Culturele meerstemmigheid van global nomads

Wat doet het opgroeien tussen culturen met de ontwikkeling van je persoonlijke identiteit, en waar loop je als global nomad tegenaan in professionele omgevingen? Psychologe Jutta König onderzocht de culturele meerstemmigheid van global nomads, en ontwikkelde een methodiek om de complexiteit van multiculturele posities en het acculturatieproces bespreekbaar te maken. Op 23 mei 2012 verdedigde ze haar proefschrift Moving Experience. Complexities of Acculturation aan de Universiteit voor Humanistiek.

Laagdrempelige Loopbaancoaches

Job crafting is een mooi instrument bij loopbaan-ontwikkeling, maar wie moet het initiatief nemen? Werkgevers roepen al gauw argwaan en onrust op, zeker bij laaggeschoolde werknemers.

Het kan anders, bewijst FNV Bondgenoten. In 2009 werd een loopbaanproject gestart, waarin job crafting een extra dimensie kreeg. Kaderleden worden bij de bond tot loopbaanconsulent opgeleid en geven hiermee niet alleen hun eigen carrière een nieuwe impuls, maar ook die van collega’s.

Grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt

jongeren werk

Tussen de jongeren die de arbeidsmarkt betreden bestaat een scherpe tweedeling. Het boeiend witboek ‘de grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt’ werd gepubliceerd door Manpower en onderzoeksbureau Motivaction. Het boek biedt veel praktische inzichten en tips over hoe met deze nieuwe werknemers om te gaan.

Tweede loopbaan voor brandweer in repressieve dienst

Tweede loopbaan voor brandweer in repressieve dienst

De Brandweer Nijmegen loopt voorop bij het vormgeven van een tweede loopbaan voor medewerkers in repressieve dienst.  Sinds 2006 is er voor alle brandweerkorpsen een nieuwe regel: medewerkers die op 'de wagen werken',  stromen na maximaal 20 jaar uit naar een andere functie, binnen of buiten de Brandweer.

Investeren in een loopbaangerichte leeromgeving loont

In Over leerloopbanen en loopbaanleren beschrijven Frans Meijers, Marinka Kuijpers en Jantiene Bakker het resultaat van een grootschalig onderzoek naar de succesfactoren in loopbaanoriëntatie en -begeleiding in vmbo en mbo. Dit onderzoek is gehouden onder ruim 1300 vmbo-leerlingen en 2200 deelnemers uit het mbo. Daarnaast waren er ook 160 docenten uit vmbo en mbo bij betrokken.

Succesfactoren in studieloopbaanbegeleiding in het HBO

"Studieloopbaanbegeleiding is 'hot' in het hoger beroepsonderwijs. De afgelopen jaren zijn door alle hogescholen flinke investeringen gedaan om studieloopbaanbegeleiding een belangrijk onderdeel van het curriculum te maken.

Onderzoek naar loopbaanontwikkeling krijgt flinke impuls

Annelies van Vianen

Wat is er nodig voor de juiste match tussen kandidaat, vacature en organisatie? Hoe blijven mensen zich optimaal ontwikkelen tijdens hun loopbaan? Vijf jaar was prof. dr. Annelies E.M. van Vianen bijzonder hoogleraar Loopbaancompetenties in arbeids- en leerloopbaan en deed zij onderzoek naar deze vragen. Dit najaar draagt zij het stokje over aan Aukje Nauta.

Training Sociale Vaardigheden VMBO

vmbo leerling gesprek

JINC zorgt ervoor dat leerlingen op jonge leeftijd kennismaken met het bedrijfsleven. In allerlei projecten ervaren ze wat voor beroepen er zijn en leren ze vaardigheden die ze nodig hebben op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden hiermee ruim 12.000 basisschool- en vmbo-leerlingen van 8 tot 16 jaar bereikt.

Mobiliteit in het onderwijs: roep om meer loopbaanmogelijkheden

De mobiliteit in het onderwijs is beperkt. Het huidige beleid is erop gericht om dit wat betreft de uitstroom zo te houden, maar de instroom en mobiliteit binnen het onderwijs te bevorderen. Een recent verschenen paper geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op de mobiliteit in het onderwijs en die ook door beleid beïnvloedbaar zijn.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons