7 subsidies voor projecten 'Dynamische loopbanen. Wat brengt mensen echt in beweging?'

Begin dit jaar deed de NSvP de oproep Dynamische loopbanen, wat brengt mensen echt in beweging? Met de oproep wilden we interessante initiatieven op het spoor komen die bijdragen aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Naast reflectie op interesses en competenties is het voor loopbaanontwikkeling ook belangrijk om ruimte te krijgen om te experimenteren met nieuwe taken en rollen. In totaal hebben we 21 interessante initiatieven ontvangen. Op dit moment zijn we in gesprek met zeven initiatieven die we willen ondersteunen. Deze initiatieven dragen allemaal op een eigen manier bij aan experimenteerruimte in werk. In dit artikel een overzicht van de toegekende projecten, de betrokken organisaties en hun achtergrond.

Combinatiebanen, innovatiebanen en informeel leren
De initiatieven die gehonoreerd zijn met een subsidiebedrag zijn verdeeld in drie groepen. Het gaat om experimenten met combinatiebanen/hybride banen, innovatiebanen en informeel leren.

Combinatiebanen/hybride banen

  • Facilicom/Veolia Transport in samenwerking met TNO: De crux van een duurzame combinatiebaan: actieonderzoek onder beveiligers die ook post bezorgen
  • Hybride docent: Twinning 
  • Deell!: kennisdeling via intercolllegiale training (train je Collega), samenwerking, uitwisseling

Innovatiebanen

  • Kennisland/OnderwijsCoöperatie: Onderwijs Pioniers, leraren helpen goede ideeën te realiseren.
  • Koekjesbakkerij Veldt/Centrum Werk Gezondheid: koeksessies, keten van geluk, koekjesblik.

Informeel leren

  • Ambulancezorg Limburg/Universiteit Maastricht: informeel leren
  • Coöperatieve Vereniging Buurtmaatschap (Stichting Meevaart), VU: leren en ontwikkelen op buurtniveau
     

Cominatiebanen/ Hybride banen
De NSvP wil in samenwerking met TNO (Luc Dorenbosch) de ervaringen met combinatiebanen/hybride banen met actieonderzoek laten onderzoeken en de ervaringen in een leernetwerk delen. Betrokken organisaties zijn:

Facilicom/Veolia Transport: De crux van een duurzame combinatiebaan: actieonderzoek onder beveiligers die ook post bezorgen
In dit project gaat het om Facilicom en PostNL die na hun voorbereidingen in 2013 in 2014 zijn gestart met een baanconstructie waarbij beveiligers van Facilcom in andere uren de post van PostNL rondbrengen.  In deze sectoren is het pure noodzaak om banen te combineren omdat werknemers anders niet kunnen rondkomen of omdat de organisatie niet voldoende werkuren voor ze heeft. Het doel van het actieonderzoek van TNO is om zowel de constructie van een combinatiebaan door werkgevers, als de gevolgen van een combinatiebaan voor werknemers te volgen. Het combineren van banen kan een bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid tot op de hoogte dat het combineren van banen niet teveel nadelige gevolgen heeft in termen van combinatiestress, verstoorde werk-privé-balans, verlies van beroepsstatus etc. Is het mogelijk om duurzame combinatiebanen te creëren, hoe kunnen bedrijven gezamenlijk een combinatiebaan aanbieden en wat zijn daarbij der randvoorwaarden?

De hybride docent: twinning
Bij twinning worden docenten gekoppeld aan vakgenoten van buiten de schoolorganisatie. Zij lopen gedurende enkele weken een aantal dagdelen met elkaar mee en kijken samen ze naar het curriculum, bespreken de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en soms wisselen ze van rol. De bedoeling is om door duurzaam contact een professionele dialoog op gang te brengen. Deze koppeling kan op alle niveaus binnen de organisatie plaatsvinden; schoolleiders en HR kunnen ook deelnemen aan twinning. Twinning is een eerste opstap zijn naar een meer hybride invulling van het docentschap: een hybride docent is een docent die op structurele basis meerdere werelden combineert in zijn werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onderzoeker van Shell die één dag per week voor de klas staat, een analist van ABN AMRO die de nieuwste ontwikkelingen bespreekt tijdens de lessen economie of een docent die zich bezighoudt met onderwijsbeleid.

Deell!: kennisdeling via intercolllegiale training, samenwerking, uitwisseling
Deell! is een op te richten kennisplatform en netwerk dat voortkomt vanuit Train Je Collega. Deell! wil dat het actief kennis en kunde delen tussen collega’s een niet weg te denken onderdeel wordt van de Nederlandse werkcultuur. Niet alleen door het faciliteren en stimuleren van collegiale trainingen maar ook door mensen online en offline met elkaar te verbinden en samen te laten werken. De website is hierbij een essentieel onderdeel. Hier kunnen deelnemers trainingen inplannen, zich inschrijven voor trainingen, trainingsmateriaal delen en met elkaar in verbinding komen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het netwerk een bredere toepassing krijgt dan alleen het faciliteren van trainingen: Deell! streeft naar spin-off effecten zoals het (tijdelijk) uitwisselen van medewerkers van organisaties, het faciliteren van samenwerking rondom bijvoorbeeld de decentralisatie van jeugdzorg, etc. Met Deell! kunnen professionals hun kennis verbreden, nieuwe vaardigheden opdoen door het zelf geven van trainingen en hun professionele netwerk uitbreiden binnen en buiten hun organisatie.

Innovatiebanen
Kennisland/ OnderwijsCoöperatie: Onderwijs Pioniers, leraren helpen goede ideeën te realiseren.
Onderwijs Pioniers helpt leraren om innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en op school te realiseren. In de afgelopen periode zijn al meer dan 40 leraren en scholen ondersteund bij het ontwikkelen van een innovatie. Nu willen ze bekijken wat er nodig is om Onderwijs Pioniers duurzaam te laten voortleven onder de hoede van Onderwijscooperatie.

Koekjesbakkerij Veldt: koeksessies, keten van geluk, koekjesblik
De organisatie heeft een verandering achter de rug waarbij medewerkers meedenkers werden. De Bakkerij wil anderen van deze ervaring laten profiteren. De koekjesbakkerij organiseert Koeksessies met thema’s als co-creatie, duurzaamheid en vakmanschap waar andere ambachtelijke bakkerijen gratis aan kunnen deelnemen. Medewerkers kunnen hier hun kennis en kunde overdragen, kunnen oefenen in nieuwe rollen en ontmoeten collega’s. Het doel van het project is deze koeksessie te verbreden naar de bedrijven in de keten (Keten van geluk)en ook buiten de keten (De Koekjesblik) om een bredere blik op loopbaanmogelijkheden te krijgen.

Informeel leren
Ambulancezorg Limburg/Universiteit van Maastricht: In dit project wil Ambulancezorg Limburg een volgende stap te zetten naar het ondersteunen van informeel leren op de werkplek, om zo de inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Bij de ambulancezorg werken vaak oudere werknemers die in hun latere loopbaan hun opgebouwde ervaring inzetten in een complexe werkomgeving. Met formeel leren kan je kennis en vaardigheden overbrengen. Maar voor een juiste toepassing in een complexe omgeving met veel omstanders, is vaak meer nodig. Informeel leren wordt dan belangrijker, met veel aandacht voor hulp en feedback in de praktijk en uitwisseling van ervaring. Bij dit project gaat het om het verbinden van formeel leren en informeel leren en zo de kracht van beiden beter te benutten. Centrale vraag in het project is: hoe kunnen we de werkomgeving zo organiseren dat het (in)formele leren van medewerkers optimaal ondersteund wordt?

Coöperatieve Vereniging Buurtmaatschap (Stichting Meevaart)/universiteit van Amsterdam: Kantelende verhoudingen, de buurt aan zet
In dit voorstel ligt de focus niet op een arbeidsorganisatie maar op een buurt. Doel is versterken van het eigen initiatief van de buurt, de eigen kracht van de wijk. Door actieonderzoek kunnen de veranderende rollen van overheid, instellingen en georganiseerde bewoners meer expliciet gemaakt worden. Leren en ontwikkelen is hier ook breder opgevat dan sec leren in een baan in een organisatie. Het gaat er om op lokaal niveau werkgelegenheid te stimuleren en leren van elkaar op wijkniveau te faciliteren.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons