomst 'Moeilijk kiezen'. Een verslag van een levendig zaaldebat met experts uit wetenschap en praktijk, en studenten. Het beeldverslag vindt u hier

Carrière Coach

Als je 16 bent, heb je vaak geen idee wat je later wilt worden. Veel jongeren vinden het dan ook moeilijk een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding. Hierdoor kiezen zij vaak een studie die niet bij hen past, wat kan leiden tot studievertraging en/of schooluitval. Carrière Coach is een loopbaanadviestraject voor 4e klas vmbo-leerlingen. Ervaren (personeels)managers uit het bedrijfsleven komen naar de school, waar zij als ‘Carrière Coach’ individuele gesprekken voeren met de leerling. Het doel van de gesprekken is om de leerlingen een spiegel voor te houden en hen te stimuleren om zich goed en bewust te oriënteren op de keuze voor een vervolgopleiding.

Gemeente Utrecht zet slim e-portfolio’s in

wisselen van baan

De gemeente Utrecht wil de interne mobiliteit verhogen. Centrale vraag: hoe krijgen we mensen echt in beweging? Een loopbaanscan en een loopbaanportfolio zijn in het ontwikkelde traject ondersteunend. Maar om het echt te laten werken draait het om het gesprek tussen leidinggevende en medewerker. De medewerker bereidt zich met behulp van de aangeboden instrumenten voor op het ontwikkelgesprek.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons