Durf in je loopbaan

"Als leven het meervoud van lef is – zoals de uitspraak van Loesje luidt - dan houdt dat in dat we allemaal ook bang zijn. Anders zou er immers geen lef nodig zijn om te leven. In loopbaantermen uitgedrukt zouden we kunnen spreken over de durf om onszelf en ons talent optimaal uit te drukken in de vorm van arbeid."

Albert de Folter schreef een artikel in LoopbaanVisie over het denken dat ten grondslag ligt aan de Acceptance en Committent Therapie (ACT). Dit artikel is een samenvatting daar van. Albert de Folter werkt samen met Tom Luken, met financiële ondersteuning van de NSvP, aan een methodiek die leerlingen ondersteunt bij loopbaan en studiekeuze. Hun aanpak is gebaseerd op de uitgangspunten van ACT.

Met ACT naar psychologische flexibiliteit

ACT biedt een kader om hindernissen in het leven te nemen, ook als dat met angst en beven gepaard gaat. Ook de psychisch gezonde mens kan baat hebben bij de toepassing ervan. ACT is een model dat een zestal processen beschrijft en toepasbaar maakt met uiteenlopende instrumenten zoals metaforen, gesprek, educatie en oefeningen. ACT brengt een proces op gang dat leidt tot psychologische flexibiliteit, dat wil zeggen dat iemand als een bewust mens ten volle contact heeft met het hier en nu en gericht is op gedrag dat gevoed wordt door zelf gekozen waarden (Luoma, Hayes & Walser, 2007). De twee hoofdbestanddelen van ACT zijn Acceptance en Commitment. Deze zijn weer onder te verdelen in zes processen, ook wel de ACT-zuilen genoemd.

Acceptatie
Bij Acceptance horen:

  • Zelf als context (jezelf als stille getuige die observeert),
  • Cognitieve defusie (het loskomen van het denken),
  • Acceptatie (aanvaarding van alle interne psychologische processen)
  • Contact met het hier en nu (aanwezig zijn).

Commitment
Bij Commitment horen:

  • Contact met het hier en nu
  • Waarden
  • Toegewijde actie
  • Zelf als context

Contact met het hier en nu en Zelf als context komen in beide polen voor. Zowel Acceptance als Commitment kunnen alleen plaatsvinden wanneer de persoon aanwezig is in het hier en nu en in staat is zichzelf als context te ervaren, dat wil zeggen los van de inhoud van het eigen zelfbeeld.

Lees hier het hele artikel ACT in loopbaanbegeleiding, Albert de Folter, LoopbaanVisie 3, augustus 2014. 

Meer lezen over het project:

Thema's

Onderwerpen

ACT

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons