Boek over Het Nieuwe Organiseren (HNO) komt tot stand door HNO

“De wereld verandert in rap tempo. Net als de manier van communiceren. Toch richten we organisaties nog steeds in volgens de principes van Scientific Management van Frederick Winslow Taylor. Gedachtegoed dat meer dan 100 jaar oud is. Dat moet anders kunnen. Het Nieuwe Organiseren is kennis delen, co-creatie, gelijkwaardigheid en open communicatie. Organiseren 2.0 (of 3.0?)” Zo staat het beschreven op de website van boekhno.nl (HNO), een initiatief van vier organisatieprofessionals: Marjolein Hesselink, Bonne Datema, Jeroen van der Zijde en Diederik Starreveld. Ze willen een boek creëren, waarin zij, samen met wie dat wil, bedenken en ervaren hoe Nieuwe organiseren werkt. Ze willen de trends, ontwikkelingen en innovaties van het nieuwe organiseren beschrijven.

Ontdekkingstocht van een community
Het wordt een ontdekkingstocht, van een groeiende community van organisatie-enthousiasten. De contouren zijn al op de site te zien in de artikelen, ondergebracht onder de vier thema's. Een auteur schrijft een artikel over het onderwerp en er ontstaat een discussie, er komt feedback, en er ontstaan nieuwe ideeën, waarna het artikel zonodig aangepast wordt. ontdekkingstocht van een groeiende community / netwerk van organisatie enthousiasten.

Het Nieuwe Organiseren vervolg op Het Nieuwe Werken
Met het project haken de initiatiefnemers in op de trend die gestart is met Het Nieuwe Werken. Was die trend vooral gericht op het perspectief van de werknemer, Het Nieuwe Organiseren is gericht op het perspectief van de ondernemer in ons, aldus de initiatiefnemers.

Het Nieuwe Samenwerken
In het project bestaat niet alleen uit het creëren van een eindproduct: het boek over Het Nieuwe Organiseren. Er wordt meteen geëxperimenteerd in de praktijk door de manier waarop het boek tot stand gebracht wordt: “Geholpen door de nieuwste technieken en innovaties van het nieuwe werken. Meebewegend in de dynamiek van de maatschappij.”

Iedereen kan meedoen
'Het Nieuwe Organiseren' is de werktitel van het Wiki-boek dat de deelnemers samen schrijven. Iedereen die ervaringen, ideeën of dromen over het Nieuwe Organiseren heeft, kan meedoen. Op deze website kan iedereen meelezen, reageren en meeschrijven, net zoals op Wikipedia, met behulp van een wiki programma. Na een jaar worden de belangrijkste bijdragen en wordt er een hardcopy boek uitgegeven door uitgeverij Van Gorcum.

De thema's
Thema 1: Synergie, teamontwikkeling en leiderschap: Hoe te komen tot diepgaande teamontwikkeling en gedeeld leiderschap om topprestaties te leveren.

Thema 2: Vitalisering van het publieke domein. Meer eigen verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijs, zorg, veiligheid, energie, arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie et cetera.

Thema 3: De Nieuwe Organisatie. Kan de traditionele organisatie worden afgeschaft of tot een minimum worden teruggebracht.

Thema 4: Het Nieuwe Organiseren. Is het nieuwe organiseren wel zo nieuw?

Deelnemers
In oktober 2013 waren Diederik Starreveld, Jeroen van der Zijde, Petra Meijssen, Melissa Jonker, Edu Feltmann en Marjolein Hesselink de actieve deelnemers.

Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP).  

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons