Innovatief loopbaanproject resultaat van NOLOC campagne 'Verken de Grenzen'

De NSvP stelde in 2013 het thema loopbaanontwikkeling centraal in haar activiteiten. Dit resulteerde onder andere in een samenwerking met Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Het bestuur van Noloc vroeg in de campagne 'Verken de Grenzen' haar leden om mee te denken over vernieuwende initiatieven op het gebied van loopbaanontwikkeling. Uit de reacties werden vijf projectvoorstellen uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur van de NSvP. De aanvraag van Tom Luken en Albert de Folter werd toegekend. Zij wilden het actuele LOB instrumentarium uitbreiden met een wetenschappelijk verantwoorde, praktische, innovatieve en effectieve ACT-toolkit.

Behoefte aan aanvullende instrumenten
Het projectvoorstel van Luken en de Folter speelt in op de specifieke behoefte van HAVO-VWO leerlingen. “Vooral in havo/vwo constateren wij zowel bij leerlingen als decanen behoefte aan aanvullende instrumenten, die op een concrete manier bijdragen aan het maken van bevredigende beroeps- en studiekeuzen”, aldus Tom Luken en Albert de Folter. Doel van het project is aanvulling van het actuele loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)instrumentarium met een wetenschappelijk verantwoorde, praktische, innovatieve en effectieve toolkit. De inhoud van de toolkit bestaat uit een diagnostisch instrument, waarmee de keuzesituatie en -vragen van de leerling in kaart worden gebracht. Verder bevat de toolkit concrete oefeningen, gespreksmodellen, werkvormen en verwijzingen. De toolkit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep: decanen, mentoren en andere keuzebegeleiders van leerlingen in de tweede fase van havo/vwo en aankomende studenten in het hoger onderwijs.

ACT

Een belangrijke inspiratiebron voor dit project is de Acceptance and Commitment Therapy (ACT, doorgaans uitgesproken als het Engelse werkwoord 'act'). In Nederland wordt ACT, nog niet breed toegepast bij loopbaanbegeleiding. Enkele van de belangrijkste innovatieve elementen, die het waard zijn om te beproeven in de context van het onderwijs, zijn:

  • Uitgaan van een contextueel en non-verbaal zelf naast een conceptueel zelf, met als effect onder andere een grotere psychologische flexibiliteit.

  • Mindfulness, met als effect onder andere beter kunnen observeren, ook van signalen die van binnenuit komen.

  • Acceptatie, onder andere van onzekerheid ten aanzien van de eigen persoon en de toekomst.

  • Verheldering van waarden, waarvan verwacht kan worden dat ze een relatief stabiele richtlijn bieden voor keuzen ten aanzien van de toekomst.

Campagne 'Verken de grenzen'
Om te investeren in de verdere positionering en profilering van het vakgebied is Noloc eind 2012 gestart met een campagne voor de leden met de naam “Verken de Grenzen”. Ester Leibbrand, voorzitter van NOLOC, licht toe: “Doel was samen met de leden de grenzen van onze kennis te verkennen. We waren nieuwsgierig naar de ideeën van onze leden voor nieuwe initiatieven. Om het denken daarover te stimuleren nodigden we de leden uit ideeën hierover voor te leggen aan een jury. De meest kansrijke ideeën zijn uitgewerkt tot een projectvoorstel en voorgelegd voor subsidie bij de NSvP”. Het project van Tom Luken en Albert de Folter zal als ook de overige financiering rond is definitief van start gaan.

Lees meer over het project 'ACT toolkit voor LOB: basis voor pychologische flexibiliteit in de loopbaanontwikkeling'

Thema's

Onderwerpen

ACT

Reacties

Ziet er goed uit! Veel succes Albert en Tom. Enige relativering op het gebied van loopbaancoaching is wel op zijn plaats.

Goed initiatief! kijk ook op: http://gortcoaching.com/

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons